Rychlé vyhledávání

Reklama

BIS předělává školské osnovy

První výskyt: 03.2021

Text hoaxu


Text hoaxu šířeného e-mailem je zkopírovaný článek ze serveru AEronet

Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní
rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou
ministrovi školství radit, které věci a historické události mají
zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození
Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý
chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek
okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský
a dobový Panslovanismus!
Rozvrat českého školství nabírá na obrátkách. Zástupci ministerstva školství se
dnes setkali s ředitelem BIS Michalem Koudelkou ve věci nedávné výroční
zprávy BIS, která kritizovala vliv sovětského modelu školství a výuky v českých
školách. Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři
si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle
informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok [1].
Ministr školství Robert Plaga (ANO) dokonce podle informací
připustil, že výtky BIS k obsahu školních osnov jsou oprávněné. Podle
našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární
výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito
výbušnými informacemi. Rozvědčíci se tak snaží měnit učební osnovy, což v
demokratické společnosti je nepřípustné. Máme informace, co vadí čučkařům
nejvíce.
Michovská zrada? Podle BIS už ne! Pouze Mnichovský pakt nebo Mnichovská dohoda! Neville Chamberlain s Mnichovskou
dohodou v ruce po návratu do Londýna.
Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov, je
sledována snaha odstranit z hodin Literární výchovy celé kompletní sekce z
učebnic, které popisují České národní obrození. Vadí především strakonický
rodák František Ladislav Čelakovský, který byl jedním z největších panslovanistů
z dob národního obrození a podle české rozvědky BIS se jeho dílu (např. Ohlas
písní ruských) věnuje příliš mnoho prostoru.
Podle výbušné informace našeho zdroje se doslova v nálezové a posudkové
zprávě nachází výroky o tom, že dnešní osnovy Národního obrození prý
vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích
neobjektivně, nepřátelsky a xenofobně, což je prý odvozeno od
sovětského pohledu na úlohu germánského národa v Evropě, který v
dnešní době není již žádoucí. Podle BIS prý dnešní výklad Národního
obrození evokuje nepřátelství vůči Německu, což je prý falešný postoj, protože za
300 let Habsburské monarchie prý nikdo nikoho nenutil učit se německy, to prý
nutili komunisté po roce 1948, aby se Češi učili rusky.
Rozvrat českých dějin, Koudelkovi rozvědčíci chtějí přepisovat české
učebnice dějepisu a literatury!
Další změny mají proběhnout v učebnicích dějepisu. Podle našeho zdroje vadí
BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období. První
výhradou jsou události okolo Mnichova v roce 1938. Podle BIS prý současné
školství mluví o Mnichovské dohodě jako o “zradě”, což prý v dnešní
době vyvolává nenávist k západním zemím a proruská propaganda
toho prý každoročně využívá na dezinformačních českých webech.
Podle historiků prý nešlo o zradu, ale o diplomatickou dohodu, kterou česká
strana podepsala. Emil Hácha skutečně na nátlak Adolfa Hitlera nakonec
dokument podepsal.
Česká rozvědka proto apeluje na Roberta Plagu (ANO), aby období Mnichova a
roku 1938 přestalo být nazýváno “zradou” a místo toho bylo použito jiné slovo, v
dokumentu jsou navrhovány varianty jako “Mnichovská krize”, “Mnichovský
pakt”, “Mnichovský protokol” a nejvíce zastánců hovoří prý pro název
“Mnichovská dohoda”, který je prý neutrální a nepodporuje dnešní ruský
protizápadní narativ.
Michal Koudelka (vpravo).
Další úpravy se mají dotknout českých bojovníků v Anglii za II. sv. války a
pozornost se má přesunout z východu a československé armády na východě pod
velením Gen. Ludvíka Svobody v Buzuluku k českým letcům v Anglii. Rozvědce
BIS vadí dokonce i forma a narativ o Dukelské operaci, která prý je dnes
historicky vykreslována lživě a podle sovětského výkladu, učitelé by prý měli
o bojích na Dukle během Karpatsko-dukelské operace vykládat v tom
smyslu, že šlo o masakr československých vojáků na příkaz
sovětského velení.
BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý
byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili
Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později.
Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby
Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou
zemí, uvádí v dokumentu BIS nález “analytické skupiny”. Kdo tuto skupinu tvoří,
to se nám nepodařilo zjistit.
Rozvědčíkům vadí i současný výklad o Pražském jaru! Prý vykresluje
část tehdejší KSČ jako reformisty, i když ve skutečnosti prý
komunismus byla zločinná ideologie
Další výtkou BIS je výuka o kolektivizaci a znárodňování. Rozvědce vadí i
nedostatečné pokrývání informací o Miladě Horákové a Václavu Havlovi. Stejně
ale vadí i současný výklad Pražského jara.
Podle BIS šlo o lidové hnutí za svobodu, zatímco dnešní osnovy
popisují studentům rok 1968 jako reformní komunistické hnutí, což
prý neodpovídá dobové pravdě a realitě. Studenti by prý mohli potom
získat pocit, že komunistický režim měl podporu občanů v roce 1968 pro
reformy, což prý neodpovídá dnešnímu pohledu na zločinný charakter
komunismu, uvádí analytik BIS v poznámce k roku 1968. Změny v osnovách má
na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který do příštího roku by měl změny do
osnov zahrnout, pokud tedy vyhoví požadavkům BIS na změny ve školních
osnovách.
Robert Plaga, ministr školství.
Jak sami vidíte, tajná služba se vrhla do ovlivňování českého školství, což se
naposledy dělo za okupace v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kdy
německá tajná služba Sicherheitsdienst nařídila v květnu 1939, aby z
českých škol zmizely z osnov úseky o období po roce 1918. Je však
zajímavé, že ani nacistům nevadilo období Národního obrození, protože
německá státní moc chtěla Čechům nechat něco z minulosti, aby se Češi
nebouřili a fungoval pořádek a český průmysl. Je to absurdní, ale v roce 2019
vadí české rozvědce naše vlastní Národní obrození. Je nanejvýš nutné odvolat
dnešní vedení BIS, protože to, co předvádí v čele BIS současný ředitel, to je
národní bezpečnostní hrozba a pan prezident Miloš Zeman by měl iniciovat
výměnu ředitele BIS, protože je naprosto nepřípustné, aby tajná služba
koordinovala změny školních osnov!
Sebrat děti a odvézt je do soukromé školy v cizině z dosahu
Koudelky?
Nenechávejte si tento skandál pro sebe, zalarmujte své poslance a politiky,
zalarmujte učitele na školách, ať protestují, ať zamezí fašizaci a indoktrinaci
českého školství českou tajnou službou. Pokud připustíme, aby rozvědčíci měnili
učitelům školní osnovy, potom se stáváme svědky procesů, které si nedovolili ani
nacisté za Protektorátu.
Sahat českému národu na jeho základy novodobé historie, na
Národní obrození, je nejenom svatokrádež, ale i vlastizrada. Cílem je
vymazání viny německého národa a rakouské šlechty na 300-leté porobě českého
národa a na rozbití 1. republiky. Relativizace německé viny a naopak vykreslení
Rudé armády jako nepřítele a pomalu okupanta. Nakonec budou řešením pouze
soukromé elitní školy, které budou vyučovat bez souhlasu ministerstva školství, v
utajení, v podzemních bunkrech za šílené peníze, podobné školy už jsou ve
Švýcarsku. Zápisy do těchto škol probíhají na Darknetu za bitcoiny. Nedávno
jsem to ještě považoval za šílenost, proč by někdo zakládal ilegální školu bez
státního povolení ministerstva, ale najednou mi to začíná docházet. Když nějací
Koudelkové chtějí měnit našim dětem školní učebnice, je potřeba se připravit na
všechno.

Poznámka redaktora


Fact checking Českých elfů


Tvrzení

Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou ministrovi školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský a dobový Panslovanismus!

Fakta:

Celá konstrukce o údajné změně školních osnov vychází z jedné poznámky pod čarou, která se nachází ve Výroční zprávě BIS za rok 2017.

Pro kontext, ve zprávě se mj. píše: „Jednotlivé segmenty či součásti hybridní strategie mohou představovat jen kouřovou clonu, která má připoutat pozornost či vyvolat chaos, tj. odvést pozornost od jiných, zásadních komponentů hybridní strategie. Nemůžeme se proto fixovat na vybraný či vybrané komponenty hybridní strategie či kampaně a stejně tak nemůžeme vnímat ruskou hybridní strategii jen v časovém úseku počínajícím krymskou krizí.“

K těmto větám se vztahuje poznámka pod čarou číslo 2: „Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.“

(https://www.bis.cz/public/site/bis.cz/content/vyrocni-zpravy/2017-vz-cz.pdf)

Ředitel BIS Michal Koudelka pan na stránkách BIS napsal:

„Úkolem zpravodajských služeb je být v první linii boje proti hybridním hrozbám – musíme bránit destabilizaci, nedůvěře a apatii.

Není proto divu, že zpravodajské služby se stávají jedním z důležitých terčů propagandy a překrucování faktů. Zpochybňování jejich erudice, integrity a schopností, a tím snížení důvěry v ně, je pro nepřátele důležité. V historii to není poprvé ani naposledy. BIS o tomto závažném tématu psala i ve své poslední veřejné výroční zprávě, protože rizika s tímto fenoménem spojená budou nadále narůstat. Klíčové je v této oblasti vzdělávání, protože jedině odolnost vůči dezinformacím a schopnost vlastního úsudku je zásadní pro zachování právního státu, demokracie a našeho způsobu života.

Typicky, v duchu výše uvedených vět, z výroční zprávy zarezonovala nejvíce poněkud nešťastně formulovaná poznámka pod čarou o výuce moderních dějin na českých školách. Poznámka, která vlastně neříká nic jiného než to, co dlouhodobě tvrdí nejenom učitelé, ale třeba i historici a co ukázal v roce 2016 výzkum České školní inspekce – moderní dějiny se podle něj neučí tolik, kolik by bylo zapotřebí a celá čtvrtina učitelů je nepovažuje za zásadní. Poznámka pod čarou byla dezinterpretována a tyto dezinterpretace si žijí svým životem.

Chci prohlásit zcela jasně a snad naposledy, aby to pochopili všichni: BIS nechce a nikdy nechtěla říkat, co se má a nemá učit na školách, nechce tvořit osnovy a přepisovat učebnice. Provádíme sběr informací, vytváříme kvalitní analýzy a upozorňujeme představitele státu na rizika z jakékoli oblasti našeho života.“

Jde o výroční zprávu za rok 2017 a debatovalo se o ní v médiích a mezi politiky v lednu a únoru 2019. Teď je rok 2021 a je tedy zřejmé, že nedošlo k žádné změně ducha výkladu moderní historie na školách.Tvrzení:

Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok…

BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později. Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou zemí, uvádí v dokumentu BIS nález “analytické skupiny”. Kdo tuto skupinu tvoří, to se nám nepodařilo zjistit.

Fakta:

Aeronet, z kterého tento text pochází, používá obraty:

Podle našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito výbušnými informacemi...

Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov...

Podle výbušné informace našeho zdroje...

Podle našeho zdroje vadí BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období.

Protože se cituje jakýsi anonymní zdroj a protože se za více než dva roky od publikování tohoto článku nic z uvedeného nestalo, tak není důvod si myslet, že tento zdroj existuje.

Pokud jde o politické oponenty, kteří se na kauze přiživili, jde mj. o prezidenta Miloše Zemana, jehož náklonnost Kremlu je známá a po němž také článek opakuje označení pro pracovníky BIS čučkaři. Ve věci se angažoval také Václav Klaus mladší, pro jehož otce, exprezidenta Václava Klause, platí to samé, jako pro Miloše Zemana. U Klause mladšího je patrný jeho nezájem o dění v současném autoritářském Rusku. Pojem nesvoboda si spojoval především s naším členstvím v EU.

(viz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/bis-neovlivnuje-vyuku-dejin-ve-skolach-jsou-to-bludy-reagova/r~0eee816429f411e991e8ac1f6b220ee8/)Poznámka nad rámec fact checku:

Zmínka ve zprávě BIS za rok 2017 nebyla šťastně formulovaná. Bylo by lepší, aby se v ní zmínilo něco ve smyslu „z doby komunistického režimu zůstala ve školách praxe, že se nadmíru věnuje chronologicky pozornost starým historickým epochám a na moderní historii už nezbývá tolik prostoru“. Rovněž tak je pravda, že u mnoha lidí zůstává jakýsi pan-slovanský resentiment, aniž je lidem nápadné, že do sovětského (a dnes ruského) pojetí „slovanského bratrství“ se nějak kulturně nevejdou Češi, Slováci, Poláci, Chorvati a Ukrajinci. Panslovanský kult vyznávají i dnes některé extremistické politické síly ve Sněmovně.

Zeslabit tento vliv by bylo možné poukazem na kritický pohled na slovanské Rusko, jak ho najdeme u Karla H. Borovského, T. G. Masaryka ale také u Jaroslava Haška. K nim mají Češi jakýsi citový vztah a nepokládají je přitom za agenty CIA.


(Dez 9003)
Ověřili Čeští elfovéOvěřili Čeští elfové

Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/bis-predelava-skolske-osnovy/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=1636

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé