Rychlé vyhledávání

Reklama

Informace o mozkove mrtvici

První výskyt: 07.2007

Text hoaxu

Slovenská verze:

Informácia, ktorú by ste mali poslať ďalej

Pravdivý príbeh:
Grilovali sme v záhrade nášho priateľa Petra. Jeho manželka prechádzala lúkou, potkla sa a spadla. Zdalo sa nám, že sa trochu trasie, zdvihli sme ju, očistili jej odev a obslúžili čerstvými dobrotami. Chceli sme zavolať pohotovosť, tvrdila však, že je všetko v poriadku, má nové topánky a nie je v nich zvyknutá chodiť.
Jej muž sa venoval grilovaniu.Večer prebehol v dobrej nálade, prekvapilo nás, keď nám Peter zavolal, že zaviezol manželku do nemocnice. O 23. hodine, tri hodiny po našom rozchode zomrela.
Keby čo i len jeden z nás poznal základné symptómy mozgovej mŕtvice (porážky), mohla Petrova manželka ešte žiť.
Niektorí nezomrú hneď, zostanú dlhé roky odkázaní na cudziu pomoc.
Za minútu sa dozviete dôležité veci:
Neurológ tvrdí, že ak príde pacient do troch hodín k nemu, je schopný mu pomôcť odstrániť následky mŕtvice. Nie každý dokáže diagnostikovať túto chorobu a hneď priviezť pacienta do nemocnice.
Neurológ hovorí o štyroch dôležitých symptómoch ako spoznať túto nebezpečnú chorobu:

* Poproste človeka, aby sa usmial - nedokáže to

* Poproste ho, aby povedal celkom jednoduchú vetu, napr.: Dnes je veľmi pekné počasie - nedokáže to

* Poproste postihnutú osobu, aby zdvihla dohora obe ruky - nepodari sa jej to celkom

* Poproste ho (ju), aby vyplazil jazyk. Ak je jazyk stočený, alebo ho môže hýbať len zo strany na stranu, je to tiež jedno znamenie mozgovej mŕtvice.

Ak má osoba len jeden z týchto štyroch symptómov, volajte pohotovosť a oznámte vaše pozorovanie.

Veľmi dôležité upozornenie: Pošlite to vašim známym, možno touto správou zachránite jeden, alebo i viac životov.


Česká verze

Pravdivý příběh:

Grilovali jsme na zahradě našeho přítele Petra. Jeho manželka přecházela zahradou, podvrkla se a upadla. Zdálo se nám, že se trochu třese. Zdvihli jsme ji, očistili oděv od hlíny a obsloužili ji čerstvými grilovanými dobrotami. Chtěli jsme zavolat pohotovost, ale tvrdila, že je všechno v pořádku, že má jen nové boty, ve kterých dosud není zvyklá chodit.
Její muž se s vervou věnoval grilování. Večer proběhl v dobré náladě a poté jsme se rozloučili a rozešli.
Překvapilo nás, když nám Pet zavolal, že zavezl manželku do nemocnice. O 23.hodině večer, tři hodiny po našem rozchodu zemřela. Kdyby alespoň jeden z nás přítomných byl schopen poznat základní symptomy mozkové mrtvice, mohla ještě žít.

Někteří nezemřou hned, ale zůstanou dlouhé roky odkázáni na cizí pomoc. Ale za pouhou minutku se můžete dozvědět životně důležité věci. Neurológ tvrdí že když se k němu pacient dostane do tří hodin po příhodě, je většinou schopen pomoct a následky mrtvice odstranit. Pro laika existují čtyři důležité symptomy, jak poznat, že se jedná o záchvat mozkové mrtvice:

1. Poproste člověka, aby se usmál - nedokáže to.
2. Poproste ho, aby zvedl obě ruce - nepodaří se mu to.
3. Poproste ho, aby řekl celkem jednoduchou větu, např.: "Dnes je velmi pěkné počasí." - nedokáže to.
4. Poproste, aby vyplázl jazyk. Je-li stočený nebo se může hýbat jen ze strany na stranu, je to rovněž jeden z příznaků.

Pokud má postižená osoba byť jen jeden z uvedených příznaků, okamžitě volejte pohotovost a oznamte Vaše pozorování. Velmi důležité upozornění:
Pošlete tento článek všem Vašim známým. Možná, že zachráníte jeden nebo i více životů.


Mutace z jara 2008

Počas grilovania sa Ingrid potkla a spadla. Bolo jej ponúknuté zavolání záchranky, ale ona každého ubezpečovala, že je jej dobre a že sa potkla kvôli svojím novým a nerozchodeným topánkam.
Pretože bola bledá a chvela sa, pomohli jej očistiť sa a posadili ju k stolu s jedlom. Celý zvyšok večera bola Ingrid usmiatá veselá. Ingridin manžel neskôr zavolal a oznámil všetkým, že jeho manželka bola hospitalizovaná. O 23:00 zomrela. Pri grilovačke utrpela totiž mozgovú porážku. Keby jej priatelia vedeli, ako sa dajú rozpoznať znaky mŕtvice, mohla Ingrid ešte žiť. Niektorí ľudia nezomrú ihneď. Zostanú odkázaní na pomoc druhých s vedomím, že sú v beznádejnej a bezvýchodiskovej situácii.
Trvá len 1 minútu, toto si prečítať... Neurológovia trdia, že pokiaľ sa pacient dostaví nejnoskôr do 3 hodín od mŕtvice, môže byť zachránený. Tvrdia, že trik je v tom, nielen rozpoznať a správne diagnostikovať mŕtvicu, ale aj dopraviť pacienta do 3 hodín k lekároví, ktorý ho môže ošetriť.

Rozpoznaj mŕtvicu : Existujú 4 kroky, ktorých by sa človek mal pridržiavať pri rozpoznávaní mŕtvice. Najľahšia metóda, ako mŕtvicu rozpoznať, je položiť postihnutému otázky:

* Poprosiť postihnutého, aby sa zasmial (čo ale nebude schopný urobiť)
* Poprosiť postihnutého, aby povedal ľahkú vetu (napríklad : Dnes je vonku pekne.)
* Poprosiť postihnutého, aby zdvihol obe ruky (čo mu nepôjde, alebo len veľmi ťažko)
* Poprosiť postihnutého, aby vyplazil jazyk (pokiaľ je jazyk zakrivený a krúti sa zo strany na stranu, je to tiež znak mŕtvice)

Pokiaľ má postihnutý problém vykonať aspoň jeden z hore vymenovaných krokov, treba ihneď zavolať záchranku.
Jeden kardiológ tvrdí, že pokiaľ každý človek, ktorý obdrží tento email a pošle ho ďalej aspoň ďaľším 10 ľudom, si môže byť istý, že bude zachránený (aj vďaka jemu) aspoň jeden ľudský život.

Denne nám prichádza toľko otravných a nič nehovoriach emailov, že by sme mohli aspoň raz zaplniť sieť niečím užitočným, nemyslíte?

Autor:
PAGITZ Mary, OSR.
Pflegedienstleitung
Chirurgische Univ. Kliniken
Anichstr. 35
6020 Innsbruck
Tel. 050 504 xxxxx
Fax. 050 504 xxxxx

Prekladateľ: Dr. Hans Gasz


Česká verze červen 2008

Jedna opravdová příhoda:
Na jednom grilování Lenka najednou omdlela a spadla. Bylo jí nabídnuto zavolat záchranku, ale ona každého ubezpečovala, že je jí dobře a že se jí jen udělalo špatně kvůli svým novým nerozchozeným botám.
I přesto že byla bledá a chvěla se, pomohli jí očistit a posadili jí ke stolu s jídlem.
Celý zbytek večera byla Lenka usměvavá a veselá. Pozdě večer po grilování Lenky manžel nato všem zavolal a oznámil , že jeho
manželka byla přece jen hospitalizována. O hodinu později náhle zemřela.
Při zahradní slavnosti totiž utrpěla mozkovou příhodu. Kdyby její přátelé věděli, jak se dají rozpoznat znaky mrtvice, mohla Lenka ještě žít!!!
Někteří lidé nezemřou hned, ale zůstanou odkázáni na pomoc druhých s vědomím, že jsou v beznadějné a bezvýchodné situaci.
Trvá jen 1 minutu si toto přečíst!!!
Neurologové trvdí, že pokud se pacient dostaví nejdéle do 3 hodin od příhody, může být zachráněný. Tvrdí, že trik je v tom nejen rozpoznat a správně diagnostikovat mrtvici, ale i dopravit pacienta do 3 hodin k lékaři, který mu může pomoci.
Jak rozpoznat mrtvici: nejlehčí metoda jak ji poznat, je komunikovat s postiženým takto:
+ poprosit ho, aby se zasmál - což zřejmě nebude schopen
+ poprosit ho, aby řekl jednoduchou větu - může mluvit nesrozumitelně a zmateně
+ poprosit ho, aby zvednul obě ruce - což mu nepůjde, a nebo jen velmi těžko
+ poprosit ho, aby vyplázl jazyk - pokud je jazyk pokřivený a kroutí sw ze strany na stranu, je to znak mrtvice
Pokud má postižený problém vykonat alespoň jeden z hora vyjmenovaných kroků, je třeba ihned zavolat záchranku!!!

Jeden kardiolog tvrdí, že pokud každý člověk, který obdrží tento email a pošle ho dál alespoň dalším 10 lidem, si může být jistý, že bude zachráněn ( i díky němu) alepoň jeden lidský život. Denně nám přichází tolik otravných a nic neříkajících e-mailů, že by jsme mohli aspoň jednou zaplnit síť něčím užitečným, nemyslíte?


Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Velmi zajímavé.
Je to správně a jako informace pro veřejnost plně dostačující. Popsané příznaky odpovídají a jsou totéž, co "bolest na hrudi" u infarktu myokardu. Pouze srdce není tak nebezpečné jako mozek, léčí se lépe a k léčbě dává víc času, protože srdce bez kyslíku vydrží déle než mozek.
Nesnážím řetězové maily, tohle je první, který se mi líbí.

plk. Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Přednosta neurochirurgické kliniky UVNVazeny pane Dzubak

nejedna se o sireni poplasne zpravy. Jde o uzitecnou informaci.

Zdravim

MUDr.Robert Mikulik
Vedoucí iktového centra FN u sv. AnnyDoplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/informace-o-mozkove-mrtvici/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=694

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
SDRUŽENÍ INTERNETOVÝCH OBCHODŮ  Internet-Shops.cz
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
SECIT.SK
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Lymfatické centrum Třebíč
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Doména LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.