Rychl vyhledvn

Reklama

Dopis TV Nova - k reporti 12.7.2007

Prvn vskyt: 08.2007

Text hoaxu

Dobr den.
Dnes, 12.7. odvyslala TV Nova ve zpravodajstv velmi zkreslenou informaci o dajném rasistickém vroku pan starostky MO Marinské Hory...
Protoe v inkriminované lokalit "Bedika" mm u /teprve/ 2 msce domek a vm o em pan starostka mluv, velmi m pobouila vae jednostran report, kde jste nedali prostor nikomu jinému ne zastncm cikn a ciknskch iniciativ... Konkrétn cikni, kte se k ppadu vyjadovali, jsou m sousedé, take mohu zodpovdn ct, e kdybyste na tomto mst s tmito lidmi strvili jen jeden msc, mli byste naprosto stejn nzor jako pan starostka. Protoe ti, kterch se tento vrok tkal jsou zlodji, neplatii, asocilové a paraziti spolenosti. Vm o em mluvm.
Konkrétn lidé co se vyjadovali ve zpravodajském pzpvku:
1. Nepracuj
2. na erno jsou pipojeni na el.veden
3. ze své vlastn stechy /obecn/ si kradou okapy, svody, a st plech stechy a voz do sbru.
4. Rozebrali vtinu vlastnho plotu do sbru
5. jejich dti mi zaplili klnu
6. jen tak pro radost poezali v okol nkolik velkch strom
7. vysthali dru do mého plotu /asi aby se jim lépe kradlo/
8. oficiln bydl v domku 2 lidé, ale ve skutenosti 12
9. totln devastuj své domy, vybourvaj i nosné zdi
10. dti nechod do koly, jen sporadicky kdy m pijt socilka
11.berou vt socilku ne si slun lovk vydl prac
12. Dti /i 6ti leté/ oslovuj svou matku "ty kurvo zajeban" rodie jim lskypln vrac "ty zmrde j t zabiju". Atd...
13. Obas se se sousedy na ulici pobij, posekaj maetama
14. Na své /obecn/ zahrad zakopvaj odpadky pod zem, take je pozemek kontaminovan kdov m... Nen tden aby se mi ze zahrady nestratilo co je z kovu. Zmiz okap, dm nov a za pr dn zas nen...
15. ednice na ad tituluj "ty pio"
Atd, atd... je toho jet hodn...
To plat na vtinu cikn v této kolonii.
A j mm u plné zuby protovn tchto pivnk, rozdvn obecnho majetku, tolerovn zlodjny, asocilnho chovn a vchovy jejich dcek z kterch rostou zas jen asocilové, pivnci a zlodji...
Jak je moné e v prvnm stt nkter skupina obyvatel m takov privilegia, takové vhody, me beztrestn dlat co je napadne.
Normln blé rodin by okamit vzali dti do stavu...
Garantuji Vm, e drtiv vtina normlnch lid po zkuenosti s takovmi individui by byla daleko mén zdrenliv ve svch vrocch ne pan starostka.
Nejsem pznivcem dné strany, politika mne nezajm, ani vroky pan starostky.. Osobn j neznm Ale jsem pesvden e nelo o rasistické vroky, ale pragmatické, vychzejc z konkrétn situace a bezradnosti vi této sti obyvatelstva..
Pokud nco jen trochu zavn touto problematikou, stahuj se politici do ulity, ml, lezou ciknm do...aby se zalbili protoe co naplat jsou to taky volii.. Hlavn nect pravdu a to co si vtina lid mysl.. proto si vm pana unka kter dokzal ct pravdu.. A to jen proto e m OSOBN ZKUENOSTI které ostatnm politikm chyb.
Ale abych nebyl jen kritick, je tam i nkolik jednotlivc z ad cikn kte se sna t slun.. Sice vjimky, ale jsou.
A te mne mete alovat nebo rovnou uplit za to e jsem ekl svj nzor a pravdu. Myslm e by tato problematika stla za zmapovn pro poad na vlastn oi. Protoe tém nikdo z bnch lid ani netu co vechno je moné, jaké privilegia m tato st obyvatel, jak se kolem nich chod po pikch... To by Vem opravdu lezly oi z dlk..
J osobn zvauji kolem svého pozemku betonov plot s drty pod
bezpenm naptm jak se pouv pro ochranu dobytka, protoe si jak mezi dobytkem pipadm.
Otzka na zvr.. Jak me obec, svit majetek - rodinn domek /i kdy fik/ lidem kte ho naprosto vybydl, zdevastuj, a co se d, jet odvezou do sbru... Co to je za hospodaen se svenm majetkem?
M vbec toto nkde ve svt obdoby?!? Nebo je to jen esk specialitka, e na kadého obana plat jin metr? Normln lovk mus na domek vzt hypotéku, makat a splcet do konce ivota, ale cikn dostane domek jen tak a nemus ani platit njem... Je logické e si toho pak nev..
Kocourkov..
A jet jedna otzka.. Cikni maj své iniciativy a jsou organizace které hned stra alobami a dr nad nimi ochranou ruku.. Ale kdo ped nimi ochrn ns, obyejné lidi, kte nejsou menina a mus na rozdl od nich dodrovat zkony??????
Nevm co mi vad vce, jestli chovn zmiovanch oban, nebo patné zkony a laxn, alibistick pstup sttu a jeho ednk...
Ven TV Novo, a zase budete dlat report o emkoli, hlavn o této problematice, prosm alespo o stenou objektivitu a soudnost...
Dejte monost se vyjdit vem..
Dkuji za pozornost a peji pkn den.
Petr Zajac - obyvatel ciknské kolonie

Kdo s pisatelem souhlas, a to rozele dl.
Informovat ostatn je to nejmen, co pro een tohoto stavu meme udlat.


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/dopis-tv-nova---k-reportazi-1272007/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=700

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil