Rychl vyhledvn

Reklama

DVA ANDL

Text hoaxu

Dva cestujc andl se zastavili, aby strvili noc
v dom bohat rodiny. Rodina byla drz a odmtla andly nechat
v mstnosti pro hosty. Msto toho byli andl dni do studenho
sklepnho pokoje.
Kdy si ustlali na tvrd podlaze, star andl uvidl dru
ve zdi a opravil ji. Kdy se mlad andl ptal pro, star
odpovdl: "Vci nejsou takov, jakmi se zdaj"

Dal noc si li odpoinout do domu velmi nuznho, ale
pohostinnho farme a jeho eny. Pot, kdy se s nimi
man. pr podlil o trochu jdla co mli, ekli andlm, aby
spali v jejich posteli, kde si dobe odpoinou.

Dal rno po svtn nali andl farme a jeho enu v slzch.
Jejich jedin krva, jej mlko bylo jejich jedinm pjmem,
leela mrtv na poli. Mlad andl se rozzuil a ptal se
starho: "Jak se to mohlo stt? Prvn mu ml vechno a tys
mu pomohl" obvioval ho. "Druh rodina mla mlo, ale byla ochotn
podlit se se vm, a tys dovolil, aby jim zemela krva".
"Vci nejsou takov, jakmi se zdaj", odpovdl star andl.
"Kdy jsme byli ve sklepnm pokoji, viml jsem si, e v t de
ve stn byla zsoba zlata. Jeliko majitel byl posedl chtivost
a neochotou sdlet tst, utsnil jsem tu stnu, aby poklad nemohl
nikdy najt.
Kdy jsme dal noc spali ve farmov posteli, piel si andl
smrti pro jeho enu. Dal jsem mu msto n krvu. Vci nejsou takov,
jakmi se zdaj"

Nkdy je to tak, e neznme vechny souvislosti.
Kdy m vru, potebuje tak dvru, e ve, co pichz, je
vdy ve tvj prospch. A to se uke asem.
Nkte lid pichzej do tvho ivota a rychle odchz ...
Nkte lid se stvaj pteli a zstanou na chvilku .....
zanechvaj ndhern stopy v naich srdcch ........
a my nejsme nikdy zcela stejn, protoe tvome dobr ptele!!

Verejek je historie. Ztek je tajemstv.
Dneek je dar. Je to to, co se nazv ptomnost!
Myslm, e je neobyejn ...... ivot a chu kadho momentu ...
Je to neopakovateln !

Andl dr ji pitulenou k sob, ona je tvj
andl strn posl ji, aby t strila, je to speciln
andl strn.

Mus poslat tuto zprvu 5 lidem, pak si nco pej.
--------------------------------------------------------
Kdy ji pole dl, tv pn budou splnna a ona bude nad tebou bdt navdy ...
Kdy ne ... budou kapat slzy ... a dn pn se ti nespln ...

Nema tuto zprvu, protoe pichz od velmi zvltnho andla.

Pravdiv je:
nkdo je na tebe velmi pyn
nkdo na tebe mysl
nkdo se o tebe star
nkomu chyb
nkdo chce s tebou mluvit
nkdo chce s tebou bt
nkdo douf, e nem problmy
nkdo je ti vdn za tvou podporu
nkdo chce dret dvou ruku
nkdo douf, e se ve v dobr obrt
nkdo chce, abys byl astn
nkdo chce, abys nael jeho/ji
nkdo oslavuje tvj spch
nkdo t chce obdarovat
nkdo mysl, e TY JSI dar
nkdo t miluje
nkdo obdivuje tvoji slu
nkdo mysl na tebe a tvj smv
nkdo chce bt tvm ramenem na vyplakn
Nkdo potebuje, abys mu to poslal.


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/dva-andele/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=33

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
SDRUEN INTERNETOVCH OBCHOD  Internet-Shops.cz
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
SECIT.SK
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil
Domna LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.