Rychl vyhledvn

Reklama

SMS podvod - nesdlujte pijat kd

Prvn vskyt: 08.2012

Text hoaxu


Verze 1 (srpen 2012)


Nov podvod, dky ktermu mete pijt o velk penze!
Zd se to celkem nevinn. Pijde vm SMS, s potvrzujcm kdem, o kter jste nikde nedali.
Nsledn vm nkdo zavol nebo nape s tm, e se spletl, pepsal se a
omylem nkam zadal vae slo. Popros vs, jestli by jste mu sdlili obsah SMS, co vm pila.
A psob velmi pesvdiv a korektn. Kdy to ale udlte, m zlodj ve co potebuje, aby tato data pouil
do szkovch program (ruleta, Black Jack apod.). V tchto programech se toti me szet prostednictvm opertora
a aby si opertor ovil, e jste to vy, posl ovujc SMS.
Pokud kd ze SMS sdlte osob, kter vae slo do systmu zadala, me na v et neomezen szet (funguje to stejn, jako teba pi zadvn plateb v on-line bankovnictv).
A vy se pak budete jen divit, a vm pijde et od opertora na nkolik tisc....
Nejinnj obrana: Nesdlujte nikomu obsah takovchto SMS!


Verze 2 (nor 2013)

Ahoj, podailo se mi pardn nalett podvodnkovi, a tak si myslm, e by se o thle fint mlo dozvdt co nejvc lid...
To bylo tak...Jednoho dne mm do lkrny a cestou zvedm zvonc telefon.

Ozve se pnliv, takka dtsk hlsek: "Dobr den, tady Tom Kupka, moc se omlouvm, e vs rum, ale pekliknul jsem se a omylem na vae slo poslal SMS se svm pihlenm. Byla byste tak moc hodn a ekla mi tu esemesku, abych se mohl pihlsit?"
Hmmm, e by nastal as na dobr skutek? Splst se me kad, e ano, zn tak neastn. Nevnucuje mi dn zbo ani sluby,chce jen obyejn pomoct. No tak jo.

"Dkuju, jste moc hodn!" dkuje dojat adolescent.

Je jiskiv prosincov rno, vnuji se radostn innosti placen t a ejhle - et za telefon je o 2000,- K vy ne obvykle.

Zblznil se opertor anebo j?

Opertor na mj dotaz blahosklon vysvtluje:"Ale to jste naletla. Vte, oni to tak dlaj.

Podvodnek vybere nhodn telefonn slo a dobije si z nj svj kredit. Jedin,co potebuje, je potvrzovac esemeska, kterou "omylem" poslal na vybran slo. Opertor kredit dobije a ve natuje dotynmu vybranmu slu."

Aha. Jak to, e jsem o tom nikdy neslyela? Pro o tom nedte vdt, kdy tu praxi znte? Televize, noviny, internet. Msto nesmysl by se lovk jednou dovdl nco uitenho.
"Ale my to dlme, v se o tom!"
Hmm. No tak jo. Za hloupost se plat, take jdu vesele zaplatit enormn et za telefon.
Dnes rno mi na displeji zasvtila nov SMS: "Dobr den, tady pan Suchnek.Omlouvm se, e vs vyruuju, ale omylem jsem si k vm poslal moji sms s mojim pihlenm. mu vs jen poprosit o peposln sms na moje slo 605993253? Mockrt vm dkuju. Suchnek."
Je to ten sam podvodnk a pedpokld, e jsem pln idiot a udlm stejnou chybu podruh?
Anebo je to njak pln jin, kter nhodou zkusil moje slo?
Ale co, od eho mme policii. Policista:" Zajdte na nejbli sluebnu a podvod nahlate." Hmmm. Cel hav.

Vlet se v erstvch zvjch s batoletem a msto vyrbn obda sepisovat njak protokoly? Ale mme telefon, e.
"Policie esk republiky Odolena Voda, prosm", ozve se nadjn ve sluchtku. Vykldm celou anabzi a chci vdt jedin: je policii k nemu telefonn slo onoho podvodnka, kter mi prv napsal?

"No, o tomhle jsem jet neslyel...no to nesmte nalett! J bych mu tu sms neposlal. Hlavn mu ji neposlejte!
N, to k niemu nen, oni volaj z Twistu, tam se neuvd jmno."
Najednou mi nen pln jasn, zda mm zchvat slabomyslnosti j anebo policista. Ptm se znovu: "Kdy vm nahlsm to telefonn slo, je to k nemu? Udlte s tm nco?" Odpov mue zkona, kter nm pomh a chrn ns: " N, to k niemu nen. Ale kdyby se to opakovalo, tak to nahlate."

Odmtm dl utrcet za hovor s nam mstnm policejnm expertem a loum se s konstatovnm, e jsme si tedy pkn popovdali, nic nevyeili, podvodnk bude dl podvdt a nikdo s tm nic dlat nebude.
Jak povznejc! Jedin, co tedy mu udlat je, vykalat se na ostudu, kter m piznnm nemine a dt o thle fint vdt co nejvce lidem.
Nic jinho m nenapad. No j vm, e zrovna vm by se NIKDY nic podobnho URIT nestalo. Ale jist mte ve svm okol znm i pbuzn, kte jsou podobn roztrit jako j,a nalett by, ist hypoteticky a plnou nhodou...MOHLI. Tak jim to radi dejte vdt, aby mohli sv penze utratit za pjemnj vci ne je dobit kreditu adoscentnho podvodnka.
A se vm dj sam mil a pozitivn vci Darina

P.S. Jdu sepisovat stnost policii R. Pece se vdycky d dlat aspo NCO. Minimln vzt tenhle druh podvodu navdom a zat nad tm pemlet.Ne jen tup prohlsit, e to sepeme a zalome, ale stejn s tm nic nejde. Ono vdycky njak jde, jen je poteba pouvat k tomu orgn zvan ed kra mozkov a ne palec u nohy.


Verze 3 slovensk (bezen 2014)

Ahojte posielam Vam novy druh podvodov, treba davat pozor..

Vyzer to celkem nevinne. Prde vm SMS, s potvrdzujcm kdom, o ktor ste nikde neiadali.

Nsledne vm niekto zavol alebo nape, e sa pomlil, pretipol a omylom niekam zadal vae slo. Popros vs, i by ste mu "nadiktovali obsah SMS", o vm prila. Psob vemi presvedivo a korektne. Ak to ale urobte, m zlodej vetko o potrebuje, aby tieto dta pouil v stvkovacch programoch (ruleta, Black Jack a pod.). V tchto programoch sa toti me stvkova prostrednctvom opertora ktor, aby si overil, e ste to vy, posiela overujcu SMS.

Ak "kd z SMS" nadiktujete osobe, ktor vae slo do systmu zadala, me na v et neobmedzene stvkova (funguje to rovnako, ako naprklad pri zadvan platieb v on-line bankovnctve). A vy sa potom u len budete divi, ke vm prde et od opertora na niekoko stoviek.... a mono aj viac!!!

Najinnejia obrana: Nediktujte nikomu obsah takchto SMS!

Prepoli znmym!!!

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Pkn den,

setkali jsme se s tm a meme k tomu ci nsledujc:

"V tto vci jsme ji podali trestn oznmen a spolupracujeme na jejm vyeen s orgny innmi v trestnm zen. Aktivn vc eme s partnerem, kter placen pes mobil v tomto ppad poskytuje a informujeme zkaznky, kte mohou bt potenciln ohroeni. Pmo v textu SMS zkaznky varujeme, e daj v n obsaen nesm sdlovat tetm osobm a e stka za slubu se strhne z sla, na kter SMS pila.
Doporuujeme zkaznkm, aby autorizan kdy, kter jim pijdou formou SMS, nikdy nesdlovali tetm osobm."

S ptelskm pozdravem

Adla Konopkov
Senior PR specialist

Vodafone Czech RepublicVen pane Dubku,

zaslme Vm odpov na e-mailovou zprvu ze dne 30. srpna 2012.

Pro vyuit tchto rizikovch slueb opravdu chod potvrzujc SMS zprva, kterou je nutn potvrdit.
S tmto zneuitm jsme se vak zatm nesetkali. Pokud tedy k nemu podobnmu dojde, doporuujeme opravdu nereagovat.

S pozdravem a pnm pjemnho dne

Petra mov
Zkaznick centrum T-MobileDobr den,

tento problm je nm znm, nicmn v tuto chvli u ns nen mon podobnou akci provst. Vzhledem k tomu, e tento platebn kanl (jednorzov heslo) brzy zavedeme, povaujeme za nezbytn upozornit zkaznky, aby s tmto dajem pracovali stejn, jako s jakmkoli jinm heslem. Tedy nikdy jej nikomu nedvali, nato pak diktovali nkomu cizmu po telefonu. Podle naich informac je bn, e zrove s heslem pijde upozornn v SMS informace o riziku pi sdlen kdu tet stran a podobn sdlen uvid i nai zkaznci.

Paklie se jakkoli zkaznk rozhodne svj mobiln telefon pouvat k pennm transakcm, mus si uvdomit, e s nm mus zachzet stejn jako s penenkou, nebo bankovn kartou. Metody podvodnk jsou s novmi technologiemi stle sofistikovanj a lid si sv citliv daje mus chrnit mnohem lpe ne dve.

Hany Farghali
Tiskov mluv Telefnica Czech Republic, a.s.


Podobn zprvy

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/sms-podvod---nesdelujte-prijaty-kod/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1225

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil