Rychlé vyhledávání

Reklama

Life is beautiful

První výskyt: 01.2002

Text hoaxu


Verze 1. - česká

VELMI NEBEZPEČNÝ VIRUS

Informace od Microsoft, a Norton.

Prosím přeposlat na další osoby na internetu

Pokud obdržíte e-mail s dokumentem ve formátu Powerpoint, na první pohled neofensivní s názvem: "La vida es bella.pps" (Život je krásný)

NEOTEVÍREJTE SOUBOR ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A SMAŽTE JEJ OKAMŽITĚ

Pokud se otevře tento soubor objeví se na monitoru zpráva :

Nyní již je pozdě, Tvůj život není tak krásný "Ahora es tarde, su vida no es mas bella", a okamžitě se ztratí

VŠE CO JE NA PC

a osoba, která odeslala virus bude mít pr(ístup na Vaše jméno, e-mail a p assword.

Jedná se o nový virus, která již začal obíhat.

JE TŘEBA UČINIT VŠE POTŘEBNÉ ABY SE ZASTAVIL

Anti virové programy nejsou připravené virus zničit. Virus byl vytvořen hackerem, který sám sebe nazívá pán života a má zájem zničit co nejvíce domácích PC a je převlečen do souboru s příponou pps.

ZKOPÍRUJ TENTO MAIL A POŠLI VŠEM PŘÁTELŮM A PAMATUJ, ŽE TO POMŮŽE VŠEM


Verze 2. - německá

Bitte lesen und sofort weiterleiten!!!!!!!!!!!!
Die Information kommt von Microsoft und Norton. Bitte an alle Kontaktpersonen weiterleiten! Sie könnten ein Mail mit einer Power Point Präsentation erhalten, welche mit "La vita e bella.pps" oder "Life is beautiful.pps" betitelt ist.

Wenn Sie es kriegen - NICHT ÖFFNEN ! SONDERN SOFORT LÖSCHEN !!
Wer Sie es doch öffnen , erscheint die Mitteilung: "Adesso e tardi,la vostra vitanon e piu bella" oder "Now it's too late, your life is not beautifull anymore". Sie verlieren unverzüglich den gesamten Inhalt des PCs und der Absender hat Zugang zu Adresse, E-mail und Passwort. Es handelt sich um einen neuen Virus, der seit Samstag Nachmittag im Umlauf ist. Wir müssen das Mögliche unternehmen, um diesen Virus zu stoppen. AOL hat seine Gefährlichkeit bereits bestätigt und die Antivirus-Software ist noch nicht in der Lage, ihn zu zerstören.


Verze 3. - anglická

This information arrived this morning, from Microsoft and Norton. Please send it to everybody you know who accesses the Internet.
You may receive an apparently harmless email with a PowerPoint presentation called "Life is beautiful.pps."
If you receive it DO NOT OPEN THE FILE UNDER ANY CIRCUMSTANCES, and delete it immediately.
If you open this file, a message will appear on your screen saying: "It is too late now, your life is no longer beautiful", subsequently you will LOSE EVERYTHING IN YOUR PC and the person who sent it to you will gain access to your name, email and password.
This is a new virus which started to circulate on Saturday afternoon. WE NEED TO DO EVERYTHING POSSIBLE TO STOP THIS VIRUS.
UOL has already confirmed its dangerousness, and the antivirus Softs are not capable of destroying it. The virus has been created by a hacker who calls himself "life owner", and who aims to destroying domestic PCs and who also fights Microsoft in court!
That's why it comes disguised with extension pps. He fights in court for the Windows-XP patent.

MAKE A COPY OF THIS EMAIL TO ALL YOUR FRIENDS.


Verze 4. - česká novější

Předmět: Velmi důležité upozornění/a very important warning

Prosím, buďte zvláště opatrní při používání e-mailů jako jsou Yahoo, Hotmail, AOL a další. Tato informace přišla dnes ráno jak od Microsoft tak od Norton.
Prosím, pošlete to každému, kdo má přístup k internetu Můžete dostat na první pohled neškodný e-mail s prezentazí v Power Point nazvanou "Life is beautiful".
Pokud jej obdržíte, za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE a okamžitě ji vymažte. Pokud ji otevřete, na vaší obrazovce se ukáže zpráva "It is too late now, your life is no longer beautiful." Následně ZTRATÍTE VŠE ve vašem PC a osoba, která vám toto zaslala získá přístup k vašemu jménu, emailu a heslu.
Toto je nový virus, který vstoupil do oběhu v sobotu odpoledne.
AOL již potvrdil, že je to vážné a že antivirové programy nejsou schopné tento virus zničit. Virus byl vyroben hackerem, který si říká "life owner".
Prosím, přepošlete tuto zprávu všem vašim přátelům a požádejte je, aby ji co nejrychleji předali dál.


Verze 5.

Pokud dostanete e-mail s prezentazí v Power Point nazvanou "Life is beautiful", za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE a okamžitě ji vymažte. Pokud ji otevřete, na vaší obrazovce se ukáže zpráva "It is too late now, your life is no longer beautiful." Následně# # ZTRATÍTE VŠE ve vašem PC a osoba, která vám toto zaslala získá přístup k vašemu jménu, emailu a heslu. Toto je nový virus, který vstoupil do oběhu v sobotu odpoledne. AOL již potvrdil, že je to vážné a že antivirové programy nejsou schopné tento virus zničit. Virus byl vyroben hackerem, který si říká "life owner". Prosím, přepošlete tuto zprávu všem vašim přátelům a požádejte je, aby ji co nejrychleji předali dál.


Verze 6. - slovenská

Varovanie od AGEM

Prosím, pošlite túto správu každému, kto má prístup k internetu.

Môžete dostať na prvý pohľad neškodný e-mail s prezentáciou v Power Pointe pod názvom "Life is beautiful". ("život je krásny")
Pokiaľ ju obdržíte, za žiadnu cenu prezentáciu NEOTVÁRAJTE a okamžite ju vymažte.
Pokiaľ ju otvoríte, na vašej obrazovke sa ukáže správa :

"It is too late now, your life is no longer beautiful."
("Už je príliš neskoro, teraz váš život už nie je krásny")

Následne STRATÍTE VŠETKO vo vašom PC a osoba, ktorá vám toto zaslala, získa prístup k vášmu menu, emailu a heslu.
Toto je nový vírus, ktorý vstúpil do obehu v sobotu poobede.
AOL už potvrdil, že je to vážne a že antivirové programy nie sú schopné tento vírus zničiť. Vírus bol vyrobený hackerom, ktorý si hovorí "life owner".

Prosím, pošlite túto správu všetkým vašim priateľom a požiadajte ich, aby ju čo najrýchlejšie poslali ďalej.


Verze 7. - Česká

Zpráva, která přišla dnes ráno jak od Microsoftu tak od Nortona.
Prosím, pošlete to každému, kdo má přístup k internetu.
Můžete dostat na první pohled neškodný e-mail s prezentací Power Point nazvanou 'Life is beautiful'.
Pokud jej obdržíte, za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE, okamžitě ji vymažte. Pokud ji otevřete, na vaší obrazovce se ukáže zpráva ´It is too late now, your life is no longer beautiful.' Následně ZTRATÍTE vše ve vašem PC a osoba, která vám toto
zaslala získá přístup k vašemu jménu, emailu a heslu. Toto je nový virus, který vstoupil do oběhu v sobotu odpoledne.
AOL již potvrdil, že je to vážné a že antivirové programy nejsou schopné tento virus zničit.
Virus byl vyroben hackerem, který si říká 'life owner'.
Prosím, přepošlete tuto zprávu všem vašim přátelům a požádejte je, aby ji co nejrychleji předali dál.


Verze 8. - Česká

VAROVANÍ !!!!!!! pošli všem

Varování od firmy AGEM !!!
Prosím, pošlete tuto zprávu každému, kto má přístup k internetu. Můžete dostat na první pohled neškodný e-mail s prezentací v Power Pointu pod názvem

"Life is beautiful" ("život je krásny").

Pokud ji obdržíte, za žádnou cenu prezentaci NEOTVÍREJTE a okamžitě jí vymažte. Pokud jí otevřete, na vaší obrazovce se ukáže zpráva:

"It is too late now, your life is no longer beautiful." ("Už je príliš neskoro, teraz váš život už nie je krásny"). 

Následně ZTRATÍTE VŠE ve vašem PC a osoba, která vám mail s prezentací zaslala, získá přístup k vášmu jménu, e-mailu a heslu.
 
Toto je nový vir, který vstoupil do oběhu v sobotu 10.11.2007 odpoleedne. AOL už potvrdil, že je to vážné a že současné antivirové programy nejsou schopné tento vir zničiť. Vir byl vyrobený hackerom, který si říká "life owner".
 
Prosím, pošlete tuto zprávu všem vašim přátelům a požádejte je, aby ji co nejrychleji poslali dále


Verze 9. - Anglická

IF A PERSON CALLED SIMON ASHTON (SIMON25@HOTMAIL.CO.UK **) CONTACTS YOU THROUGH EMAIL DON'T OPEN THE MESSAGE. DELETE IT BECAUSE HE IS A HACKER!!
TELL EVERYONE ON YOUR LIST BECAUSE IF SOMEBODY ON YOUR LIST ADDS HIM THEN YOU WILL GET HIM ON YOUR LIST. HE WILL FIGURE OUT YOUR ID COMPUTER ADDRESS, SO COPY AND PASTE THIS MESSAGE TO EVERYONE EVEN IF YOU DONT CARE FOR THEM AND FAST BECAUSE IF HE HACKS THEIR EMAIL HE HACKS YOUR MAIL TOO!!!!!.... *
Anyone-using Internet mail such as Yahoo, Hotmail, AOL and so on. This information arrived this morning, Direct from both Microsoft and Norton. Please send it to everybody you know who has access to the Intern et. You may receive an apparently harmless e-mail titled *'Mail Server Report' *
If you open either file, a message will appear on your screen saying: 'It is too late now, your life is no longer beautiful.'
Subsequently you will LOSE EVERYTHING IN YOUR PC, And the person wh o sent it to you will gain access to your name, e-mail and password.
This is a new virus which started to circulate on Saturday afternoon. AOL has already confirmed the severity, and the *anti virus software's are not capable of destroying it *.
The virus has been created by a hacker who calls himself 'life owner'..
*PLEASE SEND A COPY OF THIS E-MAIL TO ALL YOUR FRIENDS, And ask them to PASS IT ON IMMEDIATELY!*


Verze 10. - Slovenská 2011

VAROVANIE !!!!!!! pošli všetkým
Prezídium Policajného zboru odbor dokladov a evidencií por. Ing. Juraj Solčanský tel: 096Xxxxxxx
Varovanie od firmy AGEM !!!
Prosím, pošlite túto správu každému, kto má prístup k internetu. Môžete dostať na prvý pohľad neškodný e-mail s prezentáciou v Power Pointe pod názvom "Life is beautiful" ("život je krásny"). Pokiaľ ju obdržíte, za žiadnu cenu prezentáciu NEOTVÁRAJTE a okamžite ju vymažte. Pokiaľ ju otvoríte, na vašej obrazovke sa ukáže správa: "It is too late now, your life is no longer beautiful." ("Už je príliš neskoro, teraz váš život už nie je krásny"). 
Následne STRATÍTE VŠETKO vo vašom PC a osoba, ktorá vám toto zaslala, získa prístup k vášmu menu, emailu a heslu.
Toto je nový vírus, ktorý vstúpil do obehu v sobotu poobede. AOL už potvrdil, že je to vážne a že antivirové programy nie sú schopné tento vírus zničiť. Vírus bol vyrobený hackerom, ktorý si hovorí "life owner".
Prosím, pošlite túto správu všetkým vašim priateľom a požiadajte ich, aby ju čo najrýchlejšie poslali ďalej.
Prajem pekný deňJedna z grafických podob hoaxu.

Obrázková verze hoaxu
BEZPEČNOSTNÍ DESATERO podle AEC

1) Provádějte pravidelně aktualizaci svého antivirového programu.

2) Nikdy neotvírejte e-mailovou přílohu, kterou jste nepožadoval. Zvláště pokud má spustitelnou příponu (exe, scr, pif apod.).

3) Mějte kontrolu nad svým počítačem a nad tím, kdo jej používá a kdo má na něj přístup (i po síti zvenčí).

4) Instalujte včas všechny bezpečnostní záplaty na používaný software.

5) Vždy důkladně prověřujte USB disky, CD média a vše ostatní, co vstupuje do počítače.

6) S každým novým souborem (i z důvěryhodného zdroje) nakládejte s největší opatrností.

7) Využívejte více než jen jeden způsob ochrany - nezapomeňte na personální firewall.

8) Vytvořte si zaručeně "čistou" bootovací disketu bootovací médium pro nejhorší případ.

9) Pravidelně zálohujte.

10) A když už se něco děje, nepodléhejte panice a obraťte se na odborníka!!!

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/life-is-beautiful/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=91

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé