Rychlé vyhledávání

Reklama

Starosta odmítnul zákaz vepřového

První výskyt: 05.2013

Text hoaxu

Původní verze anglicky místo Belgie (květen 2013)

PORK IN SCHOOL CANTEENS

A REAL MAYOR WHO REFUSES TO REMOVE PORK FROM THE SCHOOL CANTEENS EXPLAINS WHY

Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of Ath in Belgium.

Marc Duvivier the mayor of Ath, has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why.

“Muslims must understand that they have to adapt to Belgium, its customs, its traditions, its way of life, because that's where they chose to immigrate.

They must understand that they have to integrate and learn to live in Belgium.

They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Belgians who so generously welcomed them.

They must understand that the Athois are neither racist nor xenophobic, they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is not true that Muslims do not accept non-Muslim foreigners on their soil).

That no more than other nations, the Belgians are not willing to give up their identity, their culture.

And if Belgium is a land of welcome, it's not Marc Duvivier that welcomes foreigners, but the Belgian people as a whole.

Finally, they must understand that in Belgium with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain. The municipality of Ath was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.

For Muslims that disagree with secularism and do not feel comfortable in Belgium, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Shariah.

If you left your country for Belgium, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Belgium than elsewhere.

Ask yourself the question, just once, "Why is it better here in Belgium than where you come from?"

A canteen with pork is part of the answer.


Verze anglická místo Kanada (listopad 2014)

Let's hear it for a Quebec mayor...! ! ! ! !

MAYOR REFUSES TO REMOVE PORK FROM SCHOOL CANTEEN- MENU... EXPLAINS WHY
Muslim parents demanded the abolition of pork in all the school canteens of a Montreal suburb.
The mayor of the Montreal suburb of Dorval has refused, and the town clerk sent a note to all parents to explain why...
Muslims must understand that they have to adapt to Canada and Quebec, its customs, its traditions, its way of life, because that's where they chose to immigrate.
They must understand that they have to integrate and learn to live in Quebec.
They must understand that it is for them to change their lifestyle, not the Canadians who so generously welcomed them.
They must understand that Canadians are neither racist nor xenophobic; they accepted many immigrants before Muslims (whereas the reverse is not true, in that Muslim states do not accept non-Muslim immigrants).
That no more than other nations, Canadians are not willing to give up their identity, their culture.
And if Canada is a land of welcome, it's not the Mayor of Dorval who welcomes foreigners, but the Canadian-Quebecois people as a whole.
Finally, they must understand that in Canada (Quebec) with its Judeo-Christian roots, Christmas trees, churches and religious festivals, religion must remain in the private domain.
The municipality of Dorval was right to refuse any concessions to Islam and Sharia.
For Muslims who disagree with secularism and do not feel comfortable in Canada, there are 57 beautiful Muslim countries in the world, most of them under-populated and ready to receive them with open halal arms in accordance with Shariah.
If you left your country for Canada, and not for other Muslim countries, it is because you have considered that life is better in Canada than elsewhere.
Ask yourself the question, just once, Why is it better here in Canada than where you come from?
A canteen with pork is part of the answer.


Verze česká místo Kanada (prosinec 2014)

Muslimští rodiče se dožadovali, aby se v jednom předměstí Montrealu nepodávalo ve školních jídelnách vepřové.
Starosta montrealského předměstí Dorval to odmítl a jeho tajemník rozeslal rodičům dopis, v němž vysvětlil proč.
„Muslimové musí pochopit, že se musí přizpůsobit Kanadě a Quebecu, jejím zvykům, tradicím, způsobu života, protože právě proto se rozhodli do Kanady přistěhovat.
Musí také pochopit,... že je třeba, aby se začlenili, a naučili se v Quebecu žít.
Musí pochopit, že to záleží na nich, aby změnili svůj životní styl, nikoliv na Kanaďanech, kteří je zde velkoryse přivítali.
Musí pochopit, že Kanad'ané nejsou rasisté, ani xenofobní; před příchodem Muslimů přijali mnoho imigrantů {zatímco naopak tomu tak není - muslimské státy nemuslimské přistěhovalce nepřijímají}.
Podobné jako jiné národy, Kanad'ané nejsou ochotni vzdát se své identity, své kultury.
I když Kanada přistěhovalce vítá, není to starosta Dorvalu, který vítá cizince, ale jsou to všichni Kanad'ané, obyvatelé Quebecu.
Nakonec musí pochopit, že v Kanadě (Quebecu) máme judeo-křesťanské kořeny, vánoční stromky, kostely a náboženské slavnosti, a náboženství musí zůstat v soukromé doméně.
Městský úřad v Dovalu má právo odmítnout jakékoli ústupky, které požaduje Islám a šária.
Pro Muslimy, kteří nesouhlasí se sekularismem, a necítí se v pohodě zde v Kanadě, existuje na světě 57 nádherných muslimských zemí, většinou s malou hustotou obyvatelstva, které jsou připraveni je přijmout s otevřenou halal náručí, v souladu se šárií.
Jestliže jste opustili svou zemi a odjeli do Kanady a ne do jiné muslimské země, je to proto, že jste považovali život v Kanadě za lepší, než kdekoli jinde. Zeptejte se sami sebe, jen jednou, „Proč je lepší žít v Kanadě, než v zemi, ze které jste přišli?" „Školní jídelna s vepřovým je součástí odpovědi."

Poznámka redaktora

Původní verze nepravdivě tvrdí, že muslimští rodiče v Belgii požadovali po jistém starostovi, aby zakázal vepřové maso ve škole. Ve skutečnosti k ničemu takovému nedošlo. Starosta popírá, že by takovou žádost dostal a nemohl tedy ani na nic reagovat.
Později, na podzim 2014, se vyskytly další verze hoaxu se stejným textem, ale místem tentokrát měla být Kanada. Netrvalo dlouho a kanadská verze začala kolovat i v českém překladu.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/starosta-odmitnul-zakaz-veproveho/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1356

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé