Rychl vyhledvn

Reklama

Pro ty, co mm rd - jestli tou moje i svoje maily

Prvn vskyt: 10.2011

Text hoaxu

LIDEM V MM IVOT poslm tento mail, abych zjistil, jestli vbec tou
moje i svoje maily. Tvoje odpov bude zajmav. Pozorn si peti zbytek mailu a kdy dote, bude vdt, pro jsem Tijej poslal.

Lid pichzej do naich ivot z njakho DVODU, na urit OBDOB anebo na CEL IVOT.
Kdy je budeme umt rozliovat, tak budeme vdt, co je teba pro n udlat.


DVOD
Kdy je nkdo v naem ivot z njakho DVODU, tak je to vlastn vyjden
na poteby.
Pili, aby nm pomohli vyeit njak problm, pili nm poradit a
podpoit ns po fyzick, emon anebo duevn strnce. Me se nm zdt,
jako kdyby nm je poslalo samo nebe a ono to fakt udlalo. Jsou tu proto, e
my potebujeme, aby tu byli. Pozdji, kdy u se n problm vyeil anebo
piel ten as nechat zbytek problmu na ns samotnch, tak tato osoba udl anebo pov nco, co ukoni n vzjemn vztah. Nkdy tyto osoby zemou.
Nkdy prost odejdou.
Co si musme uvdomit je, e n problm byl vyeen, nae poteba
uspokojena a teda jejich prce v naem ivot skonila. Nae modlitba byla
vyslyena, te u musme vstt a jt sami, bez jejich pomoci.

OBDOB
Nkte lid jsou v naich ivotech na urit OBDOB ... nae cesta ivotem
nm je poslala na urit OBDOB ... vtinou se navzjem od sebe nco
naume, zaijeme nco super, dobe se zasmjeme, naume se pomhat si.
... vtinou ns tito lide nau nco, co jsme nevdli anebo ns pinut
vyzkouet nco, co jsme jet v ivot neudlali. Obvykle zaijeme s tmito
lidmi hodn zbavy, no je to jen na urit OBDOB ...CEL IVOT

Celoivotn vztahy nm dvaj Celoivotn lekce. Musme tmito lekcemi
postupn prochzet a budovat jimi tento vztah, aby ml dobr zklady.
Dleit je uit se z tchto lekc, milovat tuto osobu a uvdt do praxe to,
co jsme se nauili ve vech ostatnch naich vztazch, ve vech oblastech
naeho ivota.
Je smutn, e lska je slep, ale ptelstv ne. Ptelstv je jasnovidec.


Dkuji za to, e jsi soust mho ivota bez ohledu na to, zda jsi tu
z njakho DVODU, pro njak OBDOB anebo na CEL IVOT.


Poli toto kad osob v Tvm ivot a taky mn zpt.
0 odpovdi: mel(a) bys si zlepit svoje vztahy (anebo sehnat nove adresy)
2 odpovdi: jsi celkem fajn, no asi jsi dost uzaven(na) do sebe
4 odpovdi: dobe jsi si vybral(a) ptele
6 odpovdi: jsi celkem sprvn povaovan(n) za populrnho
8 odpovdi: jsi pln super a proto jsi i na mm seznamu


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/pro-ty-co-mam-rad---jestli-ctou-moje-i-svoje-maily/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1186

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil