Rychlé vyhledávání

Reklama

Zkontrolujte si svůj šampon

První výskyt: 05.2005

Text hoaxu

Rakovinotvorný SLS ve většině šamponů a v zubních pastách Colgate

Michelle Hailey

Zkontrolujte si svůj šampon


Prosím čtěte pozorně. Zkontrolujte si doma svůj šampon.
Přečtěte si názvy látek v něm obsažené a prověřte, zda je mezi nimi Sodium Laureth Sulfate (nebo zkratka SLS). Tato látka je ve většině šamponů. Výrobci ji používají, neboť produkuje velké množství pěny a je levná. ALE - skutečností je, že SLS je tak silná chemikálie, že se používá na drhnutí garážových podlah! A je dokázáno, že po čase způsobuje rakovinu! To není vtip.

Po příchodu domů a kontrole šamponu se mi ulevilo, neboť můj šampon (Vidal Sasoon) SLS neobsahoval. Bohužel další šampony, jako Vo5, Palmolive, Paul Mitchell, nový Hemp Shampoo od Body Shop atd. tuto látku obsahují. V Clairol's Herbal Essences je první uvedenou látkou (což znamená tou převažující) právě Sodium Laureth Sulfate. Po zavolání jedné příslušné společnosti a sdělení, že jejich výrobek obsahuje látku, která způsobuje rakovinu, odpověděli: "No, my o tom víme, ale, nemůžeme s tím nic dělat, protože tu látku potřebujeme k vytváření pěny."

Mimochodem, SLS k vytváření "bublinek" obsahuje také zubní pasta Colgate!
Průzkum ukázal, že pravděpodobnost onemocnění rakovinou byla v osmdesátých letech 1:8000, zatímco v devadesátých už 1:3, což je nesmírně vážné.
Doufám, že to vezmete vážně i vy. Předejte tuto informaci ostatním, snad se tak přestaneme "prodávat" rakovině. Jedná se o naše zdraví.

Michelle Hailey
Executive Secretary
University of Pennsylvania Health System Office of Legal Affairs
(215) 662-2546

Poznámka redaktora

První verze této zprávy pochází z roku 1998 a podle dostupných informací je to další z mnoha fám.

V textu zprávy jsou zaměněny názvy a zkratky látky:
SLS je ve skutečnosti Sodium Lauryl Sulfat a je považován za silné dráždidlo
SLES je právě zmiňovaný Sodium Laureth Sulfate, který nemá tak dráždivé účinky.

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

Vážený pane Džubáku,

podáním ze dne 18.5.2005 jste se obrátil na Ministerstvo zdravotnictví s dotazem zda je SLS (Sodium Lauryl Sulfate), případně SLES (Sodium Laureth Sulfate), považován za nebezpečnou látku.

Tenzidy (detergenty) jsou povrchově aktivní látky, které jsou jako součásti mycích a čistících prostředků určeny k čištění povrchů. Odstraňují nečistoty z povrchu předmětů tím, že je smáčí a převádí je do vody, kterou jsou pak smývány. Jde o látky, které se používají desítky let a jsou součástí nejen kosmetických prostředků určených k čištění povrchu lidského těla, ale i většiny chemických přípravků určených k čištění jak v průmyslových provozech, tak v domácnosti.
Vzhledem k širokému použití ve velkých objemech byly tyto látky od nepaměti předmětem opakovaných toxikologických studií a nikdy nebyl prokázán žádný účinek ve smyslu karcinogenity. Jedinou prokázanou negativní vlastností je jejich schopnost dráždit kůži (i sliznici oka) při aplikaci ve vodném roztoku ve vyšších koncentracích. Vzhledem k tomu, že navozené podráždění kůže je pouze dočasné, zcela reverzibilní a bez trvalých změn na kůži, využívá se schopnost Laurylsíranu sodného mírně podráždit kůži i k diagnostickým účelům. Aplikace na kůži pro diagnostické účely slouží pro zjištění, zda má daný jedinec zachovanou přirozenou schopnost reaktivity kůže a zachované obranné mechanismy nebo zda trpí sníženou reaktivitou, která např. souvisí s poruchami imunity, nebo zda jde naopak o jedince s abnormálně zvýšenou reaktivitou kůže. Laurylsíran sodný se tedy používá v řadě toxikologických studií jako "kontrola", neboť jde o látku zcela bezpečnou při aplikaci na kůži, jejíž mírný potenciál dráždivosti je přítomen pouze ve známém rozmezí koncentrace látky ve vodě.
V recepturách kosmetických prostředků se tenzidy používají vždy v takové koncentraci, které dráždivé účinky pro kůži nemají. V případě průmyslových čistidel nebo prostředků pro čištění v domácnosti jsou někdy používány vyšší koncentrace a receptura výrobku obsahuje i další, potenciálně agresivní látky pro kůži, které zvyšují čistící vlastnosti výrobku. V tomto případě, kdy existuje reálné riziko podráždění kůže, upozorňuje výrobce v textu pro spotřebitele na nutné použití ochranných rukavic a dalších ochranných prostředků, které podráždění kůže při práci zamezí.
Laurylsíran sodný, Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a jeho pro kůži šetrnější varianta Sodium Laureth Sulfate (SLES) jsou pravidelnou součástí kosmetických prostředků, jako jsou šampony, tekutá mýdla, pěny do koupele nebo i zubní pasty. Bez přítomnosti SLS/SLES v receptuře kosmetických prostředků by tyto výrobky ztratily své mycí a pěnící schopnosti. SLS, jehož CAS (chemical abstracts service) číslo je 151-21-3, ani SLES, jehož CAS č. je 9004-82-4 a 1335-72-4, jsou uvedeny jako obvyklé, bezpečné ingredience ve vyhlášce č. 75/2003 Sb., kterou se stanoví seznam ingrediencí kosmetických prostředků, jejich názvosloví, funkce a podmínky použití a varování. Žádná z těchto látek není uvedena mezi chemickými látkami, které jsou klasifikovány jako látky nebezpečné ve vyhlášce č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a přípravků. Nahlédneme-li do známých databází chemických látek (např. ChemKnowledge, RTECS a pod.), které uvádějí toxikologické vlastnosti chemických látek, pro SLS a SLES žádné nebezpečné vlastnosti (kromě potenciálu dráždivosti) nejsou uvedeny. Zprávy o možných karcinogenních (rakovinotvorných) účincích těchto dvou látek je proto nutno považovat jako nepodložené.

MUDr. Anežka Sixtová
ředitelka odboru
ochrany veřejného zdraví
Henkel ČR:

Vážený pane,

děkujeme Vám za Vaši e-mailovou zprávu ze dne 18. května 2005, v níž se nás dotazujete na náš postoj ohledně lauryl-sulfátu sodného (SLS) a laureth-sulfátu sodného (SLES).

Vaší žádosti rádi vyhovíme. Nejprve bychom však chtěli zdůraznit, že vzhledem ke snaze o ochranu zákazníka jsou přísady našich kosmetických přípravků, jako jsou šampony a sprchové gely, vyvíjeny a testovány v souladu se schválenými přísnými odbornými kritérii. Všechny naše kosmetické přípravky jsou hodnoceny našimi odborníky včetně toxikologů a dermatologů. Ti mají přístup k veškerým příslušným údajům a rozhodují o snášenlivosti všech přísad. Stejný postup lze předpokládat i u ostatních známých a velkých kosmetických firem s celosvětovou působností.

Naše vlastní zkoušky jsou zaměřeny na dosažení vysokého stupně ochrany spotřebitele. Naše přípravky odrážejí vždy nejnovější stav odborných poznatků včetně studií prováděných uznávanými externími odborníky a jsou prováděny v souladu s přísnými ustanoveními zákonů týkajících se kosmetických přípravků.

Co se týče SLS a SLES, nemůžeme sdílet paušální odsouzení lauryl-síranů jako celé skupiny. Tyto aktivní látky přípravků s čisticím účinkem (povrchově aktivní látky) se používají v mnoha přípravcích, jako jsou sprchové gely a šampony, pro snížení povrchového napětí vody. Lauryl-sulfáty používané v našich přípravcích jsou formulovány tak, aby na vlasy a kůži působily mírně a byly dobře snášeny.

Šampony a sprchové gely jsou kromě toho s vlasy a kůží v kontaktu pouze po krátkou dobu. V případě přísad do koupele je doba kontaktu delší, ale zředění přípravku ve vodě určené ke koupeli je mnohem větší. Námitka, že SLS a SLES jsou agresivní látky, nebere ohled na skutečnost, že rozhodující je snášenlivost konečného přípravku. Snášenlivost není určena potenciálem jediné přísady, ale je třeba brát v úvahu vždy působení přípravku při aplikaci jako celku. Jak jsme již vysvětlili výše, provádíme ohledně snášenlivosti tohoto složení rozsáhlé testy.

V tomto kontextu bychom rádi rovněž podtrhli, že varování ohledně údajného karcinogenního účinku SLS a SLES v kosmetice se již objevují po určitou dobu. Nezávislé a odborně uznávané instituce, jako je American Cancer Society v USA a Technická univerzita v Berlíně, přijaly vůči těmto varováním jasný postoj. Na základě momentálně dostupných odborných znalostí považují podobná varování proti této skupině látek za neopodstatněná a hodnotí je dokonce tak, že jejich cílem je matení spotřebitelů. Tato stanoviska byla zveřejněna na vlastních webových stránkách těchto institucí. Pro Vaši informaci níže uvádíme některé z těchto webových adres.cancer.org/docroot/MED/content/MED_6_1x_Shampoo.asp?sitearea=MEDsnopes.com/toxins/shampoo.htmDoufáme, že se nám podařilo zodpovědět Vaše dotazy k Vaší plné spokojenosti.


S pozdravem


Lidija Čipovič
Manažerka komunikace Henkel ČR

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/zkontrolujte-si-svuj-sampon/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=394

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé