Rychl vyhledvn

Reklama

Zachrate tulen

Prvn vskyt: 3.2005

Text hoaxu

Soubor tulene.pps, je en jako ploha této vzvy m velikost 790kB. Zde je pouze ukzka 8 z 19 obrzk prezentace. Pedmt zprvy bv "Jestli to nepole jse bezcitnej" nebo "Zachrate tulen".


Poznmka redaktora

Ve uveden soubor obsahuje obrzky ubjench tule s prosbu o pomoc, ale ji dné dal konkrétn daje, napklad, kde se daj dohledat informace a hlavn, jak pomoci! Pouze vzvu typickou pro vechny etzové e-maily - polete dl...
Vtina lid, kte zprvu rozeslaj se ani nepokou tyto informace najt a jsou naivn spokojeni, "jak dobr skutek vykonali".
Pomohou opravdu rozeslnm zprvy? eknou si, jak je to hrozné a ani by se namhali zjistit dal informace, rozelou e-mail s touto plohou svm znmm a tm je to pro n ve vyzené. A tak e-mail koluje mezi lidmi. Nkte ho pravideln maou ze svch schrnek, tm astnjm ho blokuje antispamov filtr, dal u zanaj bt znechuceni a posledn skupina ho naivn rozesl pod dl.

Pokouel jsem se zjistit, jak to vlastn s tmi tuleni doopravdy je. Jedna strana tvrd, e informace jsou zkreslené elov upravené a zvdjc, druh strana se sna za kadou cenu a vemi prostedky hjit prva a ivoty zvat a obviuje protistranu ze li. Pi hledn informac jsem narazil seminrn prci "ivot a ochrana moskch savc v severnm Norsku", kter se podle slov autorky sna informovat veejnost o tomto problému objektivn a z pohledu obou stran a urit stoj za peten.

Dal informace o tomto problému najde na ne uvedench odkazech.

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/zachrante-tulene/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=516

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil