Rychl vyhledvn

Reklama

Aktuln informace

21.12.2023

Na serveru BOIT byl uvolnn videozznam z webine na tma Vnon nakupovn: Jak rozpoznat podvodn E-shopy a nepijt o penze, kde jsou nzorn kazky rznch trik, ktermi se podvodnci sna dviv a neopatrn lidi pipravit o penze.

05.12.2023

Ani letos nechyb drek k Mikuli v podob e-knihy od Josefa Dubna. Nov kniha m nzev VBLUDITI a je kdispozici zdarma ke staen.


Dvn i nedvn dobrodruzi se ji mnohokrt mohli pesvdit, e v mstech, odkud je sloit se dostat, me hrozit nebezpe. Nemus to bt pmo nebezpen elma, ale sta „jen“ riziko uklouznut i uvznut v podzem nebo problm vbec najt cestu zpt.
Kdo si peje ut si bloudn bez rizika, me navtvit speciln zbudovan bludit prodn, daj se najt v leckterch zmeckch parcch, nkolik pklad je uvedench v knize.


A komu se knka lbila, m volnou ruku ji poslat dl, tedy en a sdlen povoleno.


Seznam drk z minulch let je ne v detailu aktuality.

20.08.2023

V nendli 20. 8.2023 se kon v parku Lunky v Brn ji 4. ronk mezigeneranho festivalu Bab lto a ddsk den, kde krom zbavy budou i doprovodn pednky na problematiku kriminality pchan na seniorech, pevn v prosted internetu a novch technologi:

- HOAX a dal nstrahy internetu
- Mediln gramotnost
- Klamav obchodn praktiky17.05.2023

Konference SECURITY 2023
se uskuten ve stedu 24. a ve tvrtek 25. kvtna v praskm hotelu Clarion. Devtadvact ronk nejvt tuzemsk nezvisl konference zamen na kybernetickou bezpenost pod u tradin spolenost AEC, len skupiny Aricoma.


Konference je rozdla do dvou dn

Workshop Day: steda 24. kvtna 2023 (od 13 hodin)
Conference Day: tvrtek 25. kvtna 2023 (od 9 hodin)
Kde: Clarion Congress Hotel, Freyova 33, Praha 9 – Vysoany

(Vce...)
17.01.2023
V souvislosti s druhm kolem prezidentskch voleb se objev hodn hoax, dezinformac a pekroucench vrok, kter se budou snait zmst volie.

Proto je vhodn zachovat chladnou hlavu, nenalett ihned na kad nesmysl a radji si fakta v klidu ovit. Pak teba zjistme, e se ns sna nkdo zbyten vystrait nebo naopak slbit nesplniteln.

Jen jen na zvenou, jakou dvru a hlavn jak ns me reprezentovat takov lovk, kter le, vyvolv strach nebo slibuje nesplniteln.

A to ve plat nejen o tchto volbch!

24.12.2022

Pejeme vm radostn proit vnonch svtk,
hodn zdrav, tst a spokojenosti v novm roce.

05.12.2022

Perspektiva, o vznamu tohoto slova si meme pest ve slovnku cizch slov, e zna:

  • zobrazen pohledu do vzdlenho prostoru do roviny, kdy se zobrazovan pedmty zdnliv zmenuj a sbhaj
  • pohled do dlky
  • vyhldky do budoucnosti
  • hledisko, stanovisko


Ale Perspektiva je tak nzev nov knihy Josefa Dubna. Jak se stalo vposlednch letech tradici, je pro tene naeho serveru kdispozici zdarma ke staen.
A komu se knka lbila, m volnou ruku ji poslat dl, tedy ji mohou takto obdret i dal teni, „z druh ruky“.


Pehled e-knih ke staen je ne v detailu zprvy.

28.11.2022
Prodvte nco pes internet? Pak je mon, e vs tak oslovili podvodnci, kte chtj slo kreditky, aby Vm mohli zaplatit. A stle se najde dost lid, kte na takov nesmysl nalet. Vce v tomto videu Kluk z Prahy.

30.09.2022

Na youtube kanlu Jirka vysvtluje vci v nsledujcm videu popisuje trik, kdy vm zavolaj podvodnci, kte se vydvaj za vai banku a policii.

Ve videu uvidte nejen samotn podvod, ale tak a neuviteln dokonal zpsoby manipulace.#phishing #spoofing #kyberkriminalita #scam
22.09.2022
Tento tden probhla v nkterch knihovnch v steckm kraji srie pednek, kter posluchae seznmily snktermi nebezpemi, kter na internetu haj na nezkuen uivatele, ale trochu jsme se podvali i do historie a doby pedinternetov, abychom si ukzali, e nkter triky podvodnk jsou sice star, ale modern technologie umouje jejich masovj zneuit a osloven velkho mnostv potenconlnch obt.

Vk poslucha byl rzn. Od k poslednch ronk Z, kte se podlili o vlastn zkuenost s podvodnky, kter je pipravila o tisce korun, pes zaplnnou aulu stedokolk a po skupinky student tetho vku.

Protoe informac bylo bylo v krtk dob velk mnostv, je mon si sthnou PDF soubor, kde je souhrn informac a doplujc odkazy.

03.07.2022

Nakladatelstv GRADA vyadalo novou knihu Petra Maree nazvanou Kyberkultura, hackei a digitln revoluce - Informace chce bt svobodn

Recenze:

"Potae, a zejmna internet, symbolizuj nstroj pro prci se vzcnou komoditou, kterou jsou informace. Podvejme se na ppady od minulosti po souasnost, jak tento mocn nstroj pomohl informace pedvat, zpracovvat, ppadn zmanipulovat nebo jinak zneut."

22.06.2022
Po del pauze probhl ve dnech 15. a 16. 6. 2022, cyklus pednek pro ky zkladnch a studenty stednch kol na tma Nstrahy na informan dlnici.
vce...

31.05.2022
Nejvt nezvisl konference v esk republice zaclen na aktuln tmata kybernetick bezpenosti se uskuten v ter 7. ervna 2022 v praskm Clarion Congress Hotelu. Hlavnm tmatem letos bude vlka na Ukrajin. Poadatelem 28. ronku mezinrodn akce Security 2022 je spolenost AEC, ldr v oblasti IT zabezpeen.

Rusk vlka na Ukrajin mn mnoh pravidla. astnci leton konference budou mt jedinenou pleitost nahldnout do spleti pinavch trik tonk ukrajinskma oima, seznm se s asovou linkou tok, vetn ppravnch krok, ale i s pekvapiv efektivn obranou.

O dosud nezveejnn detaily kyberzloineckch vlench aktivit na Ukrajin se podl pedn tuzemsk analytik.

vce...

25.05.2022

V ter 7. 6. 2022 probhne v Praze dal ronk pravideln konference SECURITY.

Program zahrnuje 8 tematickch blok, manaersk a technick sekce, panelov diskuse. Draz je kladen na odbornost, nikoliv reklamu.

Zvni jsou pedevm manaei zodpovdn za oblast ICT security, security specialist, auditoi a dal specialist v ICT.


11.01.2022
Zase se nm rozbhlo dal kolo staronov blbosti! Lidi si dvaj na profil len text, e "NEDOVOLUJ Facebooku..." Je to k smchu!

Facebooku je pln jedno, co mu dovolujete nebo ne! Protoe tm, e se zaregistrujete a pihlste, SOUHLASTE S JEHO podmnkami a njak vae poznmky a zkazy jsou mu ukraden.

A to, co te lidi "nedovoluj Facebooku" je jen dal verze 10 let starho hoaxu Facebook - copyright na profil.

24.12.2021

Pjemn a pohodov proit vnonch svtk

a mnoho spch v novm roce

Vm peje

server HOAX.CZ
21.12.2021
Jak u se stalo tradic, v prosinci jsme pro vs pipravili mal drek, kter vm snad pome zpjemnit hektick pedsvten nebo snad klidn svten obdob.

Byl veer a bylo jitro, den pt… to je nzev nov knihy, kterou napsal Josef Duben, kter jako tiskov mlu SVSR pomhal vyvracet rzn nesmysln hoaxy. Nyn je na zaslouenm odpoinku, ale urit nezahl. Krom aktivnho pohybu se vnuje i psan knek. Tmatem jsou vtinou oblben koky a jejich souit s nimi. Tato knka je vnovna i ostatnm ivoichm, ale kokm je vnovno tak dost prostoru.

Knka si mete sthnout ve formtu PDF.


Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil