Rychl vyhledvn

Reklama

Irena Sendler

Prvn vskyt: 07.2008

Text hoaxu


Podvejte se na tuto enu (foto dole) - a zapamatujte si ji na vdy!
Svt se nestal nemravnm,takovm vdy byl... Ocenn nedostane vdy ten, kdo je hohoden vce.

Nedvno, ve vku 98 let umela ena jménem Irena. Bhem druhé svtové vlky Irena zskala povolen k prci ve
Varavském getu jako instalatérka/sveka.

Mla k tomu svj dvod.

Irena vdla o plnech nacist se idy.

Na dn taky s nadm vynela dti z ghetta, v zadn sti svého nklaku mla msto pro star dti. Tam také vozila psa, kterého vycviila tkat, kdy auto projidlo branou. Vojci to
nechtli eit a také  tkot mohl zamaskovat zvuky, které dti mohly ppadn vydvat. Bhem své innosti Irena dokzala takto zachrnit a 2500 dt.

Chytili ji, nacisti ji pelmali nohy, ruce a brutln ji ztloukli. Irena si vedla poznmky o vech dtech, které se j podailo osvobodit. Uschovala je ve sklenici,
zahrabané pod stromem na jej zahrdce. Po vlce se pokusila najt rodie a znovu spojit rodiny.

Ale  vtina skonila v plynovch komorch.

Dti se dostaly do dtskch domov a byly adoptované. V roce 2007 byla Irena Sendler nominovna na Nobelovu cenu mru.

Ale zvolen nebyla. Cenu dostal Al Gore za projekt o globlnm oteplovn...

Uplynulo vce ne60 let od ukonen Druhé svtové vlky. Tento elektronick dopis se rozesl jako
pamtka na miliny lid, kte byli zabiti, znsilnni, upleni, umoen hladem a poneni!

Dnes, jako nikdy(kdy se ozvaj hlasy o tom, e holokaust je mtus!) je nutné udlat ve, aby svt nezapomnl, co se tenkrt stalo.
Protoe stle existuj i ti, kte jsou schopni to zopakovat. State se lnkem v etzu pamti.


K nkterm e-mailm bv piloen obrzek Ireny Sendlerov

Poznmka redaktora


Prvn verze této zpvy je zaznamenna v anglickém jazyce v polovin roku 2008. Je to pbh skutené eny Ireny Sendlerové, kter bhem 2. svtové vlky pomohla zachrnit v okupovaném Polsku pes 2.000 dt.

Narodila se ve Varav 15.2.1910 v rodin lékae Stanislawa Krzyzanowkeho. Sendler bylo jméno jejho prvnho manela. Bhem vlky se j podailo se svmi spolupracovnky zachrnit velké mnostv dt. Pozdji ji chytili nacisti a muili. Jej ptelé podplatily stre a j se podailo uniknout. Po vlce se znovu vdala. Pro jej kontakty s polskou exilovou vldou ji komunisti pronsledovali a na jej iny se pomalu zapomnalo.
V devadestch letech minulého stolet se nkolik dt v Kansasu s pekvapenm dozvdlo o tomto pbhu, kter mlem upadnul v zapomnn. Zaali shnt dal informace a tak vzknul i The Irena Sendler Project. Mezinrodn federace socilnch pracovnk podpoila jej nominaci na Nobelovu cenu za mr, ale tu, bohuel, nezskala.Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/irena-sendler/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1061

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil