Rychl vyhledvn

Reklama

Svt jako jedna vesnice - The world and we

Prvn vskyt: 01.2000

Text hoaxu

Kdybychom redukovali cel lidstvo na jednu vesnici se 100 obyvateli, ale zachovali proporce vech souasnch nrod, mla by tato vesnice nsledujc sloen:

57 Asiat
21 Evropan
14 Amerian (Severo- a Jiho-)
8 Afrian
52 by bylo en
48 by bylo mu
70 ne-blch
30 blch
70 ne-/anti- Kesan
30 Kesan
89 heterosexul
11 homosexul
6 osob by vlastnilo 59% celosvtovho bohatstv a vech 6 by pochzelo z USA
80 by trplo nedostatenmi podmnkami pro bydlen
70 by bylo analfabet
50 by bylo podvyivench
1 by umral
2 by se rodili
1 by ml pota
1 (jen jeden) by ml akademick vzdln
Dvme-li se na svt tmto zpsobem, je kadmu jasn, jak potebn jsou: sounleitost, porozumn, akceptance, vzdln, ...

K zamylen:
Jestlie jsi dnes rno vstal z postele spe zdrv ne nemocen, jsi astnj ne 1 milion lid, kte se nedoij ptho tdne.
Jestlie jsi nikdy nezail boj ve vlce, nepoctil osamlost ve vzen, agnii tranch nebo hlad, pak jsi astnj ne 500 milion lid naeho svta.
Jestlie me vyznvat nboenstv beze strachu z hrozby, e bude zaten nebo zabit, jsi astnj ne 3 miliardy lid na Zemi.
Jestlie m jdlo v lednice, jsi obleen, m stechu nad hlavou a svou postel, jsi bohat ne 75% obyvatel tohoto svta.
Jestlie m konto v bance, njak penze v penence a hromdku drobnch v krabice, pat k 8 % blahobytnch lid na svt.

Jestlie te tuto zprvu, jsi poehnn dvojnsobn, vdy:

- Nkdo na tebe myslel.
- Nepat ke 2 miliardm lid, kte neum st. A ... m pota!

Nkdo jednou ekl:
- Pracujte, jako byste nepotebovali dn penze
- Milujte, jako by vs nikdy nikdo nezranil
- Tanete, jako by se nikdo nedval
- Zpvejte, jako kdyby nikdo neposlouchal
- ijte, jako kdyby byl Rj na Zemi.

Prv probh mezinrodn tden ptelstv. Tento Mail me poslat kadmu, koho povauje za svho ptele. Kdy ho nepole, nic se nestane, kdy ano, mon bude na svt o nkolik smv vce.

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/svet-jako-jedna-vesnice---the-world-and-we/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=70

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil