Rychl vyhledvn

Reklama

Zskal jste pdl . A1A1A-1AA11 - na ubytovn

Prvn vskyt: 12.2011

Text hoaxu

----------------------------------------
Evropsk Program Pro Rozvoj Individuln Turistiky
-------------------------------------------------------------
Ref. . 000/A/0A000
Edice 2011 (III)

Ven beneficiente,
S radost si Vs dovolujeme informovat, e jste zskal pdl pro dv osoby na ubytovn v rmci IV. edice Evropskho Programu Pro Rozvoj Individuln Turistiky (EPPRIT) "Moje Evropa bez hranic 2011".

Clem programu je podpora rozvije turistickho odvtv, se zvltnm drazem na sektor malch a stednch ubytovacch jednotek, tedy na penziony a men hotely po cel Evrop. IV. edice EPPRIT se astn 1000 penzion a hotel v esku a 13 dalch zemch.

Zskal jste garantovan 3denn pdl JI HRAZENHO ubytovn Pro 2 osoby, k vyuit v libovolnm hotelu, kter se astn programu. Pihlaste se te do servisu programu, potvrte pdl a uvete doruovac adresu certifiktu:
http://www.epprit.eu/login,11 11111,A1A1A - 1AA11,9x48c12.html

=========================================
KD VAEHO PDLU: A1A1A-1AA11

Pdl platn do: 2011-12-31 00:00:00

Pihlaste se do servisu a uvete doruovac adresu certifiktu potvrzujcho tento pdl.
http://www.epprit.eu/login,11 11111,A1A1A - 1AA11,9x48c12.html
----------------------------------------

Jak vyut pdl?
- - - - - - - - - - - - - -

Zskan pdl je platn do 2011-12-31 00:00:00
a vyaduje potvrzen ped uplynutm tto lhty. Pro potvrzen kliknte na link ne, pihlaste se do servisu programu EPPRIT, vyplte dotaznk astnka programu a uvete doruovac adresu certifiktu na ubytovn zdarma.
http://www.epprit.eu/login,11 11111,A1A1A - 1AA11,9x48c12.html

Certifikt obdrte potou na uvedenou adresu. Nsledn si vyberete hotel a v den pjezdu tam pedlote certifikt, dky ktermu budete osvobozen od poplatk za noclehy. Certifikt mete vyut bhem 6-ti msc.

Pro m pdl datum platnosti?
- - - - - - - - - - - - - -

EPPRIT disponuje omezenmi prostedky, kter postauj na udlenpodpory 100.000 beneficientm. Pdly jsou platn krtkou dobu z toho dvodu, aby v ppad e neobdrme odpov od beneficienta, mohl EPPRIT zaslat nevyuit pdly dalm osobm.

Informujte ns prosm o rezignaci !
- - - - - - - - - - - - - -

Pokud jste se ji te rozhodl nepotvrzovat svj pdla chcete z nj rezignovat, kliknte prosm na link ne,a bude automaticky postoupen dal osob bez ekn na uplynut data platnosti pdlu.
http://www.epprit.eu/r e s i g n.html

Pokud chcete vyut pdl, kliknte zde:
http://www.epprit.eu/login,11 11111,A1A1A - 1AA11,9x48c12.html

Pravidla programu jsou dostupn na strnce
http://www.epprit.eu/login,11 11111,A1A1A - 1AA11,9x48c12.html
Programu se astn ubytovac objekty se standardem penzion a hotel
penzion a hotel, nachzejc se v esku, Bulharsku, Francii,
Chorvatsku, Itlii, Maarsku, Nmecku, Polsku, Portugalsku, Rakousku,
Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a panlsku.


--------------------------------------------------------------------
Pokud nemte zjem o zasln zprv od EPPRIT,
Kliknte na link
http://epprit.eu/unsubscribe,1.html?er=aaa@y111x.cz

--------------------------------------------------------------------
Zprva odeslna od TLG Travel Group LLC.
Adresa odeslatele:
19801 Wilmington, DE
108 West 13th Street
United States


Poznmka redaktora


Co za tmito nabdkami vz si mete pest na serveru M̩EC.CZ v lnku
Gratulujeme, vyhrli jste! aneb dovolen pro ty, co se nachytaj

Podobn zprvy

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/ziskal-jste-pridel-c-a1a1a-1aa11---na-ubytovani/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1196

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil