Rychlé vyhledávání

Reklama

Rada synovce o COVID19

První výskyt: 03.2020

Text hoaxu


Česká verze

Spedice:

Synovec jednoho z mých spolužáků úspěšně vystudoval vysokou školu a nyní pracuje v nemocnici v Shenzhenu. Zapojil se do studie virové pneumonie ve Wu-chanu.
Zavolal mi a požádal mě, abych řekl přátelům:
Pokud máte rýmu a kašel - nejedná se o pneumonii coronaviru, protože pneumonie coronaviru se projevuje suchým kašlem bez nachlazení!
Toto je nejjednodušší způsob identifikace.
Předejte informaci svým přátelům, aby se dozvěděli více o identifikaci a prevenci.


Odkaz na Dean Repost
Tento virus Wuhan není odolný vůči teplu, zahyne při teplotě 26–27 stupňů C. Proto pijte  více horké vody.
Můžete poradit přátelům a příbuzným, aby pili více horké vody, aby se zabránilo infekci.
Choďte častěji na slunce, pijte horkou vodu.
Není to lék, ale je to užitečné, nepoškozuje tělo.
Pití horké vody je účinné proti mnoha virům.
Vyvarujte se pití chladných nápojů, ledu, nejezte zmrzlinu...!


Doporučení lékaře ohledně koronaviru:

1. Je dostatečně velký (průměr virové buňky je asi 400-500 nm), takže ji může filtrovat jakákoli běžná maska (nejen model N95). Pokud však infikovaná osoba kýchne, virus se rozšíří na vzdálenost asi 3 metry, než spadne na zem a tam zůstane.
2. Jakmile je na povrchu kovu, žije alespoň 12 hodin. Nezapomeňte proto, že pokud se dotknete jakéhokoli kovového povrchu, důkladně si musíte umýt ruce mýdlem.
3. Virus může zůstat aktivní na tkáni, oděvu 6 až 12 hodin. Běžné prací prostředky by měly virus zabít.

U zimních oděvů, které nelze často prát, se doporučuje dát je na slunce, aby se viry zabily.

Nový koronavirus NCP nemusí po mnoho dní vykazovat známky infekce, jak tedy zjistit, zda je osoba infikována?
Podle posledních údajů může inkubační doba trvat až 28 dní, než se projeví příznaky COVID 19.

V době, kdy má člověk horečku anebo kašel a dostane se do nemocnice, je fibróza obvykle detekována v  50% plic a je příliš pozdě!

Tchajwanští odborníci poskytují jednoduchý autotest, který můžeme provádět každé ráno.

Zhluboka se nadechněte a zadržte dech na déle než 10 sekund.

Pokud test úspěšně dokončíte bez kašle, bez nepohodlí, kongescí, těsnosti atd., je prokázáno, že v plicích není žádná fibróza, což v podstatě znamená absenci infekce.

V kritických dobách prosím provádějte každé ráno na čerstvém vzduchu!

VÝHODNÉ KONZULTACE japonských lékařů, kteří léčí COVID-19. Každý by si měl zajistit, aby jeho ústa a krk byly vlhké, ne suché.

Pijte několik doušků vody každých 15 minut.

PROČ?

I když virus vstoupí do úst ... pitná voda nebo jiné tekutiny je dostanou do jícnu a žaludku.

Jakmile je tam, ACIDY v žaludku jej zabijí.

Pokud nebudete pít dostatek vody, virus může proniknout do dýchacích cest a vstoupit do plic.
To je velmi nebezpečné.

Prosím pošlete text o koronaviru dalším a sdílejte jej s rodinou, přáteli a se všemi!

Postarejte se o každého, ať se svět z koronaviru brzy zotaví.Verze v azbuce


Пересылаю:

Племянник одного из моих одноклассников успешно окончил магистратуру и сейчас работает в больнице Шэньчжэня.  Он переведен на изучение вирусной пневмонии в Ухань.
Он позвонил и прпросил передать друзьям:
если у вас насморк и мокрота при простуде - это не коронавирусная пневмония, потому что коронавирусная пневмония - это сухой кашель без  насморка!.
Это - простейший способ идентификации.

Расскажите друзьям, чтобы они знали больше о идентификации и профилактике.

Ссылка на декана Repost
Этот вирус Ухань не является термостойким, погибает при температуре 26-27 градусов С.  Поэтому - пейте больше горячей воды.
Вы можете посоветовать друзьям и родственникам пить больше горячей воды, чтобы предотвратить заражение.
Чаще гуляйте под солнцем, пейте горячую воду.
Это не лекарство, полезно, не вредит организму.
Питьевая горячая вода эффективна против многих вирусов.
ИЗБЕГАЙТЕ пить холодное, лед, мороженное, .. !

Совет врача по коронавирусу:
1. Он достаточно крупного размера (диаметр вирусной ячейки составляет около 400-500 нм), поэтому любая обычная маска (не только модель N95) в состоянии отфильтровать его.  Однако, если заражённый чихнёт -  вирус пролетит порядка 3 метров, прежде чем упадет на землю и больше не будет летать.
2. Попав на поверхность металла, он жив не менее 12 часов.  Поэтому помните, что если вы соприкоснулись с какой-либо металлической поверхностью, тщательно вымойте руки с мылом.
3. Вирус может оставаться активным на ткани, одежде в течение 6-12 часов.  Обычный стиральный порошок должен убить вирус.
Для зимней одежды, которую невозможно стирать часто - рекомендуют выкладывать ее на солнце, чтобы убить вирусы.
Новый коронавирус NCP может не проявлять признаков инфекции в течение многих дней, тогда как можно узнать, инфицирован ли человек?
По последним данным, инкубационный период может длиться до 28 дней, прежде чем симптомы COVID 19 станут очевидными.
К тому времени, когда у человека поднимается температура и / или кашель, и он попадает в больницу, в легких обычно обнаруживают фиброз на 50%, и уже слишком поздно!
Тайваньские эксперты предоставляют простую самопроверку, которую мы можем проводить каждое утро;
Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание более чем на 10 секунд.
Если вы успешно завершите его, не кашляя, не испытывая дискомфорта, заложенности, стеснения и т. Д., Это доказывает, что в легких нет фиброза, что в основном указывает на отсутствие инфекции.

В критические времена, пожалуйста, проверяйте каждое утро в чистом воздухе!

СЕРЬЕЗНЫЕ ОТЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ японских врачей, лечащих COVID-19. Каждый должен следить за тем, чтобы ваш рот и горло были влажными, а не сухими.
Делайте несколько глотков воды каждые 15 минут.

ПОЧЕМУ ?

Даже если вирус попадет в ваш рот ... питьевая вода или другие жидкости вымывают их через пищевод и в желудок.
Оказавшись там, КИСЛОТЫ в желудке убьют весь вирус.
Если вы не пьете достаточно воды более регулярно ... вирус может проникнуть в ваши дыхательные пути и попасть в легкие.

Это очень опасно.

Просьба отправить и поделиться с семьей, друзьями и всеми об этом!

Позаботьтесь обо всех, и пусть мир скоро излечится от вируса короны.

Будьте здоровы!Upravená slovenská verze

Spolužiak synovca Tomáša Bendu, promoval s magisterským titulom a pracuje v nemocnici v Shenzhene. Premiestnil sa do Wu-chanu, aby študoval nový vírus zápalu pľúc. Len mi zavolal a požiadal ma, aby som povedal všetkým svojim príbuzným a priateľom, že ak má niekto nádchu počas prechladnutia, nedá sa preto usúdiť, že ide o koronavírusovú pneumóniu nového typu. Pretože koronavírusová pneumónia je suchý kašeľ bez výtoku z nosa, je to najjednoduchší spôsob, ako ju identifikovať. Vírus nie je odolný voči teplu a v prostredí s teplotou 26 - 27 stupňov uhynie. Preto pite veľa horúcej vody, aby ste sa nenakazili. Pokiaľ si udržiavate telo v teple, jete viac zázvoru a viac sa hýbete, vírusom sa nenakazíte. Ak máte vysokú horúčku, prikryte sa prikrývkou a pite zázvorovú polievku, aby ste zvýšili tepelnú energiu tela bez toho, aby ste potrebovali vakcínu. Jesť viac zázvoru, cesnakového korenia a korenia, môže byť riešením. Jedzte menej sladké, kyslé a slané a nechoďte do oblastí s chladným počasím. Po vystavení slnku vírus úplne zmizne.
Každý to môže zdieľať a pomáhať jeden druhému


Obrázková upravená verze hoaxu

Poznámka redaktora


Zpráva je směsicí nesmyslů a polopravd. Do očí bijící je například text:
"Tento virus Wuhan není odolný vůči teplu, zahyne při teplotě 26–27 stupňů C. Proto pijte  více horké vody.", kdy je jednoduché si uvědomit, že běžná teplota lidského těla je kolem 36 - 37°C, tedy virus by takto neměl šanci zaútočit na člověka. Bohužel ani pití horké vody před ním neochrání.
Pokud se chcete o nemoci dozvědět nějaké informace, je dobré se podívat na stránky institucí českých i světových, kde najdete aktuální informace o viru, výskytu a prevenci. Odkazy na stránky najdete na konci stránky v doplňujících odkazech.

Co doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO)
(Zdroj: SZU)

  • pravidelně si umývejte ruce
  • při kašli a kýchání si zakryjte ústa a nos
  • pečlivě pečte maso a vejce
  • vyvarujte se úzkého kontaktu s kýmkoli, kdo vykazuje příznaky respiračního onemocnění, jako je kašel a kýcháníJak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
(Zdroj: MZČR)


Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku
Doplněno 8.3.2020:
Jedna dobrá zpáva: český distributor licencí  k odborným vědeckým informacím oznamuje, že vydavatelé světových odborných časopisů uvolňují bezplatný přístup ke všem relevantním článkům o koronaviru, jinak přístupným jen pro předplatitele, více na stránkách Albertina icome Praha s.r.o.


Jak snížit riziko nakažení koronavirem (zdroj: MZČR)

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby


Dobrý den,

v reakci na Váš dotaz Vám z pověření vedení sděluji, že komplexní informace k problematice koronaviru lze nalézt na webových stránkách Státního zdravotního ústavu na rozcestníku http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov případně můžete kontaktovat informační linku Státního zdravotního ústavu. Další odborné informace jsou k dispozici na webových stránkách Světové zdravotnické organizace a Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí.
V současné situaci bohužel nejsme schopni komentovat veškeré různé informace, které chodí neoficiálními cestami a z neověřených zdrojů.

WHO se vyjadřuje k mýtům na svých stránkách v článku Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public: Myth busters.

S pozdravem,

MUDr. Michaela Špačková
za oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚDobrý den,
 
Vaši zprávu jsme zaznamenali, jsme skutečně zavaleni dotazy a snažíme se na všechny relevantně reagovat a zodpovídat je.

Určitě doporučujeme, aby se občané obraceli především na stránky Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu či mezinárodní stránky WHO a další.

Zveřejnili jsme zprávu také na webu MZ pod: http://www.mzcr.cz/dokumenty/sireni-nepravdivych-a-poplasnych-zprav-v-souvislosti-s-novym-koronavirem_18657_4122_1.html


Díky Vám ještě zpětně, že jste o šíření tohoto hoaxu také informovali!

S pozdravem,

MgA. Renata POVOLNÁ
vedoucí tiskového oddělení
Ministerstvo zdravotnictví
Grafické zobrazí - fakta a fámy o koronaviru

Podobné zprávy

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/rada-synovce-o-covid19/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1591

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé