Rychl vyhledvn

Reklama

Zhasnout svtla

Prvn vskyt: 01.2007

Text hoaxu

Mon se budete chtt astnit této iniciativy od www.lalliance.fr.

RadhaPrvnho nora vypneme vechny elektrick svtla od 19.55 do 20.00!

Polete tento vzkaz tolika lidem kolik znte!
Je to akce proti klimatickm zmnm.
astnte se 1.nora jedné z nejvtch akc proti klimatickm zmnm, kter byla vynucena lidmi.

L'Alliance pour la Plan?te (skupina environmentlnch aktivist) vyzv vechny obany:

A nae planeta pt minut odpov!
Kadého dme, aby vypnul vechna elektrick svtla na pt minut mezi 19.55pm a 20.00 prvnho nora. Nen to jen kvli spoe engergie na pt
minut, ale taky jako poselstv, které pithne pozornost politik a ldr. U je naase, aby zaali konat a zamezili pltvn energi.

5 minut nechme planetu odpovat: nen to dlouho a nic vs to nestoj. A bude to mt vhu prohlen, e my jako obané dme, aby se otzka klima dostala na poad jednn vld.
A pro prvn nor?

Protoe v tento den bude v Pai publikovn nov soubor od klimatologickch odbornk ze Spojench nrod. Protoe musme pithnout pozornost na naléhavou otzku svtové klimatologické situace.

A toto poselstv oblet zemkouli. Polete je ptelm, rodin a mstnm politikm. Zveejnte jej ve svch novinch.


--
Rozdluj a panuj: zvuné motto. Spojuj a ve - to je lep! (Goethe)


BETI HOHLER
Tel: + 31 (0)6 492 48 708
MSN: behohler @ yahoo . com
Address: Goudriaanstraat 14-3, 1097 LR Amsterdam

Poznmka redaktora

Pedstavme si, e nkdo bude v byt svtit tyma 100W rovkama = vypne na 5 minut "pouhch" 400W. Jene si bhem tch pti minut budete vait pi svce vodu na kafe a zapne si rychlovarnou konvici 2000W. Vsledn efekt? V tu dobu se "neuleh" matice Zemi o 400W, ale naopak o 1600W pit. Nehled na to, e 100W rovkou mlokdo doma svt, ale stle astji se pouvaj sporné zivky 8 - 20W, tedy vsledn efekt by byl jet radiklnj. Energie vkldan do svcen je zlomkem toho, kolik ji spotebuj tepelné spotebie, nebo rzn prmyslov zazen.

Jedin efekt tohoto poinu by byl snad psychologick, kdybychom se najednou podvali na potemnl okna dom. Ale vm e by i za nimi svtily obrazovky televizor nebo monitor, které by nikdo v rmci této akce pravdpodobn nevypnul.

Za zmnku stoj i zvraznn vta v originlu vzvy: "Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique et politique, moins de trois mois avant l’élection présidentielle!", co v pekladu znamen "Jeslie se zastnme vichni, bude mt tato akce velikou politickou a mediln vhu, necelé 3 msce ped prezidentskmi volbami."Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Vypnut svtel na pt minut nem velk vliv na vrobu elektiny z nkolika dvod. Podl svcen v domcnostech na spoteb elektiny je zanedbateln. Elektina se ned skladovat a v soustav mus vdy bt o trochu vce ne se spotebuje, reakce dispeinku na vkyv spoteby je zhruba do tvrt hodiny, take ne by to stihl, vichni u budou svtit. Absurdn je, e jde o iniciativu z Francie, zem, kter je na tom v Evrop nejlépe podlem istch zdroj elektiny. Z jdra a vody se tu vyrob prakticky cel spoteba. Pokud by Gallové chtli etit ionosféru, mli by radji omezit jedn auty. Stran elektiny m jejich zem (dky De Gaullovi) vi ivotnmu prosted naprosto isté svdom.Martin Sobotka

manaer komunikace a mluv

Skupiny EZ pro zpadn echy

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/zhasnout-svetla/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=634

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil