Rychl vyhledvn

Reklama

Vmny idiskch prkaz

Prvn vskyt: 03.2005

Text hoaxu

Subject: Pro vechny majitele idiskch prkaz ! !!

Ten, kdo nebude mit do 31.12.2005 vyhotoven novy idisk prkaz, nesmi 1.1.2006 dit auto!! Jeho dosavadn idisk prkaz je neplatn, pokud byl vydan do 1.1.2001, viz priloha!!! Doba vyhotoveni noveho je tri tydny!!

Pokud znas dalsi ridice, posli jim to!! Ono rok utece a fronty v listopadu a prosinci budou vetsi nez dnes!!

K nkterm zprvm je piloen tento obrzek.

Poznmka redaktora

Neznm jin strnky, u kterch my se mnila platnost a nefunknost linku (ne textu, ale opravdu odkaz - link) tak asto jako na serveru MD R.

Doufm, e odkaz na tiskovou zprvu Vmna idiskch prkaz se prodlou bude alespo njakou dobu funkn.

Kdyby se ji webmaster rozhodnul opt nkam bez varovn pesthovat, mohu vs pouze informovat, e obsahuje informaci vmn idiskch prkaz:

Po schvlen novely bude vmna starch idiskch prkaz za prkazy dle vzoru EU probhat ve tech etapch a do konce roku 2013:
1. etapa: do konce roku 2007 pro idisk prkazy vydan od 30. 6. 1964 do 31. 12. 1993
2. etapa: do konce roku 2010 pro idisk prkazy vydan od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
3. etapa: do konce roku 2013 pro idisk prkazy vydan od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Vmnu dosavadnch idiskch prkaz upravuje zkon . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch, ve znn pozdjch pedpis (dle jen "zkon . 361/2000 Sb."). Tento zkon stanov, e idisk prkazy vydan v obdob od 1. ervence 1964 do dne nabyt innosti zkona . 361/2000 Sb., tj. do 1. 1. 2001, jsou jejich dritel povinni vymnit do pti let od nabyt innosti zkona. Z uvedenho vyplv, e idisk prkazy vydan v obdob od 1. 7. 1964 do 31. 12. 2000 jsou jejich dritel povinni vymnit do 31. 12. 2005.

Uvdn tabulka obsahuje navrhovan termny povinn vmny idiskch prkaz, tak jak s nimi potala novela zkona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon, v platnm znn. Jedn se o prv projednvanou a dosud neinou novelu zkona o provozu na pozemnch komunikacch, z eho vyplv, e daje v tabulce nejsou zvazn, mly pouze informativn charakter. Zvazn jsou ustanoven innho zkona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemnch komunikacch a o zmnch nkterch zkon, v platnm znn, kter upravuj v 134 lhty pro vmnu dosavadnch idiskch prkaz.


S pozdravem


Darina Sedlov, DiS.

Ministerstvo dopravy
odbor personln a organizanPOZNMKA: Odkaz pod textem "Uvdn tabulka" smeuje na TISKOVOU ZPRVU z Ministerstva dopravy ze dne 23. nora 2004, kter obsahovala tabulku s navrhovanmi termny, a kter se objevuje i na rznch webovch strnkch. Kupodivu z tto, rok star tiskov zprvy, byla tabulka bhem bezna 2005 odstranna.

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/vymeny-ridicskych-prukazu/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=382

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil