Rychl vyhledvn

Reklama

Diskuse : Varovn ped zlodji na parkoviti hypermarket


Robert Franc
05.06.2013 v 07:02
Doporuuji odpovdt na hoax takto: Poli tuto zprvu 20 lidem a dostane zadarmo chleba s patikou, potom vyjdi na ulici ped dm jebni si ten chleba na elo a zaki: Jsem totln blbec,protoe vm na takovou krvovinu, jako je etzov pota. Mm asi v hlav nadlno a proto to poslm i dalm lidem. Chtl bych podkovat tm, co mi po cel rok 2012 plku roku 2013 oslali dementn etzov zprvy! u jsem ml bt stokrt zamilovan, 80 krt netastn 250 krt bohat a mnohokrt mrtv. 65 krt mi ml supervirus zniit vechna data v PCppadn v mobilu. o jen kvli tomu, e jsem neodeslaluto zprvu 15 lidem. Psahm, e pokud tuto zprvu nepepole aspo 750 lidem, ak ztra v 18:30 h pijde dinosaurus a takovou Ti ji jebne, eT ani Google nenajde. S ctou V GOOGLE.

agila77-com
27.03.2013 v 22:44
Zlodji na parkovitch jsou proto tomu kad v! ? Jet by to chtlo fotku a je to jasn prokzan zprva.

Mgr. Vclava Beranov
27.12.2010 v 11:05
tak keCI vclave nerozepisuj se tu :(())

javaa
26.08.2007 v 18:57
bude h

Martin
17.01.2006 v 20:54
To bych chtel videt, jak nekdo ukradne auto, ktere ma prorizlou pneumatiku :-) Tomu rikam nesmysl.

Kaacza
05.01.2006 v 13:44
Omlouvm se, myslela jsem pana Berana.

Kaacza
05.01.2006 v 13:42
Nesouhlasm s panem Velekem a u vbec nesouhlasm s jeho analogi.

Nikdo nek, e proti zlodjm se nem bojovat, ale je teba zvolit vhodn formy. Rozesln etzovch dopis prost mezi takov formy nepat.

Jak sprvn podotkl autor lnku, kadmu se obas nco stane, a zahlcen emailovch schrnek rznmi varovnmi ped krde/potopou/chylem/podvodem/ednkem/atd. je krajn nedouc. U takhle mi chod denn pes 50 spam, z nich vtina mi nabz, abych si prodlouila penis.

Problm etzovch dopis je toti v jejich neadresnosti, a asto i nemonosti omezit je nap. asov a mstopisn.

Chtla bych moc podkovat za tento server a jeho sluby.

andre_z
26.12.2005 v 14:16
Souhlasm s vmi pane VELEK Dlm IT administratora v jedn firm kdy jen nae poboka m 100 mailovch uivatel. A kdy pijde podobn mail a e jich chod teda dost. Vdy se najde njak BLBEC, kter to pepole, ale aby netrokail zad vem uivatelm v lokln sti. No a mezi tmi 100 je pak sposta jinch blbc co to dl. A nzor, e to je pravda tak pro to nepeposlat. To, e bour auty je taky pravda. Ale kvli tomu pece nemus kad idi dostat destky mail o tom e se me auto nabourat...........

Jan ebek
30.11.2005 v 14:07
e se krade, to v kad, tak pro bycom to mli pipomnat, e, pane Velku? e se vc krade ped vnoci se asi v tak.
Jsem vden za pipomnku, e se to sthuje k hypermarketm. Kdy najdu auto s przdnou pneumatikou u hyperu, dm si te vt pozor - bez toho, e bych panikail. Nezathnu roletku na zavazadelnku ve svm kmbku. Mimochodem, kolegovi vera auto u hyperu taky vykradli, tam kde se mu lta nic nestalo...


Ji Velek
29.11.2005 v 22:07
Pane Berane pipomnte mi jednu pracovnici NB (Ing.), kter na na semini o virech zcela vn v plnu obhajovala nzor, e proti virm, kter poselstvi papee by se nemlo zasahovat.
Jestli Vm nesta jako masov informovn TV, ern kroniky a prce naich mdi, kter takov informace k en pmo vyhledvaj tak byste se snad ml nad sebou zamyslet. HOAX je teba odmtnout bez vyjmek a k jeho iitelm se stavt jako k iitelm infekce i kdy to je z jejich hlouposti.
Sekundrn hrozbou tady je bezmylenkovitost s jakou to dlaj !

Ing. Vclav Beran
25.11.2005 v 10:17
Naopak si myslm, e v situaci, kdy nen jin forma masovho informovn ns vech o tchto ppadech, kter rychlm tempem pibvaj, je toto en emailem uiten. Nekm, e systmov.

Vloit pspvek do diskuse

Jmno:
E-mail:
Text zprvy:
Potvrzovac kd:
 
Pspvky v diskusi jsou nezvislmi pspvky nvtvnk a ten serveru HOAX.cz a nemus bt vdy v souladu s nzory provozovatele nebo osob pmo spojench se serverem HOAX.cz
Provozovatel serveru HOAX.cz neme zasahovat do obsahu pspvku, ale vyhrazuje si prvo cel pspvek odstranit, bude-li obsahovat urky, sprost vrazy nebo ppadnou reklamu.
Pokud jste dostali upravenou verzi hoaxu, nevkldejte ho, prosim do, komente, ale zalete na adresu info@hoax.cz, kde bude v nejblim monm termnu pidn jako dal verze hoaxu nebo jako pln nov hoax.

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil