Rychlé vyhledávání

Reklama

Požár od mobilního telefonu - Cell Phone Ignition

První výskyt: 06.2002

Text hoaxu

Oznámení společnosti Shell Oil
Stupeň závažnosti: vysoký


Společnost Shell Oil vydala před nedávnem varování poté, co došlo ke třem případům, kdy mobilní telefony (celulární telefony) během tankování paliva do automobilu zapálily unikající výpary.

V prvním případě byl telefon během tankování paliva umístěn na víku u kufru automobilu; zazvonil a následný požár zničil automobil i stojan benzínové pumpy.

Ve druhém případě utrpěla jedna osoba těžké popáleniny v obličeji při vznícení výparů, ke kterým došlo, když tato osoba přijala hovor, zatímco tankovala pohonné hmoty do svého automobilu.

A ve třetím případě utrpěla osoba popáleniny na stehně a slabinách při vznícení výparů, ke kterému došlo, když telefon, který měla tato osoba při tankování v kapse, zazvonil.


Měli byste vědět, že:
Mobilní telefony mohou zapálit pohonné látky nebo výpary.

Mobilní telefony, které se při zapnutí nebo zvonění rozsvítí, uvolňují dostatek energie ke vzniku jiskry, která může způsobit vznícení.

Mobilní telefony by se neměly používat na čerpacích stanicích, při plnění pohonných hmot do sekaček, lodí atd.!

Mobilní telefony by se neměly používat nebo by měly být vypnuty, jsou-li v blízkosti materiálů, které produkují hořlavé nebo výbušné výpary nebo prach (tj. ředidla, chemikálie, plyny, obilný prach atd.)

Pro shrnutí zde uvádíme: čtyři pravidla bezpečného tankování

1) Vypněte motor
2) Nekuřte
3) Nepoužívejte mobilní telefon – nechte jej uvnitř vozidla nebo jej vypněte
4) Během tankování nevstupujte zpět do vozidla

Bob Renkes z Petroleum Equipment Institute pracuje na kampani, kterou se chce pokusit upozornit na požáry, ke kterým dochází v důsledku “statické elektřiny” u benzínových pump. Jeho společnost zkoumala 150 případů těchto požárů.
Výsledky, ke kterým došel, jsou velice překvapující:
1) téměř všech 150 případů se týkalo žen;
2) téměř ve všech případech se jednalo o osobu, která nastupovala zpět do automobilu, ještě když tryska hadice čerpala benzín. Když bylo čerpání u konce, osoba opět z auta vystoupila, aby trysku vyndala, a v tom okamžiku nastal požár v důsledku statické elektřiny;
3) většina měla na sobě boty s gumovými podrážkami;
4) většina mužů nikdy nenastupuje zpět do automobilu, dokud tankování zcela nedokončí, proto se jich tento typ požárů týká jenom zřídkakdy;
5) při tankování benzínu nikdy nepoužívejte mobilní telefony;
6) požár způsobují výpary z benzínu, když dojde k jejich spojení se statickými náboji;
7) došlo k 29 požárům způsobeným v důsledku toho, že lidé znovu nastoupili do auta a dotkli se trysky hadice během tankování paliva do různých značek a modelů automobilů. Některé z těchto požárů způsobily rozsáhlé škody na vozidle a čerpací stanici a poškodily zákazníka;
8) K sedmnácti požárům došlo před, během nebo okamžitě po odstranění víčka nádrže a před tím, než začalo tankování.

Pan Renkes klade důraz na to, abyste se nikdy nevraceli zpět do automobilu, když do něj čerpáte pohonné hmoty.

Pokud se opravdu musíte vrátit zpět do automobilu, zatímco se tankuje benzín, ujistěte se, že vystoupíte, zavřete dveře, přičemž se před tím, než vytáhnete ven trysku hadice, dotknete kovu.

Jak jsem uvedl dříve, Petroleum Equipment Institute společně s několika dalšími společnostmi nyní skutečně usilují o to, aby si veřejnost byla tohoto nebezpečí vědoma. Více informací najdete na www.pei.org . Na této stránce klikněte uprostřed obrazovky na "Stop Static".
Rád bych Vás požádal, abyste tuto informaci zaslal/a celé vaší rodině a všem přátelům, zejména těm, kteří mají s sebou při tankování v automobilu děti. Pokud by se jim to stalo, nemuseli by být schopni dostat děti včas ven. Děkuji za rozeslání této zprávy.

Poznámka redaktora

Podle informací na stránkách trendmicro.com společnost Shell žádné obdobné varování nerozeslala. Zároveň prý nebyl zdokumentován žádný požár způsobený zvonícím mobilním telefonem. To ovšem neznamená, že by nehrozil požár od statické elektřiny, jejíž náboj můžete získat při nastupování a vystupování z auta. Podrobný rozbor zprávy najdete na stránkách SNOPES.COM.
Přestože se česká verze této zprávy začala šířit v létě 2004, záznamy o anglické verzi existují již od roku 2002.

Z informací, které jsem obdržel od společnosti Shell Czech Republic, a.s. vyplynulo, že šířená zpráva se sice zakládá na obecně známých bezpečnostních pravidlech a potencionálních rizicích spojených s prodejem pohonných hmot, ale není oficiální zprávou Shell Czech Republic, a.s. ani Shell Slovakia, s.r.o.
V současné době (léto 2004) probíhá na čerpacích stanicích Shell obnova bezpečnostního značení a připravují se akce, které podpoří aktivní přístup zákazníků k otázce bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Vážený pane,
děkuji Vám za mail i za otevření problému, který se již delší dobu diskutuje na mnohých platformách.

Zatímco jedni jsou přesvědčeni o tom, že mobilní telefony skutečně mohou způsobit vznícení par těkavých látek, jiní experti to popírají, že neexistuje žádný důkaz a případy lze vysvětlit jinými způsoby, např i samovznícením při vyšších teplotách okolí a nízké vlhkosti vzduchu (to se stává v jizních krajích).
Z provozní opatrnosti a pro komfort zákazníků většina petrolejářských firem a mezi nimi i Shell zakazují používání mobilních telefonu v okolí čerpacích stojanů a při tankování. Příslušné instrukce ve formě piktogramu jsou vylepeny na všech stanicích. Rovněž výrobci mobilních telefonů v návodech použití uvádějí radu neužívat přístroj při čerpání pohonných hmot. Potud tedy podpora tomuto omezení.
Druhá otázka je vliv statické elektřiny a vznik elektrického výboje, způsobeného vybitím náboje nabytého třením. Zde skutečně existuje míra rizika vhodná zřetele a jsou zaznamenány případy, kdy došlo ke vznícení par tímto vlivem. Obrázky jsou např z kamerových systémů monitorujících stanice. Nejčastěji náboj vznikne opakovaným třením o syntetické materiály ze kterých je vyrobeno čalounění vozu a nedostatečným vybitím náboje před dotykem s vodivými předměty. Proto ony zmiňované případy vznícení při opakovaném návratu do vozidla během tankování.
Značnou míru rizika dnes snižují systémy sekundární rekuperace par při tankování, kdy páry benzínu jsou odsávány zpět do skladové nádrže stanice a neunikají volně do okolí. Nicméně, přesto nelze zcela vyloucit jisté nahromadění par, zejména pokud zákazník nedostatečně zasune pistoli stojanu do hrdla své nádrze. Odtud také pokyny na stanicích. Nejde jen o environmentální problém emisí, ale i o bezpecnost.
Zacházení s hořlavými látkami, jakými pohonné hmoty jsou, s sebou nese jistá technická pravidla a tato jsou u seriózních čerpacích stanic zákazníkům k dispozici ve formě piktogramů nebo psaných návodů. Jejich dodržováním lze snížit míru rizik na přijatelnou úroveň.

S pozdravem


Pavel Šenych
Country Chairman
and
GM Shell Gas (LPG)
Shell Czech Republic

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/pozar-od-mobilniho-telefonu---cell-phone-ignition/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=269

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé