Rychl vyhledvn

Reklama

Napaden Filipa Vonky nezletilmi Rmy

Prvn vskyt: 11.2004

Text hoaxu

Ven obané eské republiky!

Pette si prosm.

Jmenuji se Miroslav Vonka, mm ti dti, je mn 48 let, mm rodné slo (znte mon z-emailu, ale z dvodu ochrany osobnch daj je zde skryto). V obanském prkazu mm bydlit (znte mon z-emailu, ale z dvodu ochrany osobnch daj je zde skryto), E-mail (znte mon z-emailu, ale z dvodu ochrany osobnch daj je zde skryto)@tiscali

Ve tvrtek 4. listopadu 2004 v 17.20 vyel mj devatenctilet syn Filip Vonka (r.. (znte mon z-emailu, ale z dvodu ochrany osobnch daj je zde skryto)) a jeho dv spoluaky po vyuovn ze koly Gymnasium Praaka, Praha 3, ikov. Pr metr od koly se setkali se skupinou naich spoluoban rmské nrodnosti.

Vk tchto besti byl piblin 13 a 15 let, poet piblin patnct, ve skupin byli chlapci i dvky. Tyto rmské dti nevyly krst, jak by si snad nkdo mohl myslet, ale nkoho zmltit. Snaily se vyvolat hdku a i kdy studentm hrub nadvaly, nedali se tito vyprovokovat.

Kdy se nepodailo Rmm doclit hdky, zaali studenty mltit. Poté, kdy se tyto zrdy uspokojily, utekly. Studentky dopadly natst dobe, mj syn zstal leet v bezvdom na zemi. Studentky zavolali pomoc, lékai ze zchranné sluby pijeli bhem chviliky, policie se studentky nedokali.

Syn Filip, ji procitnuv, byl pevezen do praské Vinohradské nemocnice na oddlen plastické chirurgie, kde mu oetili a seili rny v oblieji. Pohled na nj byl stran.

V ter 9.11. byl pevezen do Veobecné fakultn nemocnice na Karlov, kde byl ve stedu 10.11. operovn, ml ttivou zlomeninu lcn kosti.

Byla mu vyspravena titanovou destikou a tymi vruty. Pokud ve dopadne dobe, bude po nkolika ji mench lékaskch zkrocch piblin za tvrt roku v tém takovém stavu, jako bval. Policie Praha 3 Konvova 103 et tento ppad pod .j. OR III-4348/M01.

Nevme, zda se nco vyet. A také nevme, co se stane tm Rmm, kdyby snad byli zjitni. Nevme, ale meme si to domyslet. Vechny ti moje dti jsem uil slunému a mrumilovnému chovn. Bl jsem se o n, uil jsem je opatrnosti v celém ivot. Uil jsem je, které plemeno ps je hodné a kte psi jsou astji agresivn a zl, i kdy vypadaj pvtiv. kal jsem jim, e ve vech nrodech i rasch lid se najdou lidé patn i dob. Nekal jsem jim ale, e etnost tchto dobrch nebo nebezpench lid je v rznch skupinch odlin. To jsem ale byl pitomec.

Te budu urychlen napravovat, co jsem pi vchov zpackal.

Obracm se na vechny lidi s vzvou, abyste i Vy zaali nco dlat proti takovémuto nsil. Dlte to pro sebe a pro svoje blzké, pro ptelé, i pbuzné, nebo pro Vae dti. Kadému z ns se me nco podobného stt, i kdy teba ijete v zapadlé vesnice nebo v dobe hldaném mst. Podobné ppady bezdvodného napaden jsou m dl tm astj. Nechci a nemohu Vm radit, co mte dlat. Monost je mnoho.

Pokud mete, polete prosm tento E-mail na vechny Vm znmé adresy, kam mete.

Dkuji mnohokrt.

Miroslav Vonka, (znte mon z-emailu, ale z dvodu ochrany osobnch daj je zde skryto)

Poznmka redaktora

Na dotaz, odeslan na e-mailovou adresu, kter je uvedena jako adresa autora etzové zprvy jsem dostal tuto odpov:

Ven pane,
dkuji za V dopis a odpovdm, e jsem tento dopis skuten napsal a ve je tak, jak jsem uvedl.
S pozdravem Vonka Miroslav


To je zatm jedin informace, kterou mm. Od policie nemm potvrzeno, e by se obdobnm ppadem zabvala, ale ani to nevyvrtila.

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/napadeni-filipa-vonky-nezletilymi-romy/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=359

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil