Rychlé vyhledávání

Reklama

Diskuse : Volby 2010 - neplatné hlasy


Pavel
05.10.2016 v 16:01
za socialismu jste k volbám chodili všichni, aby jste nebyli hlášení StB, v roce 1990 šli k volbám všichni jako stádní dav a dnes? já volit nepůjdu, nemám koho, lidská blbost je neomezená. Všichni jste se těšili na svobodu, ale jakou bez pravidel, chaotickou nebo jako svobodu chceme? Jsme občané státu ČR nebo jsme nemyslící dav, který se neumí rozhodnout. Nechoďte k volbám, ale až budete chtít nadávat, nadávejte nejdřív sobě. I svoboda má pravidla a občan státu má i povinnosti.

Josef
11.10.2012 v 15:29
Tento postup (stejný jako u metody \"nikam nejdu\") nahrává velkým stranám, proto se ani nejedná o \"změnu\". Teď vycházím z toho, že nerozhodnutý volič by nejspíš volil neparlamentní stranu. PŮJDETE volit malou stranu = velká strana 8 hlasů (80%), malá strana 2 hlasy (20%) z 10. NEPŮJDETE volit = velká strana 8 hlasů (88%), malá strana 1 hlas (11%) z 9. Pokud chceme ušetřit na příspěvcích stran od 3% do 5%, volme jenom velké strany. Ale potom to není defenestrace. Líbí se mi úvaha Petra, volme strany, které nedostanou ani 1,5%, tím ubereme stokorun na volební náklady a zároveň nepřidáme procenta velkým stranám. Ale rozprostřít se na pidi strany, aby žádná nevyčuhovala nad 1,5%, to bude ještě oříšek :)

Dana
11.10.2012 v 14:18
Nejde mi o peníze ze státního rozpočtu, prostě v našem volebním obvodu není nikdo, koho bych chtěla volit. Mám se zastřelit? Kdyby byl aspoň trpaslík za nějakou pro mne volitelnou stranu, tak mu dám hlas, ale není. Je to naprostá personální krize.

David Ziffer
06.10.2012 v 15:04
Zjednodušeně. Jsou 3 skupiny hlasů: * Platný hlas - k volbám jsem přišel a vhodil jsem obálku s jednou stranou. * Neplatný hlas - k volbám jsem šel a vhodil jsem prázdnou obálku případně by to také mohla být obálka s více stranami. * Zdržel se hlasování - k volbám jsem nešel. Procento se počítá z první kategorie. Druhá a třetí je zcela rovnocená! Proto pokud někdo chce házet prázdnou obálku, tak to zrovna může zůstat doma. Jít k volbám a hodit prázdnou obálku má smysl jen pokud chce někdo před lidmi z volební komise (před svými sousedy z domu apod.) vypadat, že je slušný občan a plní si svou voličskou povinnost. Jiný důvod skutečně neexistuje.

Ice
04.07.2012 v 11:57
Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby http://www.hoax.cz/hoax/volby-2010---neplatne-hlasy/ http://jinepravo.blogspot.cz/2011/10/financovani-politickych-stran-kdo.html

Alena
04.06.2012 v 17:46
Prosím poučte mne. Jde mi o peníze ze státního rozpočtu pro strany. Platné hlasy - za ty dostanou všechny strany peníze podle toho kolik hlasů která strana dostala. Neodevzdaný hlas - nepřijdu k volbám - dostanou strany peníze za tento hlas? Domnívala jsem se, že ano v poměru v jakém obdrželi platně odevzdané hlasy. Nebo je to jinak? poraďte. Odevzdaný bílý lístek - domnívala jsem se že za bílý lístek nedostanou strany žádné peníze. Poraďte pokud víte, v kterém zákoně je to upraveno. Díky

Viktor
15.06.2010 v 13:16
Mno...byť je to založeno na zrnku pravdy, hoax to je parádní. Za hlas vůbec neodevzdaný žádná strana žádné peníze nepochybně nedostane. To je zcela očividná blbost - peníze se určí tak, že se spočítá POČET (nikoliv procento) jednotlivých vložených PLATNÝCH hlasů a vynásobí tou stovkou - princip je jasný. Kolik lidí pro kterou stranu NEPŘIŠLO hlasovat se nedá zjitit a vyplácí se za to žádné příspěvky. Na druhé straně neodevzdaný hlas se skutečně procentuelně rozprostře (v poměru zisků) všem stranám a pak opravdu a tento \"nevolič\" pak jakoby hypoteticky hlasuje pro všechny strany... ale jen pro rozpočítání počtu poslaneckýh křesel. Ani v překonání 5% (nebo 1,5%) hranice (pro Pedra:-) neplatné hlasy nic nezmění - nejdřív se při sčítání vyloučí a procentní zisk se určuje POUZE z platných hlasů. Takže pokud přijde 50% voličů k volbám a odevzdá 1000 hlasů v nějakém procentním poměru, vůbec nic by se nezměnilo i kdyby přišlo zbylých 50% a odevzdalo dalších 1000 neplatných hlasů - ty by se stejně nejdřív vyřadily a výpočet by pak probíhal stejně, z tisícovky platných hlasů a procenta vyjdou stejně. TAKŽE to vypadá, že je jen jedna velmi obskurní cesta, jak (se pokusit) snížit příspěvky ze státního rozpočtu stranám (ale jen malým stranám! které se nedostanou do parlamentu a budou mít výsledek mezi 3-5%) existuje: protože příspěvek na roční provoz se platí za každých 0,1% hlasů nad 3% (až do 5%), můžete zabránit tomu, aby se Váš neodevzdaný/neplatný hlas nerozpočítal procentuelně těmto stranám tím, že odevzdáte hlas pro stranu, o které si budete jisti, že dostane méně než 1,5% hlasů... což si jisti nikdy být nemůžeme:-)

Kruger
01.06.2010 v 20:58
Nojo úspěšně jsi ho přeprala :-)))))) Nebo to byl rychlostudent z Plzně :-)

Hirajiro
01.06.2010 v 08:29
Bohužel tohle je neprávem uznáno za Hoax. Byla jsem se na toto poprat i právníka, který mi potrvdil, že pokud vhodíte prázdnou obálnu, váš hlas musí být započítán, ale nesmí být rozdělen jako v případě nevolení nebo volení strany s úspěšností pod 5%...

franta rámus
20.05.2010 v 21:58
Pěkně přiblblý

Weid
15.05.2010 v 19:20
Doufejme že je to pohádka kdyby ta sv... zvítězila tak máme tady horor. Tady je odkaz http://www.stream.cz/video/465406-na-stojaka-milos-knor-pohadka-o-13-duchodech

Deiv
13.05.2010 v 18:21
A druhá věc je transparentnost účetnictví. Nechci nikoho obviňovat, možná měl skutečně nejlepší úmysly, ale může to být akorát laciná reklama. Jednak pokud posíláte peníze složenkou, tak Vás nikdo nekontroluje, zda jste to skutečně vy (schválně jim zkuste poslat jen tak ze srandy 1 Kč jménem Jan Novák - váš fanda - pokud budou na poště chtít adresu tak tam dopište třeba Krátká 1265, 845 89 Dolní Lhota a myslím, že žádná pošta Vám to nevrátí třeba jen s takovým argumentem, že PSČ u nás nemůže začínat osmičkou) a jednak se i tady můžete přesvědčit, že největší částka je zcela anonymní (viz 11. 5. 2010) a to bez toho aby to mohli ovlivnit! Samozřejmě jim nikdo nemůže dokázat (opět je neobviňují), že do nějaké příruční pokladny (kterou jistě mají nebo v případě větší činnosti budou muset mít) jim nikdo nenosí miliony! Toto není kritika této strany, pouze mají holt smůlu, že oni jediní mají transparentní účet resp. o jiných se to neví. Kdyby toto udělala ODS nebo ČSSD (abych zmínil alespoň ty největší strany), byly by mé argumenty úplně stejné a určitě by toto rozmázl jejich oponent. Navíc si myslím, že jestli se začnou více rozvíjet, tak těžko budou moci mít u nás všechny finance tak přístupné.

Deiv
13.05.2010 v 18:04
Ještě se zde uváděly dvě věci. Jednak to, že vhození neplatných hlasů je signálem, že toho už mají lidé dost. Je samozřejmě pravda, že může někdo usuzovat na to, že lidé v volbám šli (takže jim osud ČR není lhostejný), ale schválně vhazovali tzv. bílé lístky. Ale máte tu dvě věci: Zaprvé jak odlišíte lidi, kteří schválně hodili bílý lístek od těch, kdo neumí hlasovat. Zadruhé: zřejmě protože mám špatnou paměť tak si nepamatuji, že by kdy s tím kdo argumentoval. Ať to byl sebevětší kritik, tak toto nikdo nezmínil. Ale možná se to letos změní. Jedinou reakci jsem četl po prvních senátních volbách, kdy byla minimální účast: \"Lidé považují senát za zbytečný a proto nešli volit.\" A je zajímavé, že senát chtěli vždy rušit ti, co neuspěli. Vítězové jej (podle mne zcela právem) obhajovali. Jenomže další volby dopadly zcela opačně. A teď jedni přišli s tím, že se za ty 2 roky opravdu přišlo na to, že je zbytečný a druzí zase prohlásili, že si sice mysleli, že je zbytečný, ale že vlastně je to perfektní věc a jak chrání naši demokracii. Zajisté víte, kdo pronesl kterou větu (zda vítězové či poražení).

Deiv
13.05.2010 v 17:42
Paní z MF má podle mého selského rozumu zcela pravdu. Pro ty, na které je to příliš složité bych to vysvětlil takto: Rozdělte si hlasy na 3 hromádky: 1. Hlasy těch, kteří zůstali doma. 2. Neplatné hlasy (prázdné obálky, roztrhané lístky, obálky se štosem lístků atd.) 3. Platné hlasy (obálka s jedním neroztrženým lístkem). Teď si přečtěte zákon a zjistíte, že se tam všude! hovoří o \"celkovém počtu platných hlasů\". Tedy vždy se bere 3. skupina. Takže můžete klidně přijít a pěkně shrábnout hlasy z prvních dvou skupin dohromady. Tj. ty, kdo radši zůstali doma i ty, kdo přišli volit, ale schválně nebo nechtěně vytvořili neplatný hlas. Mělo by to cenu akorát v případě, že byste přesvědčili kohokoli, kdo chtěl hlasovat (ať už třeba schválně pro stranu, která bude mít minimum hlasů nebo pro nějakou \"velkou stranu\"), aby k volbám nešel nebo aby hodil prázdný hlas. Pak se celkový počet platných hlasů zmenší a tím se zmenší i počet hlasů, které odpovídají 1,5 nebo 3 procentům a strany (všechny) se tak posunou procentuálně výše. Zde je jedno jak to, jestli ten dotyčný zůstane doma nebo hodí prázdný hlas, a je i jedno, zda dotyčný chtěl volit malou nebo velkou stranu. Akorát že ta jediná strana bude poškozena. A pokud by to měl být návod jak ušetřit (jak se píše v nadpisu hoaxu), tak to bych měl 2 rady, které se tady jistě nebudou líbit a které se nelíbí ani mi. Volte buď strany, které v žádném případě nedostanou 1,5 % (pro jistotu takové, které dostanou tak 0,5 či 0,2 %) - ty nedostanou ani tu stovku, nebo strany, které budou mít zaručeně než 5 %, protože ty dostanou peníze jen za těch jistých 5 % a zvýšení o nějaký ten hlas jim (finančně) nijak nepomůže. (Pomůže jim však samozřejmě v počtu poslanců, ale pokud to lidé náhodně rozprostřou mezi všechny strany, dá se předpokládat, že to nebude mít vliv na počet poslanců.)

Lolky
12.05.2010 v 16:52
Douber: ty tu budou vládnout tak jako tak, a i ti s podobnou morálkou jakou mají oni. Škoda, že anarchismus je vzhledem k demografii ČR tak nedostatečný.

Huntsville
04.05.2010 v 12:40
Je to jasné, za neodevzdaný hlas nikdo nemůže dostat prachy. Nevím, který kretén přišel na ty bílé lístky. Tak nezapomeňte, jak tupé stádo, jim tam zase ty stokoruny naházet. Hrozně mě berou ty nové \"nezkorumpované\" strany, složené z lidí, kteří spadli z Marsu a tady s tím bordelem nemají nic společného- Džonovi tuneláři a Šlechtická strana Jeho Jasnosti Karla Mária Eustacha Eusébia Emila Adolfa Knížete Pána ze Schwarzenbergů. Tož do toho a pak nenadávejte!

Míra
26.04.2010 v 07:40
Stručně a výstižně - 20 let svobody http://www.20letsvobody.cz/

Born
25.04.2010 v 13:09
Pedro: Říkáte to špatně. Už jsem to psal níže. NEPLATNÉ HLASY (tedy špatně vyplněný volební lístek, rotržený apod.) se nepromítají do percentuálního zisku stran, jelikož ten se vypočítává pouze z PLATNÝCH HLASŮ. Neplatné hlasy se tak promítnou pouze do volební účasti a kolonky neplatné hlasy. Hlasy malým stranám, které nepřekročí požadovanou hranici se pak rozpočítávají mezi ostatní strany...

Luboš
16.04.2010 v 14:52
Počítají se jenom platné hlasy, tedy neplatné se v potaz neberou, nemají na finanční příspěvek stranám ŽÁDNÝ VLIV. Všechny výpočty vycházejí POUZE Z PLATNÝCH HLASŮ Jedině čeho se dosáhne je, že komise má víc zbytečné práce a objeví se nějaké číslo ve statistice. Každopádně k volbám jdu a budu volit raději nějakou menší stranu. Hlavně aby se nedostal k moci oranžový Jyrka s rudými bratry.

Pedro
16.04.2010 v 12:01
Pani ing Fuchsova z ministerstva financi nema az tak uplne pravdu. Neplatne hlasy snizi celkove procenta na kazdou stranu, naopak hlasy tech co propadnou kvuli neucasti se opravdu rozpocitaji do percentualniho vysledku voleb plosne. Tim padem tehle odstavec vyvraci tvrzeni pani z MF: \"Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro politickou stranu a politické hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží politická strana a politické hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li politická strana a politické hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje.\" = pokud bude neplatnych hlasu napr 50% oproti cca 0.1-2% jak byva, smrskne se pohybliva castka prispevku (200 tis na 0.1%hlasu) na cca polovinu. Samo ze ti co maji pres 3 % maji svych 6 mega rocne jistych. POZOR: je nutno rozlisovat jednorazovy prispevek za volby a rocni prispevky na fungovani stran (je krasne jak si je stat vydrzuje, i kdyz berou hrstma z jinych \"komercnich\" zdroju). Takze podle meho to hoax a spatny napad rozhodne neni, prinejmensim jako protest proti tomu co si politikove v polednich letech dovoluji a signal (i navenek CR), ze toho uz lide maji dost.

Michal Rusek
13.04.2010 v 08:58
V každém případě je dobré dát hlas nějaké nové malé neparlamentní straně. Dostanou pak 100 Kč za jeden hlas (pokud budou mít víc než 1,5 % hlasů). Což jim velice pomůže v další práci. A například Česká pirátská strana má jako jediná plně transparemtní účetnictví, což je jistým důkazem, že to s efektivitou veřejných financí myslí vážně: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2100048174 . Samozřejmě podvádět lze dál i tak, ale takový účet žádná jiná strana nemá.

Michal Rusek
13.04.2010 v 08:58
V každém případě je dobré dát hlas nějaké nové malé neparlamentní straně. Dostanou pak 100 Kč za jeden hlas (pokud budou mít víc než 1,5 % hlasů). Což jim velice pomůže v další práci. A například Česká pirátská strana má jako jediná plně transparemtní účetnictví, což je jistým důkazem, že to s efektivitou veřejných financí myslí vážně: https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2100048174 . Samozřejmě podvádět lze dál i tak, ale takový účet žádná jiná strana nemá.

devadeva
12.04.2010 v 18:40
Petr: Je to tak. Pripada mi, ze konecne vic a vic lidi zacina chapat, ze hra mafianu na \"politicke strany\" je jenom potemkiniada ke zmateni ovcanu. Logicka reakce je volit neparlamentni strany a ty, ktere nejsou spojene s dosavadnimi strukturami. Nebot stareho psa novym kouskum nenaucis.

Born
11.04.2010 v 17:59
A Terisita: Kdybych šel k volbám a hodil tam úmyslně prázdnou obálku - tedy neplatný hlas, tak se to malých stran stejně nijak nedotke, jelikož jejich zisk se počítá vzhledem k celkovému počtu PLATNÝCH hlasů. Naopak, kdyby se velká část nespokojeného voličstva rozhodla vyjádřit svou nespokojenost nikoliv neúčastí u voleb, ale vhozením neplatných hlasů, řekl bych, že by tím malým stranám (za předpokladu, že mají určité množství svých rozhodnutých a odhodlaných voličů) pomohli - protože celkový počet platných hlasů by byl mnohem menší (hlavně na úkor silnějších stran) a tím pádem by podíl malé strany mohl vzrůst. Ale to je spíš jen hypotetická situace :) Každopádně už samotný fakt, že by se množství neplatných hlasů výrazně přehouplo přes nějakou přirozenou hranici a bylo by třeba na 10%, byl by to jasný signál pro politiky a výraznýspolečenský impuls a možná by se i prolomily ledy - ale to je opět jen taková utopická představa :) Petr: Když strana nezíská přes 1,5% procenta hlasů, tak nemá nárok na státní příspěvek, ale nedokážu si představit, jak by se hromady lidí dohodli a roprostřeli tak své hlasy mezi nějaké pidi-strany tak, aby třeba náhodou nějaká nevylétla nahoru :)

Petr
09.04.2010 v 15:29
OK, to tedy znamená, že NEPLATNÉ hlasy nejsou ta správná cesta jak nedopřát velkým stranám velké peníze. Co ale cesta podpory malých stran, u kterých je velká pravděpodobnost, že nepřekročí hranici 1,5%. Takový hlas je potom platný, ale peníze za voliče zůstanou ve státní kase. Je tato úvaha správná?

A Terisita
09.04.2010 v 01:26
ad yeneffer: Poslanecká sněmovna je součástí parlamentu. Parlament má dvě komory - jedna je poslanecká sněmovna a druhá je senát.

A Terisita
09.04.2010 v 01:17
ad Honza: Přesně tak. V té poslední zvýrazněné větě je jasně napsáno, že peníze dostane strana s \"1,5 procenta z celkového počtu PLATNÝCH hlasů\". Žádné rozpočítávání \"mlčících\" se nekoná. Odevzdat prázdnou obálku a nejít k volbám je totéž - znamená to NEVYJÁDŘIT svůj hlas. Tenhle mail (který se obrací k těm, \"co chtějí ZMĚNU\", a nabízí snadné, jenže lživé řešení) se tedy snaží naopak zneškodnit = umlčet potencionální voliče malých stran.

Honza
08.04.2010 v 21:00
Z toho vyplývá, že partajníky \"bolí\" neplatný hlas úplně stejně jako když volič k volbám nejde - prostě není hlas, není stovečka do kasičky. Jediné, koho by to mohlo poškodit, je nějaká malá strana, která by díky tomu nepřekročila 1.5% platných hlasů a tedy by nedostala nic. Určitě to není zbraň proti velkým stranám. Takže tento hoax je blábol jako každý jiný hoax.

yeneffer
08.04.2010 v 07:24
imho z toho vyplyva, ze: \"Příspěvek na úhradu volebních nákladů se poskytuje pouze za výsledky voleb do Poslanecké sněmovny.\" tudiz nikoliv pro volby do parlamentu..

Douber
07.04.2010 v 21:19
Než abych tam šel jak blbec s prázdnou obálkou tak raději zůstanu doma - i když se mi zdá že to udělá tak 75% voličů a pak se budou strašně divit že nám tu budou vládnout komunisti...

Vložit příspěvek do diskuse

Jméno:
E-mail:
Text zprávy:
Potvrzovací kód:
 
Příspěvky v diskusi jsou nezávislými příspěvky návštěvníků a čtenářů serveru HOAX.cz a nemusí být vždy v souladu s názory provozovatele nebo osob přímo spojených se serverem HOAX.cz
Provozovatel serveru HOAX.cz nemůže zasahovat do obsahu příspěvku, ale vyhrazuje si právo celý příspěvek odstranit, bude-li obsahovat urážky, sprosté výrazy nebo případnou reklamu.
Pokud jste dostali upravenou verzi hoaxu, nevkládejte ho, prosim do, komentáře, ale zašlete na adresu info@hoax.cz, kde bude v nejbližším možném termínu přidán jako další verze hoaxu nebo jako úplně nový hoax.

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé