Rychlé vyhledávání

Reklama

NETIKETA

RFC dokumenty popisují standardy pro práci na Interentu. Dokumenty nejdříve prochazejí procesem schválení a po té je jim přiděleno číslo, pod kterým je lze vyhledat v seznamu pravidel. Přestože mnoho pravidel je pro odborníky, existují některá i pro běžné uživatele.

Mezi ně patří RFC 1855 Netiquette Guidelines. Pochází sice z roku 1995, kdy u nás o existenci Internetu vědělo málo lidí a od té doby se mnoho věcí se změnilo, základ pravidel slušného chování na síti zůstává zachován a proto je zde český překlad.RFC 1855 -  Pravidla chování v síti - Netiketa

Následující text poskytuje informace pro nejširší internetovou obec. Nespecifikuje pravidla chování pro všechny případy. Je volně šiřitelný.

Abstrakt
Dokument uvádí základní pravidla chování v síti "Network Etiquette - Netiquette", tedy jakousi etiketu sítě Internet, kterou organizace může používat a upravovat pro vlastní potřebu. Jako takový je uspořádán do oddílů tak, aby jeho adaptace byla co nejsnazší. Slouží také jako přehled základních pravidel pro jednotlivce, ať už se jedná o uživatele nebo administrátory. Autorem je "Responsible Use of the Network - RUN - Working Group" z IETF .

Obsah
 1. Úvod
 2. Komunikace "jednoho s jedním"
 3. Komunikace "jednoho s mnoha"
 4. Informační služby
 5. Seznam použité literatury
 6. Bezpečnost
 7. Autorova adresa
 1. Úvod
  V počátcích Internetu se uživatelé sami dokázali orientovat v jeho zákonitostech, měli technické smýšlení a rozuměli podstatě přenosu a protokolům. Dnes do internetové komunity přichází stále více "nováčků", kteří s tím vším nejsou seznámeni. Abychom tyto nové uživatele rychle uvedli do kultury Internetu, nabízí tento průvodce základní pravidla chování, která organizace i jednotlivci mohou vzít za svá a přizpůsobit si je pro vlastní potřebu. Jednotlivci by si měli uvědomit, že nezáleží na tom, kdo jim poskytuje přístup k Internetu; ať už jde o přístup přes privátní popř. firemní účet nebo studenti přes účet univerzity. Všechny tyto organizace mají svá pravidla ohledně vlastnictví mailů a souborů ohledně toho, co je a co není vhodné posílat a jak se prezentovat. Ujistěte se, že tato pravidla neporušujete.

  Tento materiál jsme rozdělili do tří sekcí: Komunikace "jednoho s jedním", která zahrnuje mail a talk, komunikace "jednoho s mnoha", která zahrnuje mailing listy a News a informační služby (FTP, WWW, Wais, Gopher, MUD a MOO). Nakonec uvádíme seznam použité literatury, ze které je možno dále čerpat.

 2. Komunikace "jednoho s jedním" (e-mail, talk)
  Pokud hovoříme o komunikaci "jednoho s jedním", máme na mysli komunikaci jednoho uživatele s druhým tak, jako by stáli tváří v tvář - tedy dialog. Všeobecně platí, že pravidla slušného chování ve styku s lidmi můžete stejně tak uplatnit na všechny situace v síti, kde to platí dvojnásob; např. intonaci a zabarvení hlasu si můžete na Internetu jen domyslet. Pokud chcete získat více informací o Netiketě, o komunikaci přes e-mail a talk, podívejte se do seznamu literatury [1, 23, 25, 27].

  2.1 Uživatel
  2.1.1 Mail
  • Pokud nemáte vlastního poskytovatele připojení k Internetu, ověřte si u svého zaměstnavatele, jak je to s vlastnictvím e-mailu. Zákon je v tomto směru jiný v každé zemi.
  • Pokud nepoužíváte šifrovací zařízení (hardware nebo software), předpokládejte, že mail na Internetu není bezpečný. Nikdy nepište do mailu nic, co byste nenapsali třeba na pohlednici.
  • Respektujte autorská práva materiálů, které reprodukujete. Většina zemí má autorské zákony.
  • Pokud posíláte zprávu, kterou jste obdrželi dál, neměňte text. Pokud mail byl osobním vzkazem pro vás a posíláte jej dál skupině, zajistěte si nejdřív souhlas autora. Můžete zprávu zkrátit a citovat pouze důležité části, ale nesmíte změnit původní význam zprávy.
  • Nikdy neposílejte řetězové dopisy el. poštou. Řetězové e-maily jsou na Internetu zakázané. Informujte svého místního administrátora, jestliže nějaký takový mail obdržíte.
  • Dobré pravidlo zní: buďte konzervativní v tom, co posíláte a liberální v tom, co obdržíte. Neměli byste posílat zprávy zvané "flames" (hrubé, osočující), a to ani proto abyste provokovali.
  • Je dobrým zvykem projít všechny Subjekty zpráv před tím, než na ně začnete odpovídat. Stane se, že pokud vás někdo žádá o pomoc, pošle později jiný mail, kterým sděluje, že vaši pomoc už nepotřebuje. Také se ujistěte, že všechny přijaté maily jsou opravdu určeny vám. Může se jednat o kopii od původního adresáta.
  • Usnadněte maximálně adresátovi komunikaci. Mnoho poštovních klientů skrývá informace obsažené v hlavičce, které zahrnují také vaši zpáteční adresu. Abychom se těmto lidem "ukázali", umístěte na konec mailu řádek nebo dva s kontaktem. Tento soubor můžete vytvořit předem a přidávat ho vždy na konec svých zpráv. (Někteří klienti to dělají automaticky.) V Internetovém světě je znám jako ".sig" nebo "signature" soubor. Váš ".sig" soubor vypadá asi jako vaše vizitka.
  • Buďte opatrní při adresování mailu. Některé adresy směřují na skupinu, přestože se tváří, jako by byla adresátem pouze jedna osoba. Buďte si jistí, komu píšete.
  • Když odpovídáte na zprávu, kontrolujte komu posíláte kopie. Nezahrnujte do takové odpovědi všechny, pokud se zpráva změnila na diskusi pouze mezi vámi a dalším uživatelem.
  • Mnoho uživatelů Internetu nemá čas odpovídat na všeobecné otázky o síti a o tom, jak pracuje. Neposílejte maily s žádostí o informace lidem. jejichž jméno jste viděli někde na RFC nebo na mailing listu.
  • Pamatujte, že uživatelé se kterými komunikujete, jsou roztroušeni po celé planetě. Když pošlete zprávu, na kterou chcete okamžitou odpověď, její příjemce může ještě klidně spát. Dejte mu šanci vstát a přijít do práce před tím , než si začnete myslet, že mail nedošel, nebo že ho příjemce ignoruje.
  • Ověřte si všechny adresy před tím, než začnete dlouhou a osobní komunikaci. Je také dobrým zvykem zahrnout do Subjektu slovo "dlouhý" ("long") pro mail delší než 100 řádků. Pak příjemce ví, že zpráva a odpověď na ni mu zabere delší čas.
  • Zjistěte si, koho ve svém okolí můžete požádat o pomoc - ať už máte problém se softwarem nebo celým systémem. Také si zjistěte, na koho se můžete obrátit v případě, že obdržíte mail se sporným nebo ilegálním obsahem. Mnoho serverů má alias "Postmaster", který směřuje na zkušené uživatele; touto cestou je možné získat pomoc prostřednictvím e-mailu.
  • Mějte na paměti, že příjemce zprávy je člověk s jinou kulturou, jazykem a smyslem pro humor. Stejně tak v jiné zemi těžko pochopí odlišný formát data, míry a výrazy. Zvláště buďte opatrní na sarkasmy.
  • Používejte velká i malá písmena. VELKÁ PÍSMENA VYPADAJÍ, JAKO BYSTE KŘIČELI.
  • Používejte symboly pro zdůraznění. (To je *to* co jsem myslel.) Používejte podtržítka pro podtrhávání. (_Válka a mír_ je moje oblíbená kniha.)
  • Používejte smajlíky, abyste naznačili tón hlasu, ale užívejte je s mírou; např. :-). Nemyslete si, že smajlík zahluší jinak urážlivý nebo nevkusný obsah.
  • Než pošlete emotivní odpověď, počkejte raději do druhého dne. Pokud i přesto takovou odpověď napíšete, označte vybrané části "FLAME ON/OFF". Např.: FLAME ON: Takový argument nestojí za zatížení sítě. Je nelogický a chabého rozumu. Zbytek světa se mnou souhlasí. FLAME OFF
  • Nevkládejte do zpráv žádné řídící znaky a přílohy, které nejsou v ASCII kódu, pokud to nejsou přílohy v MIME kódování, nebo pokud je pisatel zakódoval. Jestliže posíláte zakódované zprávy, ujistěte se, že je příjemce umí dekódovat.
  • Buďte struční; když odpovídáte na zprávu, vložte jenom tolik původního obsahu, aby zrpáva neztratila na srozumitelnosti. Je velice špatným zvykem jednoduše stisknout "Re - Opovědět" s tím ,že do mailu vložíte celou předešlou zprávu; odstraňte všechny nedůležité části.
  • Omezte délku řádků na méně než 65 znaků a řádky ukončete ENTERem.
  • Mail by měl mít v Subjektu takový text, který odráží obsah zprávy.
  • Pokud vkládáte podpis, ať je krátký (ne více než 4 řádky). Myslete na to, že mnoho uživatelů platí za připojení od minuty a čím delší je váš mail, tím více platí.
  • Mailem mohou být rozesílány hoaxy nebo viry na různém stupni odhalitelnosti. Zkontrolujte si stav přijatého mailu před tím, než ho odmítnete.
  • Pokud si myslíte, že zpráva je opravdu důležitá, okamžitě na ni krátce odpovězte, abyste dali autorovi najevo, že vám přišla. I když delší odpověď pošlete později.
  • Reálnost komunikace přes mail se odvíjí od vašeho vztahu k dané osobě a kontextu komunikace. Úroveň psaní v určité e-mailové skupině nemůže být použita všeobecně na e-mailovou komunikaci v celém Internetu. Opatrně se slangovými výrazy a akronymy.
  • Cenu za doručení e-mailu platí na půl pisatel a příjemce (nebo jejich organizace). E-mail se v tomto odlišuje od ostatních medií (pošty, telefonu, TV nebo rádia). Za zaslání mailu navíc "platí" dalšími prostředky - zatížením sítě, místem na disku nebo zatížením procesoru. To je základní ekonomický důvod toho, proč jsou nevyžádané reklamní e-maily (spamy) nevítané (a v mnoha případech zakázané).
  • Podívejte se, jak velký je e-mail, který posíláte. Vložením velkých souborů (např. souborů Postcriptu nebo programů) může být vaše zpráva tak objemná, že nemůže být doručena nebo přinejmenším nadměrně zatíží síť. Dobrým zvykem je neposílat soubor větší než 50 Kb. Zvažte, jestli by nebylo lepší velký soubor vystavit na FTP serveru, nebo ho rozdělit na menší a poslat každý zvlášť.
  • Neposílejte nevyžádané e-maily.
  • Jestliže váš mail server umožňuje poštu předávat dál, pozor ať se nedostane do uzavřené smyčky. Ujistěte se, že jste nenastavili předávání zpráv na několik dalších serverů a tím neposíláte mail z jednoho počítače do druhého.

  2.1.2 Talk
  Talk je sada protokolů, které umožňují komunikaci uživatelů prostřednictvím počítačové sítě.
  • Používejte velká i malá písmena a správnou interpunkci tak, jako byste psali dopis nebo mail.
  • Zalamujte řádek ENTERem. Nemyslete se, že všichni mají stejnou velikost obrazovky jako vy. Dobrým zvykem je max. 70 znaků na řádek, ne více než 12 řádků (pokud používáte obrazovku rozdělenou do dvou oken).
  • Ponechávejte okraj; nepište do kraje obrazovky.
  • Používejte dva ENTERy abyste naznačili, že jste skončili a druhá strana může odpovídat (černý řádek).
  • Vždy se rozlučte a počkejte na pozdrav od druhého uživatele před ukončením spojení. Je to velice důležité zvlášť pokud komunikujete s někým na velkou vzdálenost. Mějte na paměti, že vaše komunikace závisí na obousměrném přenosu (velikosti vedení) a prodlevě.
  • Pamatujte, že talk je pro uživatele na druhé straně vyrušením. Použijte ho pouze pokud je to vhodné. Nikdy nekontaktujte neznámého uživatele.
  • Důvodů, proč vám nepřijde odpověď může být několik a samozřejmě ne všechno pracuje bez problémů. Navíc verze programů pro talk nemusí být kompatibilní. Pokud to necháte na programu, sám začne vyzvánět. Nechte ho zvonit jednou, dvakrát a pak přerušte spojení.
  • Jestliže druhá strana nereaguje můžete zkusit další "TTY". Otevřené "TTY" si můžete zjistit příkazem "finger". Pokud druhá strana stále neodpovídá, nepokračujte ve spojení.
  • Talk zrcadlí vaši schopnost rychlého psaní. Pokud píšete pomalu a s překlepy, není zvykem chyby opravovat; uživatel na druhé straně většinou pochopí co máte na mysli.
  • Pozor, pokud máte otevřeno více spojení!

  2.2 Administrátor
  • Ujistěte se, že jsou každému písemně k dispozici vaše pravidla pro různé situace, např. příjem nelegálního, nevhodného nebo padělaného mailu popř. softwaru.
  • Rychle odpovídejte na požadavky - do příštího obchodního dne.
  • Odpovídejte rychle uživatelům, kteří dostali nevhodný nebo nelegální mail. Podněty ohledně řetězových mailů by měly být vyřízeny okamžitě.
  • Vysvětlete svým uživatelům všechna systémová pravidla. Ujistěte se, že rozumí všem důsledkům vyplývajícím z el. komunikace a získání souborů, které požadují (např.: zaplnění disku, vyšší telefonní účet, prodleva mailu, apod.)
  • Ujistěte se, že máte nastaven alias na "Postmastera" a "Root" a že někdo tyto maily čte.
  • Mějte na paměti, že stížnosti na vaše uživatele nemusí být vždy věrohodné. Vždy je přešetřete (adresy mohou být padělány a zneužity).

 3. Komunikace "jednoho s mnoha" (mailing listy, News)
  Pro komunikaci v konferenci platí stejná pravidla jako pro el. poštu. Rozdíl je pouze v tom, že si můžete uříznout ostudu u mnohem více lidí. Proto je velice důležité abyste, dobře znali uživatele, se kterými komunikujete.

  3.1 Uživatel
  3.1.1 Mailing listy a News
  • Před tím, než pošlete vlastní příspěvek, čtěte pozorně jeden dva měsíce předem mailing listy i příspěvky. Pomůže vám to pochopit zvyky a úroveň skupiny.
  • Nesvalujte vinu na systémového administrátora za chování uživatelů systému.
  • Co se týče širokého okruhu lidí, kteří mohou číst vaši zprávu, může mezi nimi být i váš současný nebo budoucí nadřízený. Dejte si pozor na to, co píšete. Mějte na paměti, že příspěvky jsou většinou archivovány a vaše slova mohou být uchovávána po velmi dlouhou dobu a má k nim mnoho lidí přístup.
  • Předpokládejte, že každý jednotlivý uživatel hovoří sám za sebe a ne za svou organizaci (pokud tak není výslovně uvedeno).
  • Mějte na paměti, že příspěvky čerpají systémové prostředky. Věnujte proto pozornost všem pravidlům, která pro ně platí ve vaší organizaci.
  • Příspěvky by měly být stručné a k věci. Neodbočujte od tématu, vyjadřujte se souvisle a nepište dalším uživatelům maily jenom proto, abyste je upozornili na překlepy nebo chyby v pravopise. Takové chování vás více než cokoli jiného označuje za nezkušeného začátečníka.
  • Subjekty zpráv by měly být v souladu se zavedenou konvencí skupiny.
  • Padělání a zneužívání příspěvků není dovoleno.
  • V některých listech a skupinách je reklama vítána, na jiných naprosto odmítána! To je další dobrý důvod k tomu, abyste příjemce svých příspěvků dobře znali. Nevyžádaná reklama, která je ještě navíc zcela mimo téma, vám zaručí mnoho nenávistných mailů.
  • V odpovědích na poštu uveďte na začátku zprávy shrnutí původního obsahu, nebo citujte část původní zprávy. Čtenáři tak snáze pochopí souvislosti. Zvláště s prudkým rozmachem News, kdy pošta jde z jednoho uživatele na druhého, se lehce stane, že nezasvěcený čtenář přečte nejdříve odpověď na zprávu, a teprve později se dostane k prvotnímu mailu. Nezahrnujte ale celý původní text!
  • A podpis znovu: ujistěte se, že ho do zprávy vkládáte. Zaručí vám to identifikaci; někteří poštovní klienti odstraňují informace v hlavičce mailu a smaží tak jediné pojítko, které vás váže k pisateli.
  • Buďte opatrní při reakci na příspěvky. Většinou je odpověď rozesílána na adresu prvotní zprávy, kterou je v mnoha případech adresa skupiny! Můžete pak zcela náhodně poslat osobní odpověď mnoha nezainteresovaným lidem. Je lepší napsat adresu ručně, než odpovídat pomocí "Replay - Odpovědět".
  • Potvrzení o doručení, popř. nedoručení nejsou úplně standardní a spolehlivé, vzhledem k širokému spektru systémů připojených k mailu. Při zasílání zpráv do mailing listů jsou invazivní a někteří lidé považují doručení potvrzení za narušení soukromí. Zkrátka je nepoužívejte.
  • Jestliže zjistíte, že zpráva s osobním obsahem byla doručena uživatelům na mailing listu nebo celé skupině, omluvte se jak pravému adresátovi, tak skupině.
  • Jestliže nesouhlasíte s některým z uživatelů, napište mu raději mail a nepokračujte v debatě před celou skupinou. Pokud se vaše diskuze týká tématu zajímavého pro celou skupinu, můžete pro všechny obsah a závěry shrnout později.
  • Nemíchejte se do "flame wars - války slov". Neposílejte ani nereagujte na provokující materiál.
  • Nereagujte na příspěvky nebo zprávy, které jsou jen bezdůvodnými odpověďmi na odpovědi.
  • Buďte opatrní na neproporcionální fonty a diagramy. Mohou se zobrazovat v různých systémech různě a poštovní klienti je jinak interpretují, i když jsou nainstalováni na stejném systému.
  • Konference diskutují o širokém okruhu témat, která reprezentují rozdílný životní styl, náboženství a kulturu. Neposílejte příspěvek ani zprávu některé skupině jenom proto, abyste jim řekli, že vás jejich téma nezajímá. Je to naprosto neakceptovatelné. Zprávy zavánějící sexuálním nebo rasovým harašením mohou mít právní následky. Existuje software, který je schopný problematické zprávy odfiltrovat.

  3.1.2 Mailing listy
  Existuje několik způsobů, jak na Internetu najít existující mailing listy a jak se k nim připojit. Ujistěte se o pravidlech, která v tomto případě platí ve vaší organizaci. Všeobecně je lepší nejdříve projít místní zdroje, než začnete hledat na Internetu. Nicméně existuje sada souborů, které jsou pravidelně posílány na adresy přispěvatelů News. Je to neocenitelný způsob, jak najít listy ke každému tématu. Více najdete v literatuře [9, 13, 15].
  • Posílejte zprávy o přihlášení nebo odhlášení na správné adresy. List server automaticky obsluhuje administrativní příkazy a je na vás, abyste si zjistili, jak pracují (jak se správně přihlásit, na správné adrese). Také mnoho mailing listů se přiklání k umístění aliasu "request - požadavek" pro zasílání zpráv o přihlášení a odhlášení, ale nedělají to všichni. Ujistěte se, že ovládáte zavedené konvence listů, do kterých jste se přihlásili.
  • Uschovejte si zprávu o přihlášení do všech listů, kterých se účastníte. Obvykle tam najdete také informace o odhlášení.
  • Všeobecně platí, že není možné vrátit zprávu, kterou jste již jednou poslali. Dokonce ani administrátor systému to nedokáže. Měli byste si být tedy jisti, že opravdu chcete poslat to, co jste stvořili.
  • Tlačítko pro automatickou odpověď "Replay" mnoha poštovních klientů je velmi užitečné pro uzavřenou komunikaci, ale pokud ho použijete pro celý mailing list, může obtěžovat. Většina takových odpovědí pak směřuje na všechny členy listu.
  • Neposílejte velké soubory na mailing listy; radši použijte odkaz na URL nebo FTP verzi. Jestliže ho chcete rozdělit a poslat jako více souborů ujistěte se, že dodržíte kulturu skupiny. Seznamte se s ní.
  • Pokud nebudete moci delší dobu kontrolovat poštu, zvažte buď odhlášení ze skupiny nebo nastavení volby "nomail" (pokud je dostupná).
  • Pokud posíláte zprávu na více než jeden mailing list, zvlášť pokud jsou listy tematicky blízké, omluvte se za křížovou poštu.
  • Jestliže se na něco ptáte, ujistěte se, že posíláte souhrn a ne všechny dosud obdržené zprávy.
  • Některé mailing listy jsou soukromé; neposílejte tam své příspěvky bez výslovného pozvání. Příspěvky obdržené z takových listů neposílejte dál široké veřejnosti.
  • Pokud někdo zpochybní vaše argumenty, udržte diskusi zaměřenou na téma a nedovolte, aby se smekla do osobních neshod.

  3.1.3 News
  News je všeobecně distribuční systém, který umožňuje uživatelům komunikovat o specifických tématech. Je rozdělen do hierarchie, kdy hlavní divize jsou:
  sci - vědecká konference
  comp - informační, komunikační technologie, počítače
  news - o News samotných
  rec - rekreační aktivity
  soc - společenská témata
  talk - dlouhé, nekončící diskuse
  biz - obchodní konference
  alt - alternativní hierarchie

  Skupina "alt" se nevytváří stejně jako ostatní části hierarchie. Dále existují mistní, regionální hierarchie, hierarchie, které jsou široce distribuované, např. Bionet a samozřejmě že vaše obchodní zaměření může mít vlastní konference. Postupem času přibývají nové a nové. Více najdete v literatuře [2, 8, 22, 23].

  • "Posting" znamená zaslání nového příspěvku skupině nebo odpověď na poštu. "Cross-Posting" - křížová pošta znamená, že příspěvek byl zaslán do více než jedné skupiny. Pokud použijete křížovou poštu nebo přímo "Followup-To" v hlavičce vašeho příspěvku, varujte čtenáře. Čtenáři obvykle předpokládají, že zpráva byla poslána do specifické skupiny a že "followups" bude přesměrován do této skupiny. Hlavičky mění toto chování.
  • Čtěte celý obsah právě probíhající diskuse před tím, než začnete odpovídat. Vylučte zasílání zpráv "také mě", kde obsah je limitován souhlasem s předchozí poštou. Obsah "follow-up" pošty by měl přesahovat citovaný obsah.
  • Jestliže odpovídáte pouze jedné osobě, pošlete mail. Mějte na paměti, že News jsou rozesílány globálně a že celý svět se pravděpodobně nezajímá o vaši osobní odpověď. Nicméně pokud některé téma zajímá všechny, nebojte se ji rozeslat všem členům skupiny.
  • Zkontrolujte sekci "Distribuce" v hlavičce. Tyto hlavičky jsou nespolehlivé díky celému komplexu metod jejich rozesílání. Ale pokud chcete rozesílat něco, co zajímá jenom určitou část uživatelů, použijte odpovídající metodu distribuce. Např. nastavte "distribuci" na "nj", jestliže je příspěvek rozesílán čtenářům z okruhu New Jersey.
  • Jestliže si myslíte, že příspěvek bude zajímat více než jednu Newsgroup, volte radši rozesílání příspěvku přes "Cross-posting", než ji posílat jednotlivě do skupin. Všeobecně pravděpodobně pouze pět až šest skupin bude mít dost podobnou oblast zájmu.
  • Před položením dotazu projděte maximum zdrojů (manuály, noviny, soubory nápovědy). Jestliže se ptáte na něco, co je snadno dostupné někde jinde, dostanete nevrlou zprávu "RTFM" (přečtěte si manuál - mírně řečeno).
  • Existují také skupiny, které uvítají reklamy, ale všeobecně platí, že je nepřípustné uvádět reklamu, která se netýká tématu skupiny. Pokud zašlete reklamu do každé skupiny, zcela jistě přijdete o přístup ke konferenci.
  • Pokud ve svém příspěvku najdete chybu, co nejdříve jej zrušte.
  • Nesnažte se sami zrušit jakýkoli cizí příspěvek. Se svým administrátorem se spojte vždy pokud nevíte, jak svou poštu zrušit, nebo pokud chcete zrušit cizí příspěvek, např. řetězový dopis.
  • Pokud jste zaslali příspěvek a ihned jej nevidíte, neposílejte jej znovu.
  • Některé skupiny odmítají (některé vítají) příspěvky, které by za jiných okolností mohly být považovány za rozporuplné. Nikdo vám nezaručí, že všichni uživatelé skupiny ocení materiál tolik jako vy. Použijte utilitu "Rotate" (utilita rotuje všemi znaky ve vaší poště o 13 pozic v abecedě). Např. v UNIXu je to utilita ROT13.
  • V konferencích o filmech a knihách je nezbytné příspěvky, které uveřejňují podstatnou část obsahu, označit jako "Spoilers" v Subjektu. Nebo můžete na začátek příspěvku vložit prázdné řádky, aby obsah nebyl ihned čitelný; případně použijte utilitu "Rotate"
  • Neoprávněné kopírování příspěvků je zakázáno. Před neoprávněným kopírováním se můžete chránit použitím softwaru, který detekuje stisknuté klávesy, např. PGP.
  • Zasílání příspěvků přes anonymní servery je v některých konferencích akceptováno, v některých ne. Nevhodný materiál, který pošlete pod svým vlastním jménem je stejně tak nevhodný, pokud ho pošlete anonymně.
  • V moderované konferenci očekávejte prodlevu. Moderátor může změnit váš Subjekt tak, aby odpovídal souvislostem.
  • Nenechte se stáhnout do "flame wars" - války slov. Neposílejte ani neodpovídejte na urážlivé příspěvky.

  3.2 Administrátor
  3.2.1 Všeobecně
  • Deklarujte pravidla přihlašování do konferencí.
  • Deklarujte pravidla zasílání příspěvků do konferencí.
  • Deklarujte a publikujte pravidla archivace (délku archivace).
  • Přešetřete pozorně a rychle stížnosti na vaše uživatele.
  • Monitorujte "zdraví" vašeho systému.
  • Zvažte dobu archivace systémových logů a pravidla archivace zveřejněte.

  3.2.2 Mailing listy
  • Aktualizujte mailing listy.
  • Při vzniku problému pomáhejte uživatelům.
  • Informujte uživatele o jakýchkoli plánovaných výlukách nebo údržbě.
  • Ujistěte se, že máte aliasy "-requet" pro případ přihlášení a administrace listu.
  • Ujistěte se, že všechny maily chodí bez problémů.

  3.2.3 News
  • Zveřejněte počet obdržených příspěvků. Pokud neposkytujete všechny, uživatelé mohou chtít vysvětlení.
  • Pozor; různorodost uživatelů může způsobit, že při problémech budou vinit server.
  • Požadavky uživatelů ohledně zrušení jejich vlastní pošty nebo vadné pošty (např. řetězové dopisy) vyřizujte okamžitě.
  • Mějte aliasy na "Usenet", "Netnews" a "News" a ujistěte se, že je někdo čte.

  3.3 Moderátor
  3.3.1 Všeobecně
  • Ujistěte se, že vaše FAQ (Často kladené otázky) jsou rozesílány v pravidelných intervalech. Vložte do nich svá pravidla pro příspěvky.
  • Ujistěte se, že udržujete aktuální informace o přihlášených a odhlášených uživatelích.
  • Konference by měla mít svá pravidla, které jsou pravidelně rozesílána.
  • Udržujte mailing listy a konference aktuální. Jmenujte zástupce po dobu vaší nepřítomnosti.

 4. Informační služby
  Gopher, Wais, www, MUD (Multi - User Dimension), MOO (Multi - User Dimensions objektově orientované) jsou některé z informačních služeb, jejichž rozvoj zaznamenáváme v posledních letech. Více informací najdete v literatuře [14, 28].

  4.1 Uživatel
  4.1.1 Všeobecně
  • Mějte na paměti, že každá z těchto služeb patří někomu jinému. Lidé, kteří platí účty určují pravidla. Informace mohou a také nemusí být zadarmo!Ověřte si to.
  • Pokud máte problém s jakoukoli informační službou, začněte ho řešit u sebe: zkontrolujte konfiguraci souboru, nastavení softwaru, připojení sítě, atd. Potom teprve můžete předpokládat, že chyba je na straně poskytovatele.
  • Přestože existuje jakási konvence v názvosloví souborů, nespoléhejte se na ni. Např. soubor ".doc" není vždy souborem MS WORD.
  • Informační služby mají své konvence pro přístupový protokol, např.: www.xyz.com. Je jistě užitečné je znát, ale není to dogma.
  • Zjistěte si, jak je to se jmény souborů ve vašem systému.
  • Buďte opatrní na konvence používané pro poskytování informací během připojení. FTP servery obvykle mívají v horní adresářové struktuře soubor README, kde jsou informace o dostupných souborech. Nepředpokládejte ale, že soubory jsou naprosto aktuální a přesné.
  • Nepředpokládejte, že JAKÁKOLI informace, kterou naleznete je aktuální a přesná. Mějte na paměti, že nové technologie pouze dovolují komukoli publikovat, ale zdaleka ne všichni cítí odpovědnost, jakou s sebou publikování přináší.
  • Pamatujte si, že pokud si nejste jisti funkčností bezpečnostní a autentizační technologie, zasílaná informace putuje Internetem "nahá", bez ochrany proti zneužití.
  • Internet spojuje celou zeměkouli - mějte tedy na paměti, že Informační služby mohou odrážet kulturu a životní styl značně odlišný od vašeho. Materiály, které vám připadají pobuřující mohou být v zemi svého původu akceptovatelné. Buďte otevření.
  • Pokud žádáte informaci z oblíbeného serveru, ujistěte se, že používáte zrcadlo.
  • Nepoužívejte cizí FTP server pro uložení materiálů, kde by si je další uživatelé mohli stáhnout. Tzv. "dumping" je neakceptovatelný.
  • Při potížích a žádostech o pomoc uvádějte maximum potřebných informací pro odhalení problému.
  • Pokud budujete vlastní informační službu, např. domovskou stránku, ověřte si u svého místního systémového administrátora jaká pravidla pro vás platí.
  • K oblíbeným stránkám se připojujte raději mimo špičku, snížíte tak jejich zatížení.

  4.1.2 MUD, MOO, IRC
  • Také zde platí všeobecné pravidlo - nejdříve "naslouchejte", abyste se seznámili s kulturou skupiny.
  • Není nutné osobně pozdravit každého ve skupině zvlášť. Obvykle stačí jeden pozdrav. Neakceptovatelné je použití automatického pozdravu ve vašem klientovi.
  • Varujte účastníky konference, pokud máte v úmyslu posílat velké množství informací. Pokud všichni účastníci souhlasí, můžete data poslat. Ale posílání nechtěné informace je považováno, stejně jako spam, za nepřijatelnou formu.
  • Nepředpokládejte, že s vámi budou chtít komunikovat neznámí lidé. Pokud musíte poslat osobní zprávy lidem, které neznáte, buďte maximálně tolerantní. Adresát nemusí mít právě čas, nebo prostě odmítá komunikovat s někým cizím.
  • Respektujte pravidla skupiny, seznamte se se vstupními materiály. Mohou být umístěny na odpovídajících FTP serverech.
  • Nepožadujte od ostatních uživatelů osobní informace (např. pohlaví, věk, bydliště). Tyto informace jsou vhodnější poté, co se s někým blíže seznámíte. Mnoho lidí ale vůbec odmítá odpovídat na otázky tohoto typu.
  • Pokud některý z uživatelů používá přezdívku nebo pseudonym, respektujte jeho přání být v anonymitě. Dokonce i mezi blízkými přáteli je zdvořilejší používat na Netu přezdívku. Neoslovujte ho vlastním jménem online bez jeho souhlasu.

  4.2 Administrátor
  4.2.1 Všeobecně
  • Dejte jasně na vědomí co je a co není možné kopírovat.
  • Popište co je na vašem serveru a ve vaší organizaci k dispozici. Ujistěte se, že jste stanovili jasná pravidla.
  • Aktualizujte své informace, zvláště README soubory a poskytujte je v jednoduchém ASCII textu.
  • Uveďte na svých stránkách seznam zrcadel, pokud je znáte. Zahrňte prohlášení o autorských právech, která pro vaše zrcadla platí.
  • Ujistěte se, že oblíbené (a objemné) informace mají dostatečnou přístupovou kapacitu.
  • Používejte zavedené konvence pro názvy souborů - .txt pro ASCII text; .html nebo .htm pro HTML; .ps pro Postcript; .pdf pro Portable Document Format; .sgml nebo .sgm pro SGML; .exe pro ne-Unixové programy, atd..
  • Pro přenášené soubory se snažte vytvořit názvy odpovídající prvním osmi znakům.
  • Pokud poskytujete informace, ujistěte se, že vaše stránka nabízí něco specifického, výjimečného. Vyvarujte se toho, abyste poskytovali informační služby tak, že pouze odkazujete na další služby v Internetu.
  • Neuvádějte odkazy na další stránky bez jejich souhlasu.
  • Mějte na paměti, že zveřejnění informační služby je více než jen návrh a uskutečnění. Je nutné se o ně pravidelně starat.
  • Ujistěte se, že vámi zasílané materiály jsou vhodné pro podporující organizace.
  • Testujte aplikace rozdílnými nástroji. Nevytvářejte aplikace, které mohou být použity pouze s grafickým rozhraním.
  • Mějte stále přehled o vašich informacích. Ujistěte se, že interpretace je stejná ve všech vašich aplikacích.
  • Hlídejte životnost vašich informací. Buďte si jisti, že datujete časově citlivý materiál a pozorně tyto informace udržujte.
  • Omezení služeb rozlišujte podle země. Měli byste správně rozumět všem důsledkům restrikcí.
  • Řekněte uživatelům, co máte v úmyslu dělat s informacemi, které shromažďujete, např. zpětná vazba u www. Upozorněte uživatele pokud chcete zveřejnit jakékoli jejich příspěvky pouze pasivně.
  • Zveřejněte vaši politiku ohledně informačních služeb uživatele, např. domovských stránek.

 5. Seznam literatury
  • [1] Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style", New York: Addison-Wesley, 1994.
  • [2] "Answers to Frequently Asked Questions about Usenet"
   Original author: jerry@eagle.UUCP (Jerry Schwarz)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-faq/part1
  • [3] Cerf, V., "Guidelines for Conduct on and Use of Internet"
  • [4] Dern, D., "The Internet Guide for New Users", New York: McGraw-Hill, 1994.
  • [5] "Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette"
   Original author: brad@looking.on.ca (Brad Templeton)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: emily-postnews/part1
  • [6] Gaffin, A., "Everybody's Guide to the Internet", Cambridge, Mass., MIT Press, 1994.
  • [7] "Guidelines for Responsible Use of the Internet" from the US house of Representatives gopher
  • [8] How to find the right place to post (FAQ) by buglady@bronze.lcs.mit.edu (Aliza R. Panitz)
   Archive-name: finding-groups/general
  • [9] Hambridge, S., and J. Sedayao, "Horses and Barn Doors:
   Evolution of Corporate Guidelines for Internet Usage", LISA VII, Usenix, November 1-5, 1993, pp. 9-16.
  • [10] Heslop, B., and D. Angell, "The Instant Internet guide : Hands-on Global Networking", Reading, Mass., Addison-Wesley, 1994.
  • [11] Horwitz, S., "Internet Etiquette Tips"
  • [12] Internet Activities Board, "Ethics and the Internet", RFC 1087, IAB, January 1989.
  • [13] Kehoe, B., "Zen and the Art of the Internet: A Beginner's Guide", Netiquette information is spread through the chapters of this work. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall, 1994.
  • [14] Kochmer, J., "Internet Passport: NorthWestNet's Guide to our World Online", 4th ed. Bellevue, Wash., NorthWestNet, Northwest Academic Computing Consortium, 1993.
  • [15] Krol, Ed, "The Whole Internet: User's Guide and Catalog", Sebastopol, CA, O'Reilly & Associates, 1992.
  • [16] Lane, E. and C. Summerhill, "Internet Primer for Information Professionals: a basic guide to Internet networking technology", Westport, CT, Meckler, 1993.
  • [17] LaQuey, T., and J. Ryer, "The Internet Companion", Chapter 3 "Communicating with People", pp 41-74. Reading, MA, Addison-Wesley, 1993.
  • [18] Mandel, T., "Surfing the Wild Internet", SRI International Business Intelligence Program, Scan No. 2109. March, 1993.
  • [19] Martin, J., "There's Gold in them thar Networks! or Searching for Treasure in all the Wrong Places", FYI 10, RFC 1402, January 1993.
  • [20] Pioch, N., "A Short IRC Primer", Text conversion by Owe Rasmussen. Edition 1.1b, February 28, 1993.
  • [21] Polly, J., "Surfing the Internet: an Introduction", Version 2.0.3. Revised May 15, 1993.
  • [22] "A Primer on How to Work With the Usenet Community"
   Original author: chuq@apple.com (Chuq Von Rospach)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-primer/part1
  • [23] Rinaldi, A., "The Net: User Guidelines and Netiquette", September 3, 1992.
  • [24] "Rules for posting to Usenet"
   Original author: spaf@cs.purdue.edu (Gene Spafford)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: posting-rules/part1
  • [25] Shea, V., "Netiquette", San Francisco: Albion Books, 1994?.
  • [26] Strangelove, M., with A. Bosley, "How to Advertise on the Internet", ISSN 1201-0758.
  • [27] Tenant, R., "Internet Basics", ERIC Clearinghouse of Information Resources, EDO-IR- 92-7. September, 1992.
  • [28] Wiggins, R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers", New York, McGraw-Hill, 1995.

 6. Není předmětem těchto pravidel

 7. Sally Hambridge
  Intel Corporation
  2880 Northwestern Parkway
  SC3-15
  Santa Clara, CA 95052

  Phone: 408-765-2931
  Fax: 408-765-3679
  E-mail:
  sallyh@ludwig.sc.intel.com

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé