Rychl vyhledvn

Reklama

Krize ve vpotu

Prvn vskyt: 03.2009

Text hoaxu

Krize

Peklad ze panltiny ze dne 15.3.2009

Jednoduch vpoet, ale zajmav vsledek.

Jedno zamylen a vpoet panlského divka, kter byl zasln CNN.

Pln na zchranu bank penzi daovch poplatnk, kter je momentln diskutovn (mezitm odsouhlasen) v americkém parlamentu, bude obnet nepedstavitelnou sumu 700 miliard dolar, a to na rozdl od skutenosti,
e u 500 miliard dostaly.

Abyste si tuto sumu vbec dovedli pedstavit, uki vm nsledujc vpoet:

Na planet Zemi ije momentln 6,7 miliardy lid. Kdy vydlme jen tch
700 miliard tmi 6,7 milardami, znamen to, e KAD JEDEN obyvatel Zem dostane 104 milion dolar!!!!!!

Touto sumou by mohla bt jednm rzem zlikvidovna chudoba na celém svt, ba co vce, kad obyvatel by se stal milionem!!!

panlsk divk doel k nsledujcmu zvru:
Oividn mme s rozdlovnm bohatstv malik problém.

Podvejme se ale na jeden ble lec pklad- do panlska:

panlsk stt podpoil banky sumou 30 miliard Euro, které pochzej z kapes  daovch poplatnk tm, e pevzal na sebe dluhy bank ve vi 30 miliard Euro.

Podle aktulnch daj m panlsko momentln 46 063 511 obyvatel.

A nyn opt trochu potn:

30 000 000 000 : 46 063 511= cca 651 milin Euro !!!!pro kadého panla!!!!
 
Kdy vezmeme, e kad rodina m 4 leny , dostala by kad rodina
cca 2,5 miliardy Euro.

Hm, z takovch penz se ty hypotéky u snad daj zaplatit.

To je krize. Oividn se vyplat povaovat ns za hlupky.

Tak jako vlda, tak i opozice se nm vysmvaj.
A co dlme my? Neudlme skuten vbec nic?

Poli alespo tento mal vpoet svm znmm, aby se jim alespo trochu otevely oi. Ty penze za to stoj.


Poznmka redaktora


Zajmavé vpoty, ale vsledky jaksi nesouhlas a to dokonce v mnoha dech:

Dolary a obyvatelé na zemi:
700 000 000 000 : 6 700 000 000 = 104,47 - jednalo by se o 104 dolar.

Eura a panlsko
30 000 000 000 : 46 063 511= 651 - opt 651 Euro

651 x 4 lenové = 2 604 Eur na rodinu

Jak je vidt vsledky jsou dov ve stovkch a ne v milinech, jak se ns autor etzového e-mailu (nebo pekladatel) sna pesvdit!

A jak jsou na tom s matematikou, ti co e-mail a otvraj ostatnm oi?

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/krize-ve-vypoctu/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=993

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil