Rychl vyhledvn

Reklama

editelsk dopis

Prvn vskyt: 02.2006

Text hoaxu

A u je text e-mailu a dvod jeho rezesln jakkoliv, urit nebyl pvodn adresovn Vm a jeho dal en je minimln v rozporu s Netiketou.

Pe to editel ********* ******* svm zamstnancm ... bez komente...


Ven kolegové,
nepu tento mejlk proto, e bych vm chtl popt.... to jsem ji udlal, ale pu ho proto, e jsem dnes, posledn den v tomto roce zail velmi nepjemné zklaman, které mi zpsobil nkdo z vs. A vte, e si to budu hodn dlouho pamatovat. Kdysi jsme si stanovili jist pravidla hry a vtina z vs je i dodruje.
Bohuel jsou mezi nmi tac, kte je vdom poruuj a to na kor ns vech. Ped mscem jsem dostal od jednoho obchodnho partnera drek, slunen brle se zabudovanm MP3 pehrvaem. Docela pkn hraka. Mm dva syny a jist by kad z nich takov drek uvtal.
Ale protoe jsme spolen uzaveli dohodu o tom, e se, v duchu etického kodexu na spolenosti, budou takové drky odevzdvat do spoleného banku, odkud se budou vydvat teba nap. v tombole, nebo jako drobné odmny pracovnkm, tak jsem tak uinil a brle jsem odevzdal do skladu. Vte, e kdybych je chtl odnést, tak to nikdo z vs nebude ani tuit.
Dnes jsem byl ve sklad a vte nevte, brle tam nejsou, zstalo po nich jen przdné pouzdro !!! Jist chpete co to se mnou udlalo. Nejde mi o ty brle, jde mi o dvru. Vzhledem k tomu, e bych chtl vit tomu, e si je jen nkdo pjil na silvestrovskou prty a rd je vrt zpt, stejn tajemn jako si je pjil, tak jet pokm do 10.1.2006, jestli se nhodu v tom sklad nenajdou. V opaném ppad zaujmu k tomuto problému velmi nekompromisn postoj a provedu takov opaten, aby vichni, kte zde chtj pracovat, pochopili, e bez vzjemné dvry to nejde. Mon to nkomu nebude pjemné, mon to nkomu ubl, ale j si nezaal.
Na samotn zvr takov poznmka.
Kadému, kdo takov ksindl mezi nmi objev, tedy upozorn na lovka, kter se nett takové prasrny na et ns vech nebo, kter krade a ni nae spolené vci, osobn podepu odmnu ve vi 5.000,- K. A nejde o dné donen a udvn, jde o to zbavit se parazita, kter kod nm vem. Pamatujte si, jednou me ukrst nco vm osobn !!

Jet jedna drobnost, pokud dojde k nejhormu a brle se jaksi nenajdou, tak peji tomu, kdo je odnesl, aby chytil svrab, netovice, tyfus a ledvinovou koliku a to ve jeden den, aby mu ty brle zarostly do té vypatlané palice a hrly mu dechovku stdav s ernoskmi tamtami a do konce ivota. Aby mu slezly nehty, vypadaly vlasy, aby mu zuby rostly obrcen, aby se pochcval a posrval kad den a kadou noc, aby mu naskkaly bery a jebky po celém tle, aby ho nikdo neml rd a kad si ped nm jen uplivnul. Fuj, hnus fialovej, ert aby ho pojebal, chcpni hajzle pazgivej !!! Dky za zkaenou nladu.

A jestli to te, pno jedna zvrcen, tak se nad sebou zamysli a uvdom si, e na kadého jednou dojde, dv nebo pozdji.

Vy ostatn, kterch se to netk, mi promite sprost slova a silnj vrazy, ale jinak to nelo. JV.

*************************************
Xxxx Xxxxx
editel hypermarketu
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, a.s.
tel. XXX XXX XXX
mobil XXX XXX XXX
xxxxxxxxx@xxxxx.xx

Poznmka redaktora

Prvn informaci o tomto e-mailu jsem obdrel 9.2.2006 a informoval jsem (dajného) autora, e se e-mail . Pestoe se mi vrtilo bhem chvilky potvrzen o peten nedostal jsem dnou jinou odpov. Bhem vkendu mi pilo nkolik upozornn a dotaz na tento e-mail. Opt jsem informoval osobu, kter je podepsna jako autor e-mailu, e tuto zprvu pidm do kartotéky a m monost se k tomu vyjdit. Ani po té jsem neobdel dnou odpov nebo reakci.

I kdyby byl e-mail opravdu napsn a rozesln osobou, kter je pod nm podepsna, je to dopis uren jisté skupin lid. Ani styl a text e-mailu, ani jeho rozesln mimo urenou skupinu uivatel nikoho nepravuje k dalmu rozesln! Jakékoliv dal rozesln je proti pravidlm Netikety, kter jsou sice nezvazn, ale pesto se jejich poruovnm sniujeme pod rove neho, co sami kritizujeme nebo co se nm nelb.


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/reditelsky-dopis/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=512

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil