Rychlé vyhledávání

Reklama

Copyright

Databáze hoaxů - texty e-mailů (hoaxy, spam, podvodné a řetězové e-maily) jsou do databáze doplňovány z veřejně šířených e-mailů tak, jak jsou šířeny včetně údajů svými autory a šiřiteli veřejně zpřístupněných. Provozovatel serveru HOAX.CZ texty těchto e-mailů v žádném případě nevytváří, nešíří a ani nenese žádnou zodpovědnost za jejich tvorbu, šíření nebo zneužívání.

Texty hoaxů, spamů, podvodných, řetězových a dalších masově šířených e-mailů v databázi jsou pouze pro informativní, ilustrační a preventivní účely a je zakázáno tyto je jakkoliv dále zneužívat.

Komentáře redaktorů, analýzy podvodů a vyjádření odborníků nebo zainteresovaných osob pod texty e-mailů v databázi hoaxů jsou duševním vlastnictvím provozovatele serveru a vztahuje se na ně níže uvedené ustanovení o dokumentech a zveřejněných textech.

Databáze hoaxů jako sbírka šířených výše uvedených e-mailů s případnými komentáři jsou vlastnictvím provozovatele serveru a vztahují se na ně veškerá práva s tím spojená. Totéž platí i pro ostatní texty a dokumenty, není-li uvedeno jinak.

Příspěvky v knize návštěv a ve veškerých přístupných diskuzích a fórech jsou nezávislými příspěvky návštěvníků a čtenářů serveru HOAX.CZ a nemusí být vždy v souladu s názory provozovatele nebo osob jakkoliv spojených se serverem HOAX.CZ ani jiných serverů přímo spravovaných, licencovaných nebo kontrolovaných provozovatelem serveru HOAX.CZ. Proto ani provozovatel serveru HOAX.CZ nenese žádnou zodpovědnost za tyto příspěvky, ale vyhrazuje si právo je v případě nevhodnosti (urážky, sprosté výrazy, reklama nebo texty v rozporu se zákonem) odstranit.


Dokumenty a zveřejněné texty:

Provozovatel serveru HOAX.CZ dovoluje použití zveřejněných dokumentů nebo textů na jednotlivých částech serveru HOAX.CZ za předpokladu, že budou dodrženy tyto podmínky:

  1. použití dokumentu nebo části textu není zde výslovně zakázaná
  2. bude uveden zdroj, ze kterého byl dokument, text nebo jejich části a bude obsahovat doložku o autorských právech
  3. použitý dokument nebo text či jakákoliv jeho kopie nebude bez souhlasu provozovatele tohoto serveru komerčně použita
  4. dokument nebo převzatý text nebude bez souhlasu provozovatele tohoto serveru žádným způsobem upravovaný

Je výslovně zakázáno kopírovat nebo jakýmkoliv způsobem přebírat texty hoaxů, podvodných nebo řetězových e-mailů z "Databáze hoaxů" za účelem jejich zneužití nebo dalšího e-mailového šíření.

Mezi dokumenty a texty nepatří návrh nebo uspořádání serveru WWW.HOAX.CZ ani jiných serverů přímo spravovaných, licencovaných nebo kontrolovaných provozovatelem serveru HOAX.CZ. Veškeré prvky ( loga, grafiky, obrázky, zvuky a další prvky) těchto serverů jsou chráněny příslušnými zákony. Úplné nebo částečné kopírování nebo imitování jakýchkoliv těchto prvků je zakázáno. Výjimku tvoří reklamní texty, ikony nebo bannery, které jsou označeny přímo pro šíření a reklamu.


Provozovatel, partneři a autoři jakýkoliv příspěvků nezaručují vhodnost, správnost a neomylnost v textech, dokumentech, návodech nebo v příspěvcích zde publikovaných či zobrazených. Veškeré informace jsou poskytované tak jak jsou, veřejně a svobodně přístupné, bez jakékoliv záruky a zodpovědnosti za škodu. Provozovatel, partneři a přispěvovatelé nejsou v žádném případě odpovědni za žádné, přímé, nepřímé či následné škody. Taktéž v žádném případě nezodpovídají za jakékoliv zneužití veškerých dat, textů dokumentu a případně i software.


Odkazy:

Odkazy, které směřují mimo oblast serveru HOAX.CZ jsou samostatným dílem cizích subjektů a provozovatel serveru HOAX.CZ v žádném případě nenese zodpovědnost za obsah, aktualizace, změnu nebo další úpravy obsahu a ani na jakýchkoliv odkazech nacházejících se na odkazovaném serveru.

Odkazy zveřejněné na serveru HOAX.CZ slouží pouze pro další doplnění zde zveřejněných informací nebo na další názor jiných samostatných subjektů, které nemusí být v souladu s názory provozovatele serveru HOAX.CZ. Zahrnutí jakéhokoliv odkazu neznamená, že provozovatel daný server nebo jednotlivé jeho WWW strany doporučuje nebo schvaluje.

Placená reklama nebo výměnná reklama a s ní související odkazy je na serveru HOAX.CZ umístěná za samostatně dohodnutých podmínek, ale přesto se i na tyto odkazy také vztahují výše uvedená ustanovení.


Zvláštní ujednání:

Kompletní obrázek muže držícího "@" (zavináč) v natažené ruce je originální grafickou montáží designera serveru HOAX.CZ a jakákoliv podoba se skutečnou osobou, fotografií nebo grafickým znázorněním je čistě náhodná. Tento motiv je duševním vlastnictvím firmy, která navrhla, zpracovala a vytvořila design a programové zázemí serveru HOAX.CZ a je zakázáno jakkoliv jej šířit nebo přejímat.


Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Údaje o provozovateli jsou v době tvorby tohoto dokumentu shodné s údaji o vlastníku domény HOAX.CZ

Vlastníkem autorských práv je provozovatel serveru HOAX.CZ, případně dílčími vlastníky jsou příslušné smluvní strany.

Zásady soukromí

Informace o zásadách soukromí najdete na samostatné stránce Zásady soukromí.

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé