Rychl vyhledvn

Reklama

Jakho vdce svt potebuje?

Prvn vskyt: 07.2005

Text hoaxu

Verze z roku 2008

Cel svt potebuje takovho vdce!

Pedseda vldy Kevin Rudd - Austrlie

Muslimov, kte chtj t podle islmskho prva Sharia, byli ve stedu vyzvni, aby opustili Austrlii, m se vlda zamila na radikly ve snaze odvrtit mon teroristick toky.

Rudd sm pak rozhnval nkter australsk muslimy prohlenm, e podporoval pionn agentury ve sledovn nrodnch menin. Cituji:

„Pisthovalci, ne Australan, se mus pizpsobit. Pijmte to, nebo odejdte. Jsem unaven obavami tohoto nroda u toho, zda nejsme ohroeni njakmi jedinci i jejich kulturou. Od teroristickho toku na Bali jsme u vtiny Australan zaznamenali nrst vlastenectv.“

Nae kultura se vyvjela bhem vce ne dvou stolet boj, pokouen a vtzstv milion mu a en, je usilovali o svobodu. Mluvme pevn anglicky, ne panlsky, libanonsky, arabsky, nsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tud, pokud se chcete stt soust na spolenosti, naute se jazyk!

Vtina Australan v vBoha. Nen to dn politick pravicov ntlak, ale prost fakt, nebo prv kesant mui a eny zaloili tento stt na kesanskch principech, co je jasn zdokumentovno. A je jist vhodn, aby to bylo vyobrazeno na stnch naich kol. Pokud vs bh obtuje, navrhuji vm, abyste uvaovali o jin sti svta jako svm domov, nebo Bh je soust na kultury.

Vai vru meme akceptovat, a nebudeme se ptt pro. Ve, co dme, je aby jste vy akceptovali tu nai a ili snmi vsouladu a pokojnm souit.

Tohle je nae zem, nae pda a n zpsob ivota a dme vm vekerou pleitost ktomu, abyste toho vechno mohli uvat. Ale jakmile jste si zaali stovat, nakat a remcat o na vlajce, naich zvazcch, na kesansk ve nebo naem zpsobu ivota, velmi Vm doporuuji vyut dal pednosti na skvl australsk svobody - prvo odejt. Pokud jste neastn, odejdte. Nenutili jsme vs sem pijt. Podali jste, abyste tu mohli bt. Tak pijmte zemi, kter pijala vs.“

Mon, e pokud mezi sebou tohle rozme, najdeme i my odvahu zat mluvit a vyslovit tu samou pravdu.

Pokud souhlas, poli tohle co nejvce lidem, kter zn.


Verze z roku 2014

Austrlie k NE – podruh
a tato ena se
o to zaslouila!

Ona to udlala znovu. Nezekla se svho stanoviska tvrd linie a lovk mus ocenit jej vru a prva jejch krajan. Jakoby lovk uctil zvan erstvho vzduchu. Peji si, aby takovto vdcov nastoupili i vEvrop, Kanad a vUSA.
Jako pedsedkyn australskho kabinetu to opakovala po svm pedchdci vad. Pravdivj slova, kter ekla ona, nebyly dnm vznamnm lovkem jet vysloven.
Vydalo si to od n velkou odvahu – ct to, co ekla – ct to, aby to uslyel svt.

Cel svt by poteboval takovch vdc!
Kdy se vlda zamila na radikly vsil, aby odvrtila potenciln teroristick toky, tak jim bylo eeno, aby odeli zAustrlie. Pan Gillardov zvlṻ rozhnvala nkter australsk muslimy, kdy ekla, e podporovala pionn agentury monitorujc australsk meity.

Citty zjejho prohlen:
„Pisthovalci, a ne Australan se mus pizpsobit. Bu to akceptujete, nebo ne, ale potom ponesete dsledky. Jsem ji unaven zobav naich lid, jestli urme nkter jednotlivce, nebo jejich kulturu. Od teroristickch tok na Bali zavme vzplanut vlastenectv vtiny Australan.
„Nae kultura se vyvjela po dobu dvou stalet boj, zkouek a vtzstv milion mu a en, kte hledali svobodu.“
„Mluvme pevn ANGLICKY“, ne panlsky, libanonsky, arabsky, nsky, japonsky, rusky, nebo jakmkoliv jinm jazykem. Proto, jestli se chcete stt soust naeho spoleenstv, naute se tento jazyk!“
„Vtina Australan v vBoha. To nen kesansk pravicov kdlo, politick tlak, ale fakt, protoe kesant mui a eny zaloili tento stt na kesanskch zsadch a je to jasn zdokumentovan. A nen to potebn vystavovat na stnch naich kol. Jestli vs ur Bh, potom vm navrhuji zvit jin kout svta jako svj nov domov, protoe Bh je soust na kultury.“ „My budeme akceptovat vai vru a nebudeme se ptt pro. Ve, co dme od vs, je, abyste akceptovali nai vru a ili snmi vsouladu s mrovm spoluitm.
Toto je NAE KRAJINA, NAE ZEM A N IVOTN STYL a my vm dvme pleitost, abyste si to ve uvali. Ale jen co si zanete stovat, breet a frflat na Nai stavu, Nae zvazky, Nai kesanskou vru nebo N ivotn styl, potom vs vyzvm, abyste vyuili dal vhodu velk australsk svobody – PRVA ODEJT. Pokud tady nejste astn, potom ODEJDTE. Nebudeme vs nutit tady zstat. Vy jste podali, abyste tady mohli bt. Take akceptujte krajinu, pro kterou jste se rozhodli a kter vs pijala.“

Mon, kdy to nechme obhat mezi sebou – vEvrop, vKanad a vUSA – tak i my a nai politici najdeme odvahu zat hlsat a vyjadovat stejn pravdy.

Poznmka redaktora


Prvn verze e-mailu zaala kolovat ji v roce 2005 a vrok ml pednst tehdej premir John Howard. Pestoe text obsahuje nkolik pravdivch prvk, jako celek je velmi nepesn a zavdjc. Navc, jak u to u nkterch hoax bv, asem dochz k jejich prvm a v tomto ppad bylo pvodn jmno premira zamnno za souasnho.

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/jakeho-vudce-svet-potrebuje/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1015

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil