Rychlé vyhledávání

Reklama

Exekuční příkaz (20140715)

První výskyt: 07.2014

Text hoaxu

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ

Soudní exekutor JUDr. Dohnal, Antonín, Exekutorský úřad Jeseník
mesto, IČ 52333403, se sídlem Otakara Březiny 330, 284 01 Jeseník pověřený
provedením exekuce: č.j. 89 EXE 229/2014 -22229/2014 -22, a ustanovení:
Příkaz č.j. 044970/2014-895/Čen/G V.vyř., vás ve smyslu §46 odst. 6 z. č.
120/2001 Sb. (exekuční řád) v platném znění vyzývá k splnění výše uvedených
povinností, které ukládá exekuční titul, jakož i povinnosti uhradit náklady
exekuce a odměnu soudního exekutora, stejně ták, jako zálohu na náklady
exekuce a odměnu soudního exekutora:

Peněžitý nárok oprávněného včetně nákladu k dnešnímu dni: 9 961,00 Kč Záloha
na odměnu exekutora (peněžité plnění): 1 756,00 Kč včetně DPH 21% Náklady
exekuce paušálem: 4 519,00 Kč včetně DPH 21%

Pro splnění veškerých povinností je třeba uhradit na účet soudního exekutora
(č.ú. 733852682/6500, variabilní symbol 87645500, ČSOB a.s.), ve lhůtě 15 dnů
od doručení této výzvy 16 236,00 Kč

Nebude-li uvedená částka uhrazena ve lhůtě 15 dnů od doručení této výzvy,
bude i provedena exekuce majetku a/nebo zablokován bankovní účet povinného
ve smyslu § 44a odst. 1 EŘ a podle § 47 odst. 4 EŘ. Až do okamžiku vymožení
povinnosti.

Příkaz k úhradě, vyrozumění o zahájení exekuce a vypučet povinnosti
najdete v přiložených souborech.

Za správnost vyhotovení Antonín Nikl
You'll need Skype CreditFree via Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype

Vzhled emailu

Poznámka redaktora

Adresa odesílatele je podvržená!

E-mail obsahuje skutečné jméno exekutora, ale další údaje jsou náhodné.

Příloha obahuje škodlivý kód (virus) detekovaný jediým AV systémem (Malwarebytes Spyware.Zbot.VXGen). Během několika hodin škodlivý program detekovala většina antivirových programů.

Alternativně může zpráva začínat textem:
VÝZVA K ÚHRADĚ DLUŽNÉHO PLNĚNÍ PŘED PROVEDENÍM EXEKUCE

Jméno údajného exekutora i adresy exekučního úřadu v textu zpráv se mění. Adresy a jména jsou posbírána z internetu. Stejně tak se mění i název ZIP archivu (prikazXXXXXXXX.zip) obsahující sputitelný soubor (prikaz-15.07.2014-signed_XXXXXXXXX.exe) s virem.

Přiložený soubor je detekován jako další mutace Win32/TrojanDownloader.Elenoocka.A, který slouží ke stažení dalšího škodlivého kódu, převážně bankovního malware pro zjištění přístupových údajů do internetového bankovnictví..

Pěkný článek podvodném e-mailu také vyšel na ŽIVĚ.CZ.

Pokud vás zajímají podrobnosti o přiloženém škodlivém kódu, co vlastně dělá a na jaké banky útočí, doporučiji přečíst pěkný podrobný popis této havěti na Avast! blogu od Jaromíra Hořejšího.


Nemá žádný význam do naší diskuze přidávat další verze e-mailu, jména a ani e-mailové adresy odesílatele nebo uvedených kontaktů!
Pouze tím zbytečně zveřejňujete kontakty lidí, kteří s tímto spamem nemají nic společného!


Ukázkka přiloženého souboru

Výsledek testu na VirusTotal v době zahájení šíření spamu. První testy zde měly negativní hodnocení, ale to se během doby postupně napravilo a infikovanou přílohu začaly antivirové programy detekovat.

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby


Exekutorská komora ČR varuje před podvodným e-mailem

Vážené dámy, Vážení pánové,

jménem Exekutorské komory ČR si Vás dovoluji informovat o vzniku nové vlny podvodných e-mailů. Jejich podobu přikládám přílohou.

Dnešního dne zaznamenala Exekutorská komora ČR zvýšený výskyt elektronických zpráv (stovky případů) odeslaných z různých e-mailových schránek, které nesou označení „Exekuční příkaz“ či „Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce“ včetně označení skutečného soudního exekutora s uvedením jeho sídla, avšak s nesprávným identifikačním číslem soudního exekutora. Tento e-mail dále uvádí, že se jedná o výzvu ke splnění vymáhané povinnosti dle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu, je v něm uvedeno vyčíslení údajného dluhu, platební údaje, obsahuje gramatické chyby a je k němu připojena příloha ve formátu zip.

TUTO PŘÍLOHU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEOTEVÍREJTE!

SOUDNÍ EXEKUTOR ZÁSADNĚ NEROZESÍLÁ LISTINY SOUVISEJÍCÍ S EXEKUČNÍM ŘÍZENÍM E-MAILEM, JEDNÁ SE O PODVODNÝ E-MAIL – HOAX.

Exekutorská komora ČR v této chvíli podniká další kroky vedoucí k objasnění této záležitosti. Na webových stránkách Komory již byla zveřejněna tisková zpráva:

http://www.ekcr.cz/index.php?p=uvod&w=

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Michal Jančuška
právník
Exekutorská komora ČR

www.ekcr.cz

Podobné zprávy

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/malware/exekucni-prikaz-20140715/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=malware&action=hoax_detail&id=1310

Generální partner

E S E T - ENJOY SAFER TECHNOLOGY

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé