Rychlé vyhledávání

Reklama

Mr.Haitham Sharaff - zneužití leteckého neštěstí letu EgyptAir 990

První výskyt: 02.2005

Text hoaxu

From The Desk of Mr.Haitham Sharaff.
Manager National Bank of Abu Dhabi
Dubai Unted Arab Emirate (U.A.E.)
Email:sharaff3@hotmail.com

I am Mr.Haitham Sharaff Branch Manager National Bank of Abu Dhabi), I have urgent and very confidential business proposition for you. A British Oil consultant and contractor with the Kruger Gold Company, Mr.Remond Beck made a numbered time (Fixed) Deposit for twelve calendar months, valued at US$12,000,000.00 (Twelve Million United State Dollars ) in my branch. Upon maturity,

I sent a routine notification to his forwarding address but got no reply.
After a month, we sent a reminder and finally we discovered from his contract employers, the Kruger Gold Company that Mr. Raymond Beck died in a plane crash along with his wife Mr. and Mrs. Remond Beck died in a plan crash along with his wife in Egypt Air Flight 990, 1999 air crash (for more information about this crash and person you can contact this website: http://www.s-t.com/daily/11-99/11-02-99/d08ho174.htm

Since we got this information about his death and on further investigation, I found out that he died without making a WILL, and all attempts to trace his next of kin was fruitless. I therefore made further investigation and discovered that Mr. Remond Beck did not declare any kin or relations in all his official documents, including his Bank Deposit paperwork in my Bank.

This sum of US$12,000,000.00 is still sitting in my Bank and the interest is being rolled over with the principal sum at the end of each year. No one will ever come forward to claim it. According to Laws of United Arab Emirates, at the expiration of 7 (seven) years, the money will revert to the ownership of the (U.A.E) Government if nobody applies to claim the fund.

Consequently, my proposal is that I will like you as a foreigner to stand in as the next of kin to Mr. Remond Beck so that the fruits of this old man's labor will not get into the hands of some corrupt government officials.

This is simple, I will like you to provide immediately your full names and address so that the attorney will prepare the necessary documents and affidavits that will put you in place as the next of kin.

We shall employ the services of an attorney for drafting and notarization of the WILL and to obtain the necessary documents and letter of probate/ administration in your favor for the transfer. A bank account in any part of the world that you will provide will then facilitate the transfer of this money to you as the beneficiary/next of kin.

The money will be paid into your account for us to share in the ratio of 60% for me and 40% for you. There is no risk at all as all the paperwork for this transaction will be done by the attorney and my position as the Branch Manager guarantees the successful execution of this transaction. If you are interested, please reply immediately via the private email address above.

Upon your response, I shall then provide you with more details and relevant documents that will help you understand the transaction. Please send me your confidential telephone and fax numbers for easy communication. Please observe utmost confidentiality, and rest assured that this transaction would be most profitable for both of us because I shall require your assistance to invest my share in your country.

Awaiting your urgent reply via my confidential email address.
sharaff3@hotmail.com
Regards.

Mr.Haitham Sharaff.


STROJOVÝ PŘEKLAD:

Zpráva je rozesílána většinou v anglickém jazyce. O české verzi jsem nebyl zatím informován. Pro ty, co neumí anglicky a zajímá je, co se v těchto podvodných dopisech píše je k dispozici jednoduchý strojový překlad textu. Připadá mi zbytečné se s tímto textem překládat a pro pochopení významu zprávy takový překlad (doufám) postačí. Přeloženo pomocí programu Eurotran Explorer 2003.

Od stolu Mr.Haitham Sharaff.
Manažerská národní banka Abu Dhabi
Dubai Unted Arab Emirate (U.A.E.)
Email:sharaff3@hotmail.com

Já jsem Mr.Haitham Sharaff ředitel pobočky státní banka Abu Dhabi), Já mám naléhavý a velmi důvěrný obchodní problém pro vás. Britové olejují poradce a dodavatele s Kruger Gold společností, Mr.Remond Beck vytvořil počítaný věk (Opravil) Částka za dvanáct kalendářních měsíců, oceněný u US$12,000,000.00 (Dvanáct miliónů dolarů jednotného státu) v mé větvi. Na zralosti,

Já jsem poslal zprávu rutiny k jeho adrese zasílání ale dostal žádnou odpověď.
Poté co měsíc, my jsme poslali památku a nakonec my jsme objevili od jeho zaměstnavatelů kontraktu, Kruger Gold společnost ten Mr. Raymond Beck zemřel v letecké nehodě spolu s jeho manželkou Mr. a Mrs. Remond Beck zemřel v plánové nehodě spolu s jeho manželkou v egyptském leteckém letu 990, 1999 leteckého neštěstí (pro více informace o této srážce a osobě vy můžete obrátit se na tento websajt: http://www.s-t.com/daily/11-99/11-02-99/d08ho174.htm

Protože my jsme dostali tuto informaci o jeho smrti a na dalším vyšetřování, já jsem zjistil to on zemřel bez dělat vůli a všechny pokusy hledat jeho další kin byl neplodný. Já proto prováděl další vyšetřování a objevil ten Mr. Remond Beck nedeklaroval některého kin nebo vztahy ve všech jeho oficiálních dokumentech, včetně jeho papírování bankovního vkladu v mé bance.

Tato suma US$12,000,000.00 stále sedí v mé bance a zájmu je převalil se s hlavní částkou u konce každého roku. Nikdo bude někdy hlásit se prohlásit to. Podle práv spojeného Araba Emirates, u uplynutí 7 (sedm) roky, peníze se vrátí k vlastnictví (U.A.E) Vláda jestliže nikdo se týká požadavku fond.

Následně, můj návrh je to já budu mít rád vás jako cizinec zastupovat jako další kin k Mr. Remond Beck aby ovoce této práce starého člověka se nedostanou do rukou některých úředníků úplatné vlády.

Toto je jednoduché, já budu mít rád, když vy poskytuje hned jak vaše plná jména a adresa aby právník bude připravovat potřebné doklady a přísežná prohlášení, která budou vkládat vás do místa jako další kin.

My užijeme dopravy zmocněnce pro projektování a notarization vůle a získat potřebné doklady a dopis probate/ administrace v vaší laskavosti pro převod. Bankovní účet v nějaké části světa, který vy odkážete poskytovat odkázat pak usnadnit přenos těchto peněz k vám jak příjemce/další kin.

Peníze budou placeny do vašeho účtu pro nás k podílu na poměru 60% pro mě a 40% pro vás. Vůbec je žádné riziko jako celé papírování pro toto transakce bude dělána právníkem a mou pozicí jako ředitel pobočky ručí za úspěšné provádění této transakce. Jestliže vy jste zainteresovaní, prosím odpovědět okamžitě přes soukromou e-mailovou adresu nad.

Na vaší odpovědi, já musím pak poskytnout vám více detailů a závažné doklady, které budou pomáhat vám rozumějí transakci. Please pošle mně váš důvěrný telefon a faxová čísla pro snadnou komunikaci. Prosím sledujte nejzazší důvěrnost a odpočinek ujišťoval, že tato transakce by byla nejvíce zisková pro oba nás protože já budu potřebovat vaši pomoc investovat můj podíl na vaší zemi.

Očekávat vaši naléhavou odpověď přes mou důvěrnou e-mailovou adresu.
sharaff3@hotmail.com
Pozoruje.

Mr.Haitham Sharaff.
Princip podvodných dopisů - SCAM 419

Podvodná skupina rozešle obdobné podvodné dopisy na milióny adres. Pisatel(ka) se většinou vydává za Nigerijského občana, ale nebývá žádnou výjimkou i jiná země.
Cílové adresy jsou posbírané z mnoha různých zdrojů po celém světe. Podvodné gangy mohou využít vlastní nástroje pro sběr adres nebo některou databázi koupit.

Pak už stačí jen čekat, až se někdo na podobný e-mail nachytá. Přestože se to zdá neuvěřitelné, počet naivních lidí, které zláká snadná vidina bohatství, bývá několik procent. Mezi nimi jsou i lidé s vyšším vzděláním, doktoři a právníci.

Jakmile oběť odpoví, podvodníci s vyžádají potřebné informace, aby mohli transakci uskutečnit. Pokud je dotyčná osoba nedůvěřivá, mají podvodníci pro ni připraveny falešné dokumenty, certifíkáty, zfalšovaná potvrzení třetích stran, údajně zapojených do obchodu a nechybí ani připravené internetové stránky falešných bank nebo fiktivních přepravních společností, na nichž si nedůvěřivá oběť může "ověřit" podstrčené informace.

Plánovaný převod peněz se z nějakého fiktivního důvodu nepovede a podvodníci začnou tahat z oběti peníze na nečekané výdaje - různé poplatky a úplatky. Případně jsou požadovány různé doklady a informace. Vše trvá tak dlouho, dokud je postižený ochotný platit.

V některých případech se stalo, že zločinci žádali oběť o návštěvu Nigérie nebo jiné země k dokončení transakce. Zde pak dojde k setkání falešnými nebo se zkorumpovanými úředníky. Postupně se začnou se objevovat další problémy a pro jejich vyřízení je potřeba uhradit další poplatky. Pokud se oběť snaží z obchodu vycouvat, bývá různě vydírána. V některých případech byla dokonce i zavražděna.

Na podvodné dopisy nedoporučuje reagovat, protože se tím potvrdí funkčnost adresy a na ni pak mohou být zasílány další podvodné nabídky, falešné loterie a podobně.
Rozhodně se vyvarujte zasílání různých soukromých údajů, čísla pasu nebo dokonce jeho fotokopií, protože i tyto údaje pak mohou být snadno zneužity k jiné trestné činnosti.
Buďte opatrní!
Internet je obrovským zdrojem svobodných informací, ale tato svoboda zároveň dává mnoha podvodným živlům velký prostor pro vyvíjení různých podvodných aktivit.

Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/mrhaitham-sharaff---zneuziti-leteckeho-nestesti-letu-egyptair-990/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=374

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé