Rychlé vyhledávání

Reklama

STRICTLY CONFIDENTIAL

První výskyt: 08.2003

Text hoaxu

ATTN:DEAR SIR/MADAM,

REQUEST FOR URGENT BUSINESS RELATIONSHIP - STRICTLY CONFIDENTIAL.

Firstly, I must solicit your strictest confidentiality in this transaction. This is by virtue of its nature as being utterly CONFIDENTIAL and "TOP SECRET." Though I know that a transaction of this magnitude will make anyone apprehensive and worried, but I am assuring you that all will be well at the end of the day. We have decided to contact you first by your email due to the urgency of this transaction, as we have been reliably informed that it will take at least two to three weeks for a normal post to reach you. So we decided it is best using the email bearing in mind that it is not the very best for a transaction of this magnitude.

Let me start by first introducing myself properly to you. I am MR EDOZIE PETERS a senior official in the Nigerian National Petroluem Corporation and I head a Three-man tender board in charge of Contracts Awards and payment Approvals. I came to know of you in my search for a reliable and reputable person to handle a very confidential business transaction which involves the transfer of a huge sum of money to a foreign account requiring maximum confidence. I and my colleagues are top officials of the Federal Government Contract Review Panel. Our duties include evaluation,vetting,approval for payment of contract jobs done for the NNPC, etc. In order to commence this business, we solicit for your assistance to enable us transfer into your account the said funds.

The source of this funds is as follows: During the last military regime here in Nigeria, this committee awarded a contract of S$400,000,000.00 (Four Hundred Million United States Dollars) to five construction firms on behalf of the Petroleum Ministry for the supply, construction and installation of Oil Pipeline from Warri to PortHarcourt. During this process my colleagues and I decided amongst ourselves to deliberately over-inflate the total contract sum to US$431,500,000.00 (Four Hundred and Thirty One Million Five Hundred Thousand United States Dollars) with the main intention of sharing the remaining sum of US$31,500,000.00 (Thirty One Million Five Hundred Thousand United States Dollars) amongst ourselves. The Federal Government of Nigeria has since approved the sum of US$431,500,000.00 (Four Hundred and Thirty One Million, Five Hundred Thousand United States Dollars) for us as the contract sum, and the sum of US$400,000,000.00 (Four Hundred Million United States Dollars) has also been paid to the foreign contractors concerned as contract entitlements for the contract done, but since each of the companies is entitled toUS$80,000,000.00 only, we are now left with U$31,500,000.00 balance in the account which we intend to transfer abroad into a safe and reliable account to be disbursed amongst ourselves, but by virtue of our positions as civil servants and members of this panel, we cannot do this by ourselves, as we are prohibited by the `Code of Conduct Bureau´ (Civil Service Laws) from opening/operating foreign accounts in our names, making it impossible for us to acquire the money in our names. I have, therefore, been mandated as a matter of trust by my colleagues in the panel to look for an overseas partner into whose account we would transfer the sum of US$31,500,000.00 (Thirty One Million Five Hundred Thousand United States Dollars), hence we are writing you this letter.

My colleagues and I have agreed that if your company can act as the beneficiary of this funds on our behalf, you or your company will retain 30% of the total amount of US$35,500,000.00 (Thirty Five Million Five Hundred Thousand United States Dollars), while 60% will be for us (members of this panel) and the remaining 10% will be used in offsetting all debts/expenses incurred (both local and foreign) in the cause of this transfer. Needless to say, the trust reposed on you at this juncture is enormous. In return we demand your complete honesty and trust. You must however, NOTE that this transaction will be strictly based on the following terms and conditions as we have stated below, as we have heard confirmed cases of business associates running away with funds kept in their custody when it finally arrive their accounts.

A very good and recent example is the one of Mr.kenneth Hopwood, the President of Mileage Trading and Investment Company at Number 121, West 55th Street, 21st Floor, New York 10022, and former Chairman of OMPADEC (Mr. Patrick Opia), who we were reliably informed that after the agreement between both partners in which he was to take 15% of the money, while the remaining 85% for Nigerian Officials. With all the required documents signed, the money was duly transferred into his account, only to be disappointed on their arrival in New York and were informed that Mr.kenneth Hopwood was no longer on that address, while his telephone and fax numbers have been re-allocated to somebody else. This was how they lost US$18.5 Million to Mr. Hopwood. This is a very recent story here in my country and everybody is aware of this, some of the officials decided to cry out and face the law, because they felt they had lost too much to a stranger,while the Chairman of OMPADEC (Mr. Patrick Opia) is hiding in a foreign country. So right now we are taking all precautionary measures to guard against re-occurrence of such act in our case. This is why we have decided that this transaction will be based completely on the following:
(a). Our conviction of your transparent honesty and diligence.
(b). That you would treat this transaction with utmost secrecy and confidentiality.
(c). That upon receipt of the funds, you will promptly release our share (60%) on demand after youhave removed your 30% and all expenses have beensettled.
(d). You must be ready to produce us with enough information about yourself to put our minds at rest.

Please, note that this transaction is 100% legal and risk free and we hope to conclude the business in Seven Bank working days from the date of receipt of the necessary information and requirement from you. Acknowledge the receipt of this letter using this email address nnpc_peters@indiatimes.com i will bring you into the complete picture of the transaction when I have heard from you.

Your urgent response will be highly appreciated as we are already behind schedule for this financial quarter.
Thank you and God bless.
Yours faithfully
MR EDOZIE C. PETERS
PLS REPLY TO:nnpc_peters@indiatimes.com


PŘEKLAD DOPISU (jak mi ho poslal autor příspěvku Vašina Pašina):

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše, přidal autor příspěvku jeho překlad.


VÁŽENÝ PANE, VÁŽENÁ PANÍ

HLEDÁME PARTNERY PRO OBCHOD – PŘÍSNĚ TAJNÉ


V první řadě Vám musím požádat o Vaši absolutní diskrétnost při této transakci. Jedná se ve své podstatě o věc DŮVĚRNOU a PŘÍSNĚ TAJNOU. Ačkoliv vím, že operace takového rozsahu leckoho zaskočí a postraší, musím Vás ujistit, že nakonec vše dopadne dobře. Rozhodli jsme se kvůli naléhavosti této věci kontaktovat Vás nejdříve emailem, protože jsme se dověděli, že poštou by to trvalo nejméně dva až tři týdny. Proto jsme se rozhodli použít email, i když to není pro operaci takového rozsahu to nejlepší.

Nechte mne tedy nejříve se řádně představit. Jmenuji se pan EDOZIE PETERS, jsem starší úředník v Nigerijské národní ropné společnosti (NNRS) a vedu tříčlenný tým udělující zakázky schvalující platby. Přicházím za Vámi, protože hledám spolehlivou a váženou osobu, která by provedla velmi důvěrnou transakci zahrnující převod obrovské sumy peněz na zahraniční účet s maximálnm utajením. Já a mí kolegové jsme vysocí členové Federální vládní instituce kontrolující smlouvy. Naším úkolem je oceňovat, zamítat a udělovat souhlasy k platbám za práce provedené pro NNRS. Abychom mohli zahájit tento obchod, žádáme Vás o spolupráci při převodu řečených fondů na Váš účet.

Zdroj těchto fondů je následující: během posledního vojenského režimu zde v Nigérii rozdělil tento výbor zakázky za 400 000 000 USD mezi pět stavebních firem. Firmy prováděly pro Ministerstvo ropného hospodářství dodávky materiálu, stavbu a spuštění ropovodu z Warri do Port Harcourt. V té době jsme se s kolegy v úzkém kruhu rozhodli navýšit konečnou sumu na 431 500 000 USD se záměrem si zbývajících 31 500 000 USD rozdělit. Federální nigérijská vláda již schválila na výdaje částku 431 500 000 USD a k dnešním dni bylo 400 000 000 USD zaplaceno zahraničním partnerům, kteří byli oprávněni uskutečnit provedené práce. Avšak každá společnost má obdržet 80 000 000 USD, a teď nám v rozpočtu zůstalo 31 500 000 USD, které hodláme převést na bezpečný a spolehlivý účet, abychom si je mohli rozdělit. To však nemůžeme učinit jako civilní zaměstnanci a členové komise – zákon o státních úřednících nám zakazuje vlastnit zahraniční účty a tím nám znemožňuje peníze získat. Proto jsem byl svými kolegy zmocněn najít zámořského partnera, na jehož účet bychom mohli převést sumu 31 500 000 USD, proto Vá píšeme tento dopis.

Já a mí kolegové souhlasíme s tím, že pokud nám Vaše společnost přenese užitek, Vy nebo Vaše společnost obdržíte 30 % z celkové převodné částky 35 500 000 USD, 60 % bude pro nás a zbývajících 10 % bude použito na krytí závazků a nákladů (lokálních i zahraničních) spojených s převodem peněz. Netřeba se zmiňovat o tom, že na Vás klademe ohromnou důvěru, na oplátku požadujeme Vaši poctivost a záruku.

Musíte si však uvědomit, že převod bude založen striktně na níže uvedených podmínkách. Slyšeli jsme o případech obchodních spojenců, kteří uprchli s penězi, jakmile dorazily na jejich účet.

Velice dobře známý je případ pana Kennetha Hopwooda, prezidenta MTIC z New Yorku a bývalého předsedy OMPADECu. Jak jsme byli spolehlivě informováni, strany se dohodly na 15 % provize pro zprostředkovatele a 85 % pro nigérijské úředníky. Po podpisu nezbytných dokumentů došlo k převodu peněz. Jaké bylo ale zklamání Nigérijců, když přijeli do NY a pan H. nebyl na své adrese k zastižení a jeho telefonní ča faxová čísla byla přidělena někomu jinému. Tak se ztratilo 18,5 mil. USD i s panem H. Toto je v mé zemi známý případ a ví o něm každý. Některé oficiální úřady se zkoušely dovolat práva, protože přišli o mnoho peněz, zatímco předseda OMPADECu se ukrývá v cizí zemi. Proto jsme přijali všechna bezpečností opatření k ochraně před výskytem podobných komplikací v našem případu. Převod se uskuteční pouze za následujícíh podmínek, že:

a) posoudíme Vaši poctivost a přičinlivost;
b) budete v tomto případě jednat s krajním utajením;
c) v den přijetí peněz pošlete náš podíl 60 % poté, co si odečtete svůj podíl 30 % a budou uhrazeny všechny poplatky.
d) Budete připraven podat nám o sobě dost informací, abychom mohli být klidní;

Uvědomte si prosím, že převod je 100 % legální a bez rizika. Doufáme, že obchod uzavřeme v Seven bance v pracovní den, ve který od Vás obdržíme potřebné informace a požadavky. Potvrďte přijetí zprávy na adrese nnpc_peters@indiatimes.com.

Vaše brzká odpověď je důležitá, protože jsme již překročili toto finanční čtvrtletí.
Děkuji Vám a Bůh Vám žehnej.


S pozdravem

PAN EDOZIE C. PETERS
PROSÍM ODPOVĚZTE NA: nnpc_peters@indiatimes.com
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/strictly-confidential/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=171

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé