Rychl vyhledvn

Reklama

The Ring - Vtej love

Prvn vskyt: 08.2003

Text hoaxu

HOAX je vtinou rozesln jako soubor prezentace Power Pointu - TheRing.pps nebo Vitej clovece.pps o velikosti piblin 640 kB

V prezentaci si mete na rznch obrzcch postupn prohlédnout nevzhlednou enu, kter znzoruje pravdpodobn vir nebo jiné nebezpe, jak se k vm dostv pmo z obrazovky. Obrzky jsou komentovny tmto textem.1 - Its too late you have already seen it...
1 - Je pli pozd, u jste to vidli...

2 - I can see what you do
2 - Mohu vidt co dlte

3 - There is no way to prevent it
3 - Tohle nen dn zpsob, jak tomu pedejt

4 - I can find you wherever you are...
4 - Mohu vs najt, kdekoli budete...

5 - Because I never sleep
5 - Protoe j nikdy nespm

6 - I just want you to hear me
6 - Chci, aby jste me slyeli

7 - And hear my message
7 - A slyeli mou zprvu

8 - Your cannot scream
8 - Nemete kiet

9 - Your time runs out soley in 7 days
9 - V as uplyne za 7 dn

10 - You must send to 10 people within 7 days
10 - Muste to rozeslat 10ti lidem behem 7 dn

11 - Or I will visit you
11 - Nebo vs navtvm

Poznmka redaktora

Vmavmi teni jsem byl upozornn, e autor této hoax-prezentace se pravdpodobn inspiroval filmem The Ring - Kruh.

Vzhledem k typu a velikosti eného nesmyslného souboru jsem uvedenou prezentaci neumstil na server. Alespo nebude lkat rzné ftiplky k dalmu zbytenému en.

Spousta lid je schopna tento velk soubor rozeslat z obavy ped monm virem nebo hlavn z povrivosti.

Pokud tenhle nesmysl opravdu pole nkolik tzv."uivatel - kodi" 7 lidem (nebo dokonce10ti - podle verze) a hlavn mimo mateskou firmu, dok pi slabm pipojen spn zahltit na uritou dobu linku!
Jen si spotejte 650kB mail 10ti lidem od xx odeslatel. Chudk sprvce je pak jist bombardovn dotazy na pomalé pipojen k Internetu !

Taky nezapomeme na chudky modemisty (mon je to k neve, ale opravdu jet existuj), kte musej tuhle blbost stahovat a dokonce ve vce exemplch!

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/the-ring---vitej-clovece/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=167

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil