Rychl vyhledvn

Reklama

Aktuln informace

30.09.2022

Na youtube kanlu Jirka vysvtluje vci v nsledujcm videu popisuje trik, kdy vm zavolaj podvodnci, kte se vydvaj za vai banku a policii.

Ve videu uvidte nejen samotn podvod, ale tak a neuviteln dokonal zpsoby manipulace.#phishing #spoofing #kyberkriminalita #scam
22.09.2022
Tento tden probhla v nkterch knihovnch v steckm kraji srie pednek, kter posluchae seznmily snktermi nebezpemi, kter na internetu haj na nezkuen uivatele, ale trochu jsme se podvali i do historie a doby pedinternetov, abychom si ukzali, e nkter triky podvodnk jsou sice star, ale modern technologie umouje jejich masovj zneuit a osloven velkho mnostv potenconlnch obt.

Vk poslucha byl rzn. Od k poslednch ronk Z, kte se podlili o vlastn zkuenost s podvodnky, kter je pipravila o tisce korun, pes zaplnnou aulu stedokolk a po skupinky student tetho vku.

Protoe informac bylo bylo v krtk dob velk mnostv, je mon si sthnou PDF soubor, kde je souhrn informac a doplujc odkazy.

03.07.2022

Nakladatelstv GRADA vyadalo novou knihu Petra Maree nazvanou Kyberkultura, hackei a digitln revoluce - Informace chce bt svobodn

Recenze:

"Potae, a zejmna internet, symbolizuj nstroj pro prci se vzcnou komoditou, kterou jsou informace. Podvejme se na ppady od minulosti po souasnost, jak tento mocn nstroj pomohl informace pedvat, zpracovvat, ppadn zmanipulovat nebo jinak zneut."

22.06.2022
Po del pauze probhl ve dnech 15. a 16. 6. 2022, cyklus pednek pro ky zkladnch a studenty stednch kol na tma Nstrahy na informan dlnici.
vce...

31.05.2022
Nejvt nezvisl konference v esk republice zaclen na aktuln tmata kybernetick bezpenosti se uskuten v ter 7. ervna 2022 v praskm Clarion Congress Hotelu. Hlavnm tmatem letos bude vlka na Ukrajin. Poadatelem 28. ronku mezinrodn akce Security 2022 je spolenost AEC, ldr v oblasti IT zabezpeen.

Rusk vlka na Ukrajin mn mnoh pravidla. astnci leton konference budou mt jedinenou pleitost nahldnout do spleti pinavch trik tonk ukrajinskma oima, seznm se s asovou linkou tok, vetn ppravnch krok, ale i s pekvapiv efektivn obranou.

O dosud nezveejnn detaily kyberzloineckch vlench aktivit na Ukrajin se podl pedn tuzemsk analytik.

vce...

25.05.2022

V ter 7. 6. 2022 probhne v Praze dal ronk pravideln konference SECURITY.

Program zahrnuje 8 tematickch blok, manaersk a technick sekce, panelov diskuse. Draz je kladen na odbornost, nikoliv reklamu.

Zvni jsou pedevm manaei zodpovdn za oblast ICT security, security specialist, auditoi a dal specialist v ICT.


11.01.2022
Zase se nm rozbhlo dal kolo staronov blbosti! Lidi si dvaj na profil len text, e "NEDOVOLUJ Facebooku..." Je to k smchu!

Facebooku je pln jedno, co mu dovolujete nebo ne! Protoe tm, e se zaregistrujete a pihlste, SOUHLASTE S JEHO podmnkami a njak vae poznmky a zkazy jsou mu ukraden.

A to, co te lidi "nedovoluj Facebooku" je jen dal verze 10 let starho hoaxu Facebook - copyright na profil.

24.12.2021

Pjemn a pohodov proit vnonch svtk

a mnoho spch v novm roce

Vm peje

server HOAX.CZ
21.12.2021
Jak u se stalo tradic, v prosinci jsme pro vs pipravili mal drek, kter vm snad pome zpjemnit hektick pedsvten nebo snad klidn svten obdob.

Byl veer a bylo jitro, den pt… to je nzev nov knihy, kterou napsal Josef Duben, kter jako tiskov mlu SVSR pomhal vyvracet rzn nesmysln hoaxy. Nyn je na zaslouenm odpoinku, ale urit nezahl. Krom aktivnho pohybu se vnuje i psan knek. Tmatem jsou vtinou oblben koky a jejich souit s nimi. Tato knka je vnovna i ostatnm ivoichm, ale kokm je vnovno tak dost prostoru.

Knka si mete sthnout ve formtu PDF.


27.04.2021

Tvrci projektu E-Bezpe zveejnili dal pkn provedenou animaci, kter vs seznm s nejastjmi podvody na internetu.

tvrthodinov video je ke shldnut na YouTube.
28.01.2021

Tiskov zprva:

Spolenost AEC, pedn poskytovatel kybernetickho zabezpeen, nabz efektivn vzdlvac program pro zamstnance firem a instituc. Nov zaala v rmci svch slueb security awareness vyuvat nstroje americk platformy KnowBe4.

Dky vyuit novch nstroj mohou nyn klienti AEC spnji elit kybernetickm tokm, vetn falench e-mail nebo podvodnch telefont.

Detail zprvy...

24.12.2020

PJEMN PROIT VNONCH SVTK,

HODN ZDRAV, TST A POHODY

V NOVM ROCE 2021

21.12.2020
Jak u se stalo tradic, je i letos pro tene a pznivce naeho serveru pipravena elektronick knka, tentokrt s nzvem Vytren listy, kterou napsal bval tiskov mluv SVS R Josef Duben.


Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil