Rychlé vyhledávání

Reklama

Recyklované mléko

První výskyt: 09.2010

Text hoaxu


Verze 1 z října 2010

SKANDÁL:mlékárenské společnosti mohou ze zákona prošlé mléko až pětkrát přepasterizovat a uvést znovu do prodeje,
Je nutno velmi dobře prohlédnout tetrapack, jestliže najdete 12 45 - tj. chybí 3 - pak se jedná o mléko, jež třikrát prošlo a bylo třikrát přepasterizované. A ovšem v krabici je každé balení jiné. De facto pijeme špinavou vodu!


Verze 2 léto 2011

Tetrapaková mléka, co zde kupuji, to mají taky. Recyklují to po celé Evropě. Kamarád má známou na hygieně v Bělehradě a ta mu to prozradila. Za 14 dní to bylo i v tamních novinách:
www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/155705/Ima-li-u-Srbiji-recikliranog-mleka (poz. redaktora: ZDE je strojový překlad)

Takže dobrou chuť.
Pro ty, kteří textu neporozumí:
Mléko v tetrapaku, které se nespotřebuje do konce trvanlivosti, prodejce vrátí zpracovateli. Zpracovatel otevře obal, mléko opětovně převaří a opět zabalí. Mohou tak učinit max. 5 krát. Zespodu krabice je pod zalepeným záhybem číslo 12345, jedno z čísel chybí. Tato chybějící cifra udává, kolikrát už bylo mléko "recyklováno". tj. 12 45 znamená, že bylo převařeno 3 krát.
Tak dobrou chuť.


Verze 3 léto 2011

Mléko v tetrapaku, které se nespotřebuje do konce trvanlivosti, prodejce  vrátí zpracovateli.
Zpracovatel otevře obal, mléko opětovně převaří a opět  zabalí.
Mohou tak učinit max. 5 krát. Zespodu krabice je pod zalepeným záhybem číslo 12345, kde  jedno z čísel chybí.
Tato chybějící cifra udává,  kolikrát už bylo mléko "recyklováno".
Tj. 12 45 znamená, že bylo převařeno 3 krát
Tak dobrou chuť.

Mrkla jsem na to a opravdu. Na krabicích plnotučného mléka, které bylo "v akci" za 11,90 Kč, chybí v řadě č. 4.
Doufám, že alespoň u mléka prodávaného  jako čerstvé, nechybí v řadě žádné  číslo   :-o


Verze 4 zima 2013

Skandál s mlékem! Je to vůbec možné???
A úřady to nevidí ......
Věděli jste to?!! Mléko v tetrapaku, které se nespotřebuje do konce trvanlivosti, prodejce vrátí zpracovateli.Zpracovatel otevře obal, mléko opětovně převaří a opět zabalí.
Mohou tak učinit max. 5 krát!
Zespodu krabice je pod zalepeným záhybem číslo 12345, kde jedno z čísel chybí.Tato chybějící cifra udává, kolikrát už bylo mléko"recyklováno".
Tj. 12 45 znamená, že bylo převařeno 3 krát. Tak dobrou chuť.
Mrkla jsem na to a opravdu. Na krabicích plnotučného mléka, které bylo "v akci" za 11,90 Kč, chybí v řadě č. 4. Doufám, že alespoň u mléka prodávaného jako čerstvé, nechybí v řadě žádné číslo.
Datum spotřeby je cca 1 rok, takže je v krabicích i 5 let staré mléko!!!!!!
A protože se krabicové mléko dělá ze sušeného fabrikátu s
dobou použitelnosti 5 let, pijete lidičky mléko i 10 let staré!!!
Takže si ty sračky za 9,90 Kč kupujte!
Dobrou chuť...Obrázková verze hoaxu z roku 2010

Přiložený obrázek 1 k jedné z verzí hoaxu

Přiložený obrázek 2 k jedné z verzí hoaxu

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby


Stanovisko SVS ČR

Nedovedu si představit, že by se nějaké firmě vyplatilo stáhnout mléko z tržní sítě a "znovu pasterizovat".

Navíc celé je to postaveno na hlavu. V tetrapaku není mléko pasterované, ale podrobené UHT ohřevu. To se zkrátka znovu tepelně ošetřit nedá.

Ostatně k tomu není nejmenší důvod. Mléko v krabici nemůže být kontaminováno, neb je dobře uzavřeno.Poté co tzv. projde nestane se mikrobiálně závadným, ale nastupují jiné procesy, které mléko znehodnotí…. K několikeré pasterizaci, jak je psáno v e-mailu,  tedy nevidím důvod…

Nikdo není schopen otvírat stovky kartonů s mlékem a znova vracet do oběhu. Když se takové krabice likvidují, zpravidla se hodí do lisu, mléko se likviduje jako VŽP, krabice jako komunální odpad. Čísla zespodu krabice jsou čísla mající souvislost s obalem, nikoli s produktem; jsou na fólii předem, netisknou se na balící lince. Navíc nikdo nebude pasterovat znovu pár set litrů mléka. Ty stroje mají hodinový výkon v řádu desítek tisíc litrů. A kdyby ho přilil do syrového, proč by něco takového značil na krabici?
Je zřejmé, že pisatel, který navíc tvrdí něco o 190°C při pasteraci není patrně zcela při smyslech. Jednoznačně jde o unikátní kachnu.

Takže by to šlo říci podle předpisů následovně:

Podle zákona o potravinách se na potraviny, které z mikrobiologického hlediska snadno podléhají zkáze,uvedou slova "spotřebujte do" a příslušné datum. Toto datum je datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychlé zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu.

Tedy po uplynutí data použitelnosti se potravina automaticky stává vedlejším živočišným produktem (odpadem, chcete-li) a nesmí být v žádném případě navrácena zpátky do potravinového řetězce (tedy uvedena na trh jako potravina a to ani po jejím přepracování).

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČRUpřesnění, co znamenají chybějící čísla na obalech:

Krabičky se v plničce skládají a svařují z potištěného vícevrstvého materiálu těsně před plněním. Role je široká několik desítek centimetrů, takže vedle sebe je několik pásů s identickým potiskem. Jakmile se od sebe tyto pásy oddělí, nevědělo by se, z které části role byla daná krabička vyrobena. Proto je každý pás tímto způsobem identifikovatelný. Každý z designů (různé druhy obalů, jejich velikosti) se tiskne v různém počtu pásů - menší obaly (např. 250 ml krabičky) jich mohou mít až sedm.
Chybějící číslo pak označuje pás, na kterém se tisklo (např. pokud schází č. 4, znamená to, že se design tiskl ve 4. pásu). Takže když se na krabičce zjistí tisková chyba (vzniklá například vadou štočku), chyba v barvách a podobně, ví se, ze kterého pásu byla vyrobena a tiskárna může snadno zjednat nápravu.

Z výše uvedeného vyplývá, že v hoaxu popsaná recyklace je skutečně nehorázný výmysl a je až neuvěřitelné, že se tahle "kachna" po roce opět objevila.
(Ale ony některé kachny jsou tažné, takže zřejmě proto, že :-)?)


MVDr. Jiří Hlaváček
Státní veterinární správa ČR
odbor veterinární hygieny a ekologieStanovisko společnosti Tetra Pak

Společnost Tetra Pak sděluje, že čísla na obalech obsahují informaci o obalu, nikoli o jeho náplni. Sekvence čísel 1234, 1234567 a jiná se užívá k identifikaci pásu,  ve kterém byl obal potištěn.  Touto informací společnost Tetra Pak reaguje na dotazy spotřebitelů, kteří se na základě internetových diskusí dotazují na význam těchto čísel. Uvedená čísla (viz obrazová příloha), nijak nesouvisí s produktem, jeho záruční dobou či podobnými spotřebitelskými údaji a slouží pouze pro účely zajištění technologické kvality obalu.

Hana Zmítková
tisková mluvčí
Tetra Pak Česká republika


TISKOVÁ  ZPRÁVA  SVS ČR 3. 9. 2012

Jak se recyklují hoaxy

Naposledy před rokem se objevil po netu kolující mail "upozorňující" na údajně recyklované prošlé krabicové mléko. Nebylo to poprvé, už na sklonku roku 2010 jsme reagovali na takovéto dotazy, či podněty. Nyní se objevuje znovu. Krabicové mléko se nerecykluje, recyklují se hoaxy - poplašné zprávy, lze se o tom přesvědčit na webových stránkách, které se jim věnují (www.hoax.cz.).

Zopakujeme, o co tedy jde. Na spodní straně krabic s mlékem skrytá čísla prý znamenají, kolikrát bylo neprodané mléko znovu "převařeno" a znovu nabídnuto zákazníkům.
A jak to je doopravdy… stručně: každá potravina živočišného původu, tedy i mléko, musí při uvedení do oběhu splnit podmínky zdravotní nezávadnosti, o čemž je zákazník informován - identifikace výrobce, původ, data spotřeby… a pokud jde o nějaká skrytá čísla na spodní straně kartonu, mají vztah k obalu, nikoli k obsahu.

A trochu podrobněji: ve spodní části krabice jsou opravdu nějaká čísla. V případě krabicového mléka o objemu 1 litr to jsou číslice 1 2 3 4 a 5, ta označují jednotlivé pásy na kotouči s papírem, ze kterého je obal vyráběn. Každý z designů (různé druhy obalů, jejich velikosti) se tiskne na různém počtu pásů - menší obaly jich mohou mít až sedm. Podle informací, které obsahuje "varovný" mail, označuje chybějící číslo v řadě 1 2 3 4 5 počet, kolikrát bylo mléko uvnitř obalu převařeno (recyklováno). Ve skutečnosti chybějící číslo označuje pás, na který se tisklo (např. pokud schází č. 4, znamená to, že se design tiskl na 4. pás). Daná čísla se tisknou ve výrobním závodě před laminací.

Takže pokud je na laminátu v řadě 12345, znamená to, že na roli před řezáním je vedle sebe 5 designů (počet designů tištěných vedle sebe záleží na jejich šíři a na šíři tiskařského stroje). Aby se odlišily po rozřezání (například pro snazší identifikaci vady štočku při případné reklamaci) je v řadě jedno číslo vynecháno, aby bylo jasné o který pás (část nerozřezané role) se jednalo. V případě čísel např. 123 5 je jasné, že se jedná o 4. roli, a v případě 1234 o 5. roli.

A to ani nedodáváme, že "recyklace" krabicového mléka by byla neekonomická. A ani žádné takové zařízení k takovéto "činnosti" mlékárny nemají, o čemž se náš dozor i přesvědčuje.

Josef Duben,
tisk. mluvčí SVS ČR
Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/recyklovane-mleko/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1170

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé