Rychlé vyhledávání

Reklama

Kolik bytů může ročně vybydlet romská rodina v Brně?

První výskyt: 05.2016

Text hoaxu

Čt24: kolik bytů může ročně vybydlet romská rodina v Brně?

Neuvěřitelně zvrácený projekt, který prý nadšeně lidé z Brna vítají. Lidé z vyloučených lokalit budou mít vše zdarma včetně bytů a to je prý naučí pracovat!

Tak takto zní pilotní projekt s romskou vyloučenou komunitou!
Za 800 000 000 Kč,
neboli 800 miliónů!

Nikdo nenese odpovědnost, když se nepodaří, tak jim zaplatíme další!

S každým člověkem se bude komplexně pracovat, ale výsledek se nedá predikovat, je to pilotní projekt - oficiální výrok..

V Brně se na 2,5% Brňanů - menšin vyplácí 577 000 sociálních dávek!

Policie musí všechny Romy v Brně chránit a nikdo nesmí protestovat! Jinak bude označen jako xenofob a rasista!

Rozdávání bytů zdarma.

V nově postavených domech budou automaticky pro Romy (menšiny) určené byty.

Jízdné zdarma.

Vstupy na veškeré sportovní a kulturní akce zdarma.

Ale prý to výhoda není, tvrdí zástupci neziskových organizací!

V Brně bude všech menšin Ráj. My, obyčejní občané, jsme se učili, že bez práce nejsou koláče. Morava na to jde mazaněji: dostanete koláče a my vás za to ochráníme...

Vážení Brňáci, toto není projekt odhlasovaný Prahou a vládou v Praze, či Bruselem, ale toto odhlasovalo zastupitelstvo Brna, vámi zvolené! Prosíme, netahejte nás tentokrát do toho!!!

Jak je možné, že neziskové organizace v počtu několika stovek lidí mají takovou sílu, že se před nimi slušní lidé zoufale třesou a toto prosadí?

Hrozba dnešní společnosti - neziskovky. Stal se z nich nebezpečný nástroj v rukou politiků a nejbohatších lidí světa, jako je George Soros
Prosím a nezaměňovat s těmi, kteří se dostanou do zoufalé situace nikoliv vlastní vinou!

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby


1) Kolik bytů může ročně vybydlet romská rodina v Brně?

Nadpis dokumentu sám o sobě evokuje pocit, že statutární město Brno se chystá přidělovat byty na základě etnicity. Toto tvrzení je zcela mimo objektivní realitu.

2) Lidé z vyloučených lokalit budou mít vše zdarma včetně bytů a to je prý naučí pracovat.

Tvrzení není pravdivé. Osoby z vyloučených lokalit v projektech realizovaných v rámci Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019 nebudou mít bydlení zdarma. Všichni nájemci budou platit nájemné. Například podmínkou účasti v projektech „Housing first“ (pro jednotlivce) a „Rapid Re-housing“ (pro rodiny s dětmi) bude souhlas s přímou platbou příspěvku na bydlení přímo na účet majitele bytu – tedy statutárního města Brna, respektive městských částí. Dále je nutné uvést, že teze spojená se získáváním pracovních návyků není oficiálním stanoviskem pracovníků MMB, kteří dané „zabydlovací“ projekty připravují.


3) Tak takto zní pilotní projekt s romskou vyloučenou komunitou!

Žádný pilotní projekt, který by se zaměřoval výhradně na sociálně vyloučené Romy, statutární město Brno nepřipravuje. Všechny připravované projekty jsou zaměřené
na sociálně vyloučené osoby, popřípadě na osoby sociálním vyloučením ohrožené,
a to bez ohledu na etnicitu.


4) Za 800 000 000, neboli 800 milionů!

800 milionů Kč není plánováno pouze na podporu bydlení sociálně vyloučených osob. Těchto 800 milionů Kč (přesná výše alokace cca 815 milionů Kč) je celkovou alokací pro všechny projekty v rámci Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019 (tedy i oblast vzdělávání, zaměstnanosti, bezpečnosti, rodiny a zdraví). Dále je nutné konstatovat, že drtivou většinu (cca 97%) finančních prostředků získá statutární město Brno z Evropských strukturálních fondů. Pro projekty v oblasti bydlení je z této celkové alokace vyhrazeno cca 206 milionů Kč, přičemž více než polovina této částky je určena pro investiční záměry na rekonstrukce bytového fondu statutárního města Brna.


5) Nikdo nenese odpovědnost, když se nepodaří, tak jim zaplatíme další!

Je pravdou, že k ničení obecních bytů dochází. Etnicita v této činnosti ovšem nehraje roli. Je nutné taktéž uvést, že pokud se někdo dopouští ničení obecního bytu, není a nebude mu automaticky přidělen byt nový. Pro nájemníky obecních bytů platí a budou platit standardní podmínky dané nájemní smlouvou. Vztahují a budou se na ně i nadále vztahovat standardní výpovědní důvody tak, jak je uvádí Nový občanský zákoník.


6) S každým člověkem se bude komplexně pracovat, ale výsledek se nedá predikovat, je to pilotní projekt – oficiální výrok.

Pilotování (odzkušování) se váže k některým projektům oblasti bydlení. Statutární město Brno bude i nadále postupovat dle stávající politiky bydlení a současně bude pilotně testovat jiné přístupy, které jsou v zahraničí hodnoceny velmi kladně a mají příznivý dopad na celou společnost. Po celou dobu budou tyto nově aplikované přístupy vyhodnocovány a poměřovány se stávajícím přístupem.


7) V Brně se na 2,5% Brnaňů – menšin vyplácí 577 000 sociálních dávek!

Výplata dávek přísluší činnosti Úřadu práce ČR nikoli Magistrátu města Brna.
Do uvedeného počtu jsou zařazeny všechny osoby, které žádají o finanční podporu, trvale pobývají na území ČR a jejich příjem je pod státem uznanou hranicí. Cílem politiky sociálního začleňování je ponížit počet výplaty těchto dávek posilováním vlastní odpovědnosti jedince či rodiny při řešení situace sociálního vyloučení (vyřešení zadlužení, získání a udržení zaměstnání atd.).


8) Policie musí všechny Romy v Brně chránit a nikdo nesmí protestovat“ Jinak bude označen jako xenofob a rasista!

Policie ČR a Městská policie vždy přistupovala a bude přistupovat ke všem občanům stejně dle platných norem a zákonů! Jedním z cílů politiky sociálního začleňování je navyšování znalosti a dovedností těchto pracovníků tak, aby byli maximálně schopní efektivně řešit situace běžných dnů a mohli zajistit bezpečí pro všechny obyvatele a návštěvníky města Brna. 


9) Rozdávání bytů zdarma.

Viz odpověď v rámci odrážky 2).


10) V nově postavených domech budou automaticky pro Romy (menšiny) určené byty. Také toto tvrzení není pravdivé. V rámci realizace projektů zahrnutých
do Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019
se nepředpokládá, že by město stavělo nové bytové domy. Počítá se pouze
s rekonstrukcemi již stávajícího bytového fondu pro účely sociálního a dostupného bydlení.


Pokud jde o sociální, resp. dostupné byty v nově budovaných domech, které se netýká městského bytového fondu, jde o snahu zapojit developery do řešení problému bytové nouze ve městě. V rámci tzv. inkluzivní bydlení (angl. inclusionary housing) se uvažuje o případné motivaci developerů k tomu, aby vyhradili malou část bytů v nově budovaných bytových domech pro cenově dostupné bydlení. Vzhledem k tomu, že má jít o pilotní ověření tohoto v zahraničí (např. ve Vídni či Amsterdamu) zcela běžného přístupu, nebude se zcela určitě jednat o automatické řešení, ale o ověření na několika málo případech.


11)  Vstupy na veškeré sportovní a kulturní akce zdarma.

Cílem Strategického plánu sociálního začleňování města Brna pro období 2016 – 2019 je mimo jiné odstraňování bariér v přístupu k některým aktivitám v oblasti sportu a kultury. Jedním ze základních problémů života rodin ve stavu sociálního vyloučení je skutečnost, že velká část dětí a mládeže chudých rodin si nemůže dovolit navštěvovat sportovní a kulturní akce, které mají významnou výchovnou a socializační funkci. V rámci daného je myšleno i na dopravu k příslušným akcím či vzdělávacím aktivitám. Tento specifický druh pomoci bude vždy posuzován individuálně vzhledem k potřebám dané rodiny – dětí a mládeže. Počítá se taktéž s monitoringem a vyhodnocováním efektivity a účelnosti těchto opatření.


12)  Jízdné zdarma.

Viz odpověď v rámci odrážky 11).


Mgr. Miriam Kanioková
Referentka předsedy komise zdravotní a sociální RMB

Dominikánske nám. 1
601 69 Brno

Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/kolik-bytu-muze-rocne-vybydlet-romska-rodina-v-brne/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1440

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé