Rychl vyhledvn

Reklama

Poselstv - neperuuj tento etz!!!

Prvn vskyt: 02.2006

Text hoaxu

Poselstv - neperuuj tento etz!!!


Kdo dostane tento dopis, bude mu polbena p***l, tm, koho nem rd.

Podvej se na tento dopis, byl vysln Tob pro tst. Originl je uloen u dementa Demetera v Brandse nad Labem a obletl cel svt 9 krt. Nyn bylo tst nechat si polbit p***l vyslno Tob. Zakus toto tst do nkolika dn po obdren tohoto dopisu, ale mus ho poslat lidem, o kterch si mysl, e té potebuj, aby jim nkdo polbil p***l a Ty jim to peje.

Neposlej dné penze, protoe tolik tst najednou se ned koupit. Odesln tohoto dopisu nezdruj, protoe mus opustit Tvoje ruce do 96 hodin.

Vojku Horkovi po odesln 20-ti kopi polbil p***l nelnk generlnho
tbu.

Pan Drozdov poprosila sekretku, aby j udlala 20 kopi a za nkolik dn j mohlo polbit p***l celé pbuzenstvo z manelovy strany.

Jana Dolanov dostala tento dopis, ve 20-ti kopich ho nechala udlat, ale zapomnla je poslat. Ztratila prci a akoli k tomu na adu prce nkolikrt vyzvala dotyné pracovnice, nikdo j p***l nepolbil. Ale kdy kopie opodn odeslala, zskala jet lep prci ne mla a pracovnice adu prce j mohly pn vyplnit.

Pavel Bura dopis vyhodil a za nkolik dn nepolben zemel. Peruil etzec a nevil v jeho moc.

Proto prosm odeli tento dopis ve 20-ti kopich a uvid, co se stane po 4 dnech.

Tento etzec pochz z Kardaovy eice a byl vysln Tob. Byl psn Deo Horvthem, pvodem misionem ze Studnky pri Levoi. Kopii tohoto dopisu mus obdret cel svt, nebo i ten si zasluhuje polbit p***l.
Po nkolika dnech se dok pekvapen. Je to pravda! Kdy nev povrm, dvej pozor, co se stane po 4 dnech: Nebude lovka, kter by Ti mohl p***lpolbit!


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/poselstvi---neprerusuj-tento-retez/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=510

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil