Rychlé vyhledávání

Reklama

Boj s policisty a novým systémem - zpochybnění radarů

První výskyt: 07.2006

Text hoaxu

Subject: Fw: Boj s policisty a novým systémem


Dobré vědět jak na to:

Myslím, že by bylo dobré co nejvíce řidičů informovat o možnostech obrany při kontrole a obstrukcích, které sice body nezachrání, ale alespoň zaměstnají úřady. Budu stručný: hlavní zbraní je požadování kalibračního protokolu, který musí policista předložit na místě a to v ORIGINÁLE (event. notářsky ověřená kopie), dále Vám musí ukázat kalibrační známky na těle měřícího zařízení a jeho hlavě (v praxi to znamená Vás naložit, zavézt k radaru, což na např. na dálnici zabere půl hodiny). Pokud něco z toho na místě nemá, je třeba to uvést do protokolu a měření je neplatné (a lze zvážit podání trestního oznámení za zneužití pravomoci event. pokus o podvod!!!). Dále máte právo žádat o dodatečné přezkoumání měřícího zařízení - to bude sice asi v pořádku, ale radar bude na dva tydny vyřazený - když to tak udělají všichni NEBUDE ČÍM MĚŘIT:) :-)

Pokud Vám připadá příslušník při kontrole pod vlivem alkoholu či nějaké látky a uvedete to do protokolu, měl by se neprodleně odebrat na odběr krve, aby toto podezření vyvrátil:) V přestupkovém řízení lze také požadovat dokument o tom, že daný příslušník byl proškolen k obsluze radaru a samozřejmě také notářsky ověřenou kopii jeho OP nebo jiného průkazu, aby byla jistota, že je skutečně tím za koho se vydává. Atd.

TOHLE ROZEŠLETE VŠEM SVÝM ZNÁMÝM RIDIČŮM:)

Vyjádření odborníka nebo zainteresované osoby

Stanovisko Policie ČR

Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, obdrželo relaci o tom, jak znepříjemnit práci policistům při silniční kontrole. K uvedené věci Vám sdělujeme následující:

Uvedenou věc je možné posuzovat dvěma způsoby. V prvním případě, pokud se přestupce dopustí protiprávního jednání, je si vědom přestupku, kterého se dopustil (např.v tomto případě překročení rychlosti) a je ochoten zaplatit blokovou pokutu, není důvod ke zpochybnění.

Pokud občan požádá hlídku Policie ČR o předložení dokladu o metrologickém ověření (žádný kalibrační protokol není), nemá na tento doklad právní nárok a tudíž ani nemusí souhlasit s projednáním přestupku.

V druhém případě může nastat situace, kdy přestupce nesouhlasí, že se dopustil protiprávního jednání a bude požadovat mimo výše uvedeného metrologického ověření, ověřovací známky, dodatečné přezkoumání měřicího zařízení, proškolení a jiné. Tyto věci nemá Policie ČR za povinnost na místě prokazovat.

V tomto případě sepíše policista (policistka), "Oznámení (odevzdání) přestupku (věci)", a zašle jej příslušnému správnímu orgánu k projednání. O prokazování těchto skutečností může požádat správní orgán, který uvedenou věc projednává.

Co se týká žádosti o dodatečné přezkoumání měřícího zařízení, musíte žádat výrobce a platí to ten, kdo o to požádá. Toto přeměření není levnou záležitostí.


npor. Bc. Milan Mádr
policejní komisař ŘSDP


Doplňující odkazy


Adresa stránky: http://www.hoax.cz/hoax/boj-s-policisty-a-novym-systemem---zpochybneni-radaru/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=hoax&action=hoax_detail&id=569

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé