Rychl vyhledvn

Reklama

ICE kontakty v mobilu - In Case of Emergency

Prvn vskyt: 7.2005

Text hoaxu

Verze 1 slovensk

Zchranri a zdravotnci si vimli, e pri dopravnch a inch nehodch maj zranen pri sebe zvyajne mobiln telefn. Pri zchrannch akcich vak cudzie osoby nevedia, koho z dlhého telefnneho zoznamu maj kontaktova.
Personl zchrannej a rchlej zdravotnej pomoci preto navrhuje, aby kad mal v telefnnom zozname na svojom mobile rozpoznaten zoznam kontaktnch osôb pre prpad ndze.
Medzinrodne uznan pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod tmto menom by sme vo svojom mobile mali uvies telefnne slo a osobu, ktor v prpade ndze môe kontaktova polcia, zchrann zdravotn alebo poiarna sluba.
Ak chcete ako ndzov kontakt uvies viacero osôb, pouite pseudonymy man ICE1, ICE2, ICE3 at. Je to jednoduché a ni to nestoj, a môe pritom zachrni ivot. Polite prosm tto sprvu aj alej svojim znmym, aby sa tento npad globlne ujal.


Verze 2 esk

 Zchrani a zdravotnci si vimli, e pi dopravnch a jinch nehodch  maj zrann pi sob  mobiln telefon.
 Pi zchrannch akcch vak ciz osoby nevd, koho z dlouhého  telefonnho seznamu maj kontaktovat.
 Personl zchranné a rychlé zdravotn pomoci proto navrhuje, aby kad  ml v telefonnm seznamu na svém mobilu rozpoznateln seznam kontaktnch  osob pro ppad nouze.
 Mezinrodn uznan pseudonym je ICE (In Case of Emergency).
 Pod tmto jménem bychom ve svém mobilu mli uvést telefonn slo a  osobu, kterou v ppad nouze me kontaktovat policie, zchrann zdravotn a nebo porn sluba.
Kdy chcete jako nouzov kontakt uvést vce osob, pouijte pseudonymy  ICE1, ICE2, ICE3 atd.
 Je to jednoduché a nic to nestoj, ale me  zachrnit ivot.
 Polete prosm tuto zprvu  dl svm znmm, aby se tento npad  globln ujal.


Verze 3 esk r. 2010

 Dleité upozornn vydané ervenm kem a zchrannmi organizacemi: Zchrani a idii ambulance si vimli, e u dopravnch nehod m vtina zrannch u sebe mobiln telefon. U zrannch osob, se ktermi nelze komunikovat, ale zsahové sly nev, koho by mli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
idii a lékai zchranné sluby tedy navrhli, aby kad zadal do svého adrese v mobilu osobu, kterou je teba kontaktovat v nouzovém ppad, pod tou samou zkratku.
Mezinrodn uznvan zkratka je: ICE = In Case of Emergency
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonn slo osoby, kter bude v ppad nouze kontaktovna polici, hasii i prvn pomoc.
Pokud chcete kontaktovat vce osob, potebujete ICE1, ICE2, ICE3 atd. Polete prosm toto hlen vem kamardm a znmm, aby tato zkratka nalezla celosvtové uplatnn!

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Dobr den,

dle konzultace s naimi lékai se nejedn o dnou mezinrodn uznvanou akci. Informace o  kampani "ICE" mme té jen z internetovch zdroj.  Pro ppad nouze a nutného kontaktu s pbuznmi doporuujeme uvdt v mobilu spe oznaen mma, tta, babika apod.

Hezk den

Jiina Ernestov
tiskové oddlen ZZS HMP - SZSDobr den,

z naeho pohledu je to sp zbytenost.

Zchrann sluba na vjezdu nevol pbuznm, nem k tomu dn dvod.
kolem zchranné sluby je co nejrychleji poskytnout zdravotn péi, a v tom nm telefonty s pbuznmi nijak nepomohou. Zranného v bezvdom co nejlépe a nejrychleji oetme a odvezeme do nemocnice - to je nae priorita; kontakt s rodinou obstarv a personl v nemocnici, ppadn policie. Pokud je teba nap. zajistit njak majetek pacienta, kter nejde vzt s sebou a o nj se neme postarat jin len rodiny, soused apod., je to opt starost policie. Pokud je teba sdlit rodin patnou zprvu, bylo by voln na mobiln telefon z vjezdu s ohledem na asovou a informan nouzi i neetické a necitlivé ("tady zchrann sluba, asi vm umel njak pbuzn, co vs m v mobilu jako kontakt pro ppad nouze, nevme, jak se jmenuje, ani na co umel"). Proto tuto situaci zpravidla také e policie, a to osobnm kontaktem, nikoli po telefonu.

(Je moné, e by jasn oznaen kontakt v telefonu mohl bt pnosn pro personl nemocnic nebo prv pro policii. Ani v tom ppad by to asi nezachrnilo ivoty, jen by se v mobilu lépe hledalo, komu dt zprvu, a patrn by se také pedelo situaci, kdy by personl nemocnice kontaktoval pbuzného, kterého by pacient, kdyby bval byl pi vdom, rozhodn informovat nechtl - manel v rozvodovém zen, nezletilé dt apod. ili npad mon z principu dobr, jen nen pouiteln pro ns.)

Zdrav

JUDr. Renata Pbilov
prvnk
ZZS kraje Vysoina, p. o.Ven

Jedna z verz této etzové zprvy je ena mm jménem elektronickou cestou. Tuto zprvu jsem nikdy nevytvoila a ani neila. Upozornn klientm ZP MV R bylo zveejnno ZDE. Nicmén vyuvm i této cesty k informovn vech.

Dkuji a peji hezk den.

S pozdravem

Marta Dukov
vedouc marketingu
Zdravotn pojiovna ministerstva vnitra R

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/ice-kontakty-v-mobilu---in-case-of-emergency/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=915

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil