Rychl vyhledvn

Reklama

Voerte se 31. ervence 2004

Prvn vskyt: 06.2004

Text hoaxu

Pette si prosm tuto vzvu a pedejte ji dle, mohla by se z n stt geniln akce, pokud budou vichni spolupracovat!

Neustle stoupajc ceny alkoholu zskvaj zastraujc rozmry.

Je nejvy as na reakci ns - postiench. Celosvtov stoupaj ceny alkoholu neakceptovatelnm zpsobem, i kdy jsou miliony barel v zsob. Nyn se rozhodli alkoholov producenti snit svou produkci o dva milony barel denn, aby vyhnali ceny umle nahoru.

Vichni postien jsou nutn vyzvni k protitahu.

Rozhodujc den je 31. ervence 2004.

Pokud se tento den vichni dn voereme, neme si trh tto

skutenosti nepovimnout. Uvdomme si, e mme-li jako spotebitel moc, mli bychom ji pout.
Dnen modern komunikan prostedky umouj informovat o tto akci ve velice krtk dob obrovsk mnostv lid...

Abstinujte ped nebo po 31. ervenci 2004, ale 31. ERVENCE 2004 SE ZLEJTE JAKO DOBYTCI!

Akce je nutn proto, aby pr set milon notorik, vetn TEBE ukzalo
producentm, e se jim pejdaj neustle rostouc nklady na alkohol a maj toho tak akort po krk a nkdy taky pln kecky.

Spolupracujte a pedvejte zprvu dle! Polete informaci ptelm, znmm, sptelenm lkam ze zchytky i psychiatrm, kte se v ji destky let marn pokouej zbavit zvislosti!
Vyprvjte o n v hospodch, vinrnch, barech, bufetech a samoobsluhch, na pohbech, v adech i v kostelch!

Oerte se a mete si z 31. ervence 2004 udlat nezapomenuteln den (predevm proto, e si nic nezapamatujete...)

Dkujeme, voerte se!

Originl tto zprvy byl doruen z Nmecka, kde se plnuje ve stejn den stejn akce. A urit nezstane jenom u Nmecka - Rusko v tom jede u cel desetilet.

ZPORN PKLADY:

Joachim Klaus Wiener-Bode z Baden-Badenu vzvu neodeslal a transplantaci cirrhotickch jater peil jen o necel tden.

Ole Gunnar Petersen z Kodan byl tak nad podobn vci povznesen, vzvu smazal bez peposln a druh den rno byl nalezen nah v Malm s totln ztrtou pamti.

Ani star Magdon vzv nevil, nikomu o n neekl a padl s rozbitou lebkou do pkopy!

KLADN PKLAD:

Jorge Lus Bilbao z Lisabonu naopak tento e-mail odeslal tiadvaceti kamardm-Portugalcm (pestoe neumli esky), v souti portugalskho ministerstva zdravotnictv a vyhrl tdenn pobyt na uml ledvin pln hrazen pojiovnou a TI DNY NEMUSEL CHCT!

etz se nesm petrhnout!

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/vozerte-se-31-cervence--2004/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=270

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil