Rychlé vyhledávání

Reklama

Vyzkoušej zdarma - Prémiová internetová ochrana pro Windows


Petice proti projektu PASCUA LAMA

První výskyt: 05.2006

Text hoaxu

Drazí přátelé,
kteří se máte zájem pečovat o naši Zemi, posuďte sami, jestli chcete pomoci zasáhnout. Dva ledovce údolí Valle de San Felix napájejí dvě řeky, které mají nejčistší vodu v celém Chile. Voda je nejvzácnější přírodní zdroj, o který se povedou války. Místní farmáři tuto vodu používají, oblast netrpí nezaměstnaností a farmaření je zde druhým největším zdrojem příjmů. Pod ledovci byla nalezena obrovská ložiska zlata, stříbra a dalších minerálů. Dostat se k nim by znamenalo něco v historii světa nemyslitelného - zničit ledovce - vykopat dvě obrovské díry velikosti hory - jednu pro těžbu a druhou pro skladování důlního odpadu.

Projekt se nazývá PASCUA LAMA. Společnost se nazývá Barrick Gold. Tuto činnost plánuje nadnárodní společnost - jedním jejich z členů je George Bush Senior. Projekt je schválen Chilskou vládou a měl by být zahájen tento rok, 2006. Jediným důvodem, proč se tomu tak ještě nestalo je, že farmáři mají k dispozici dočasný odklad soudního rozhodnutí.

Pokud budou ledovce zničeny, nebude tím zničen pouze zdroj obzvláště čisté vody, bude to znamenat i trvalou kontaminaci dvou řek, které již nikdy nebudou vhodné pro lidskou, či zvířecí spotřebu - v těžebním procesu se totiž používá kyanid a kyselina sírová.

Každičký gram zlata poputuje do zahraničí, do kapsy nadnárodní společnosti. Lidem, kterým země patří, nepřipadne ani pětník. Jediné, co jim zbyde, bude otrávená řeka a z toho vyplývající nemoci.

Farmáři za svou zem bojují dlouho, ale dokonce ministerstvo vnitra jim zakazuje natočit televizní výzvu o pomoc.


Jejich jedinou nadějí na zastavení projektu je tudíž pomoc ze strany mezinárodního práva. Svět musí vědět, co se v Chile děje. To jediné místo, odkud můžeme začít měnit svět, je zde.
Nechte prosím toto psaní kolovat mezi svými přáteli následujícím způsobem.
Zkopírujte tento text (i anglickou část - pozn. překl.) do nového e-mailu, na jeho konec připište své jméno a pošlete jej co nejvíce lidem, nejlépe všem z Vašeho adresáře.

Každý stý, kdo obdržíte a podepíšete tuto petici, jí prosím pošlete na noapascualama@yahoo.ca odkud bude přeposlána Chilské vládě.

Říkáme NE povrchovému dolu Pascua Lama v Andských Kordillerách na chilsko-argentinské hranici

Žádáme chilskou vládu o neschválení projektu Pascua Lama a tím podpoření ochrany tří celých ledovců, čistoty vody v údolích San Felix a El Transito, kvality zemědělské půdy oblasti Atacama a kvality života lidu Diaguita a obyvatelstva celé oblasti.

podpis, město, země (uveďte až na samém konci e-mailu, za anglickou
částí - pozn. překl.)


Subject: An important project to opose.

Dear friends who care about our earth.
Judge for yourself if you want to take action. In the Valle de San Felix, the purest water in Chile runs from 2 rivers, fed by 2 glaciers.
Water is a most precious resource, and wars will be fought for it. Indigenous farmers use the water, there is no unemployment, and they provide the second largest source of income for the area. Under the glaciers has been found a huge deposit of gold, silver and other minerals. To get at these, it would be necessary to break, to destroy the glaciers - something never conceived of in the history of the world - and to make 2 huge holes, each as big as a whole mountain, one for extraction and one for the mine's rubbish tip.

The project is called PASCUA LAMA. The company is called Barrick Gold. The operation is planned by a multi-national company, one of whose members is George Bush Senior. The Chilean Government has approved the project to start this year, 2006. The only reason it hasn't started yet is because the farmers have got a temporary stay of execution.
If they destroy the glaciers, they will not just destroy the source of specially pure water, but they will permanently contaminate the 2 rivers so they will never again be fit for human or animal consumption because of the use of cyanide and sulphuric acid in the extraction process.

Every last gramme of gold will go abroad to the multinational company and not one will be left with the people whose land it is. They will only be left with the poisoned water and the resulting illnesses.

The farmers have been fighting a long time for their land, but have been forbidden to make a TV appeal by a ban from the Ministry of the Interior.

Their only hope now of putting brakes on this project is to get help from international justice. The world must know what is happening in Chile. The only place to start changing the world is from here. We ask you to circulate this message amongst your friends in the following way.
Please copy this text, paste it into a new email adding your name and send it to everyone in your address book.
Please will the 100th person to receive and sign the petition send it to noapascualama@yahoo.ca to be forwarded to the Chilean government.

No to Pascua Lama Open-cast mine in the Andean Cordillera on the Chilean-Argentine frontier.

We ask the Chilean Government not to authorize the Pascua Lama project to protect the whole of 3 glaciers, the purity of the water of the San Felix Valley and El Transito, the quality of the agricultural land of the region of Atacama, the quality of life of the Diaguita people and of the whole population of the region.

Signature, City, Country

Poznámka redaktora

Základní informace o existenci projektu je pravdivá, bohužel, tato internetová petice, jako mnoho jiných e-mailových petic, je nešťastným, nic neřešícím pokusem, jak zabránit v jeho realizaci. Uvedená e-mailová adresa je sice (zatím) funkční, ale celá akce je anonymní a nikde není žádná zmínka, kdo "petici" založil, kdy a jakým způsobem bude předaná vládě a hlavně nikde není zaručeno, že e-maily doručené na tuto anonymní adresu nebudou žádným způsobem zneužity.

Společnost Barrick Gold Corporation skutečně zamýšlí provádět těžbu pod ledovcem na hranici Chile a Argentíny. Projekt byl vypracován v roce 2004 a začátkem roku 2006 byl chilskou vládou schválen. Zahájení se předpokládá v roce 2009. Existují plány společnosti, které by údajně umožnily těžbu pod ledovcem i bez jeho zničení, naproti tomu jiní varují, že podobný plán je nereálný a narušení ledovce by mohlo mít vážné ekologické následky.Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/petice-proti-projektu-pascua-lama/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=551

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
SDRUŽENÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ  Internet-Shops.cz
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
SECIT.SK
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Lymfatické centrum Třebíč
Levna-vejce